Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Igor Fazekaš

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Igor01.02.2016. Prezime Fazekaš01.02.2016.
Stručna sprema Magistar Znanosti01.02.2016.
Zvanje magistar ekonomskih znanosti01.02.2016. Stranačka pripadnost Hrvatska Demokratska Zajednica01.02.2016. Hrvatska demokratska zajednica01.02.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana01.02.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece01.02.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 33520 Slatina01.02.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji01.02.2016.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zastupnik01.02.2016. Član uprave08.01.2018. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Sabor01.02.2016. Hrvatske šume d.o.o.08.01.2018.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb01.02.2016. Ulica Trg sv. Marka01.02.2016. Ulica kneza Branimira08.01.2018. Kućni broj 601.02.2016. 108.01.2018.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456922201.02.2016. +3851480411208.01.2018.
Datum početka mandata 28/12/201501.02.2016. 20/11/201708.01.2018. Predviđeni datum kraja mandata 22/01/201601.02.2016. 21/11/202208.01.2018.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno01.02.2016. Stvarni datum kraja mandata 22/01/2016

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji01.02.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji01.02.2016. Postoji23.03.2021.

Druga javna dužnost

Dužnost Predsjednik županijske Skupštine23.03.2021. Naziv pravne osobe virovitčko-podravska županija23.03.2021.
OIB pravne osobe 9336220100723.03.2021. Način obnašanja dužnosti Volonterski23.03.2021.
Datum početka dužnosti 16/02/202123.03.2021. Datum kraja dužnosti 15/04/202423.03.2021.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 33000 Virovitica23.03.2021. Ulica Trg Ljudevita Patačića23.03.2021. Kućni broj 123.03.2021.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3853363810023.03.2021.
e-mail (službeni) ig.fazekas@gmail.com23.03.2021. Mobitel (službeni) +38599382834923.03.2021.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji01.02.2016.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji01.02.2016.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Ravnatelj01.02.2016. Naziv pravne osobe Dom zdravlja virovitičko-podravske županije01.02.2016. OIB pravne osobe 0292976093601.02.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 33000 Virovitica01.02.2016. Ulica Ljudevita Gaja 01.02.2016. Kućni broj 2101.02.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/09/201401.02.2016. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 01.02.2016. 19/11/201708.01.2018.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 17850,0001.02.2016. 35997,5608.01.2018. 38751,8521.01.2021. Neto iznos (HRK) 11800,0001.02.2016. 22152,5908.01.2018. 24132,5321.01.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji01.02.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji01.02.2016. Ne postoji08.01.2018. Postoji

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 1000,0001.02.2016. Pravna osnova Od drugog dohodka01.02.2016.
Vremenski raspon Mjesečno01.02.2016.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 600,00 Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava
Vremenski raspon Mjesečno
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 3600,0023.03.2021. Pravna osnova Od drugog dohodka23.03.2021.
Vremenski raspon Mjesečno23.03.2021.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji01.02.2016.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca FINA01.02.2016. OIB poslodavca 8582113036801.02.2016.
Bruto iznos (HRK) 114000,0001.02.2016. 109178,5908.01.2018. 10272,0017.02.2020. 10309,9321.01.2021. Neto iznos (HRK) 79000,0001.02.2016. 76102,9508.01.2018. 7093,0017.02.2020. 7548,9021.01.2021.
Datum stupanja u radni odnos 02/01/200601.02.2016. Datum prestanka radnog odnosa 01.02.2016.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji01.02.2016.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji01.02.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji01.02.2016. Ne postoji08.01.2018.

Obveza

Vrsta obveze Kredit01.02.2016. Nositelj obveze Osobno01.02.2016.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) HAAB d.d.01.02.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 140000,0001.02.2016.
Valuta duga CHF - Švicarski Franak01.02.2016. Godina zaduženja 200601.02.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 12001.02.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 1014,0001.02.2016. Ugovorena kamatna stopa 0,7701.02.2016.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji01.02.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji01.02.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom01.02.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.02.2016.
Mjesto Slatina01.02.2016. Poštanski broj 3352001.02.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.02.2016. Površina 268,7001.02.2016. 880,0017.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 550000,0001.02.2016. 650000,0008.01.2018. 675000,0017.02.2020.
Katastarska općina Slatina01.02.2016. Vrsta vlasništva Knjižno01.02.2016.
Oblik vlasništva Osobno01.02.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)01.02.2016. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti, Nasljedstvom, Zaduženjem kod banke (Kredit)08.01.2018.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Apartman01.02.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.02.2016.
Mjesto Baška voda01.02.2016. Poštanski broj 2132001.02.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.02.2016. Površina 39,4501.02.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 450000,0001.02.2016. 525000,0021.01.2021.
Katastarska općina Bast - Baška Voda01.02.2016. Vrsta vlasništva Knjižno01.02.2016.
Oblik vlasništva Osobno01.02.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)01.02.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd01.02.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.02.2016.
Mjesto Slatina01.02.2016. Poštanski broj 3352001.02.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.02.2016. Površina 680,0001.02.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 15000,0001.02.2016.
Katastarska općina Slatina01.02.2016. Vrsta vlasništva Knjižno01.02.2016.
Oblik vlasništva Osobno01.02.2016. Način stjecanja Nasljedstvom01.02.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan11.04.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.04.2019.
Mjesto Slatina11.04.2019. Poštanski broj 3352011.04.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.04.2019. Površina 55,1111.04.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 200000,0011.04.2019.
Katastarska općina Slatina11.04.2019. Vrsta vlasništva Knjižno11.04.2019.
Oblik vlasništva Osobno11.04.2019. Način stjecanja Darovnim ugovorom11.04.2019.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža11.04.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.04.2019.
Mjesto Slatina11.04.2019. Poštanski broj 3352011.04.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.04.2019. Površina 12,6511.04.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 30000,0011.04.2019.
Katastarska općina Slatina11.04.2019. Vrsta vlasništva Knjižno11.04.2019.
Oblik vlasništva Osobno11.04.2019. Način stjecanja Darovnim ugovorom11.04.2019.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji01.02.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil01.02.2016. Marka/tip Chevrolet01.02.2016. Chevrolet Captiva08.01.2018.
Godina proizvodnje 201001.02.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 75000,0001.02.2016. 65000,0008.01.2018.
Oblik vlasništva Osobno01.02.2016. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti01.02.2016.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil08.01.2018. Marka/tip Smart fortwo08.01.2018.
Godina proizvodnje 201408.01.2018. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 40000,0008.01.2018. 30000,0021.01.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug08.01.2018. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti08.01.2018.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji01.02.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji01.02.2016.

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice01.02.2016. Naziv poslovnog subjekta HT 01.02.2016.
OIB poslovnog subjekta 8179314656001.02.2016. Sjedište poslovnog subjekta Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9 Zagreb01.02.2016.
Broj dionica 6301.02.2016. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 139,6101.02.2016. 165,0008.01.2018. 180,00
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Nije izvršen prijenos01.02.2016.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno01.02.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)01.02.2016.
Napomena

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice01.02.2016. Naziv poslovnog subjekta HT 01.02.2016.
OIB poslovnog subjekta 8179314656001.02.2016. Sjedište poslovnog subjekta Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9 Zagreb 01.02.2016.
Broj dionica 6301.02.2016. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 139,6101.02.2016. 165,0008.01.2018. 180,00
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Nije izvršen prijenos01.02.2016.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug01.02.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)01.02.2016.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji01.02.2016. Postoji08.01.2018.

Podatci o štednji

Iznos 20000,0008.01.2018. Valuta EUR - Euro08.01.2018.
Oblik vlasništva Dijete08.01.2018. Način stjecanja Od samostalne djelatnosti, Nasljedstvom08.01.2018.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 35000,0011.04.2019. 58000,0017.02.2020. 79000,0021.01.2021. Valuta EUR - Euro11.04.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug11.04.2019. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada11.04.2019. Darovnim ugovorom, Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od samostalne djelatnosti21.01.2021.
Napomena

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji01.02.2016. Ne postoji08.01.2018.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Slatina kom d.o.o.01.02.2016. Sjedište pravne osobe Trg svetRuđera Boškovića 1601.02.2016.
OIB pravne osobe 6944052036001.02.2016.
Datum učlanjenja 26/03/201401.02.2016. Datum kraja članstva 01.02.2016.
Funkcije Predsjednik Nadzornog odbora01.02.2016.
Napomena