Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Igor Andrović

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Igor15.07.2017. Prezime Adrović15.07.2017. Andrović16.08.2017.
Stručna sprema VSS15.07.2017.
Zvanje Diplomirani ekonomist15.07.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica15.07.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana15.07.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece15.07.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 33000 Virovitica15.07.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji15.07.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Župan15.07.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Virovitičko-Podravska Županija15.07.2017. Virovitičko-podravska županija15.07.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 33000 Virovitica15.07.2017. Ulica Trg Ljudevita Patačića 15.07.2017. Kućni broj 115.07.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853363810015.07.2017.
Datum početka mandata 26/05/201715.07.2017. 21/05/202126.07.2021. Predviđeni datum kraja mandata 26/05/202115.07.2017. 21/05/202526.07.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno15.07.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji15.07.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji15.07.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji15.07.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji15.07.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Pročelnik15.07.2017. Župan26.07.2021. Naziv pravne osobe Virovitičko-podravska županija15.07.2017. OIB pravne osobe 15.07.2017. 9336220100726.07.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 33000 Virovitica15.07.2017. Ulica Trg Ljudevita Patačića15.07.2017. Kućni broj 115.07.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/12/201515.07.2017. 26/5/201726.07.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 26/05/201715.07.2017. 21/05/202126.07.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 30730,0015.07.2017. 26472,0019.05.2019. 3579,7529.01.2023. Neto iznos (EUR) 18400,0015.07.2017. 16590,0019.05.2019. 16702,1225.01.2022. 2350,5529.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji15.07.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji15.07.2017. Postoji10.06.2019.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 3193,0010.06.2019. 423,7810.06.2019. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava10.06.2019.
Vremenski raspon Mjesečno10.06.2019.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji15.07.2017.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca OŠ Ivane Brlić Mažuranić Virovitica15.07.2017. Gimnazija Petra Preradovića Virovitica10.06.2019. OIB poslodavca 5189936047115.07.2017. 9853565925610.06.2019.
Bruto iznos (EUR) 10169,0015.07.2017. 110717,0010.06.2019. 11001,5826.07.2021. 12872,2925.01.2022. 1708,4125.01.2022. Neto iznos (EUR) 6212,0015.07.2017. 77228,9810.06.2019. 7547,0426.07.2021. 7975,3525.01.2022. 1184,0029.01.2023.
Datum stupanja u radni odnos 01/09/200815.07.2017. 06/09/201710.06.2019. Datum prestanka radnog odnosa 15.07.2017.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji15.07.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji15.07.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji15.07.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit15.07.2017. Nositelj obveze Osobno15.07.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka15.07.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 618000,0015.07.2017. 513306,2025.01.2022. 68127,4125.01.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna15.07.2017. EUR - Euro15.07.2017. Godina zaduženja 201515.07.2017. 202125.01.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 30015.07.2017. 22525.01.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 3300,0015.07.2017. 2810,6925.01.2022. 372,9525.01.2022. Ugovorena kamatna stopa 4,2015.07.2017. 2,3025.01.2022.
Napomena Reprogram kredita za kuću iz 2015.25.01.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit15.07.2017. Nositelj obveze Bračni drug15.07.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka15.07.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 60000,0015.07.2017. 7963,3715.07.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna15.07.2017. EUR - Euro15.07.2017. Godina zaduženja 201615.07.2017. 202126.07.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 6015.07.2017. 3026.07.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 1215,1615.07.2017. 2135,8026.07.2021. 283,3626.07.2021. Ugovorena kamatna stopa 7,9515.07.2017. 5,2826.07.2021.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit03.01.2019. Nositelj obveze Osobno03.01.2019.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka03.01.2019. Iznos duga (početni iznos glavnice) 88200,0003.01.2019. 80378,7525.01.2022.
Valuta duga EUR - Euro03.01.2019. Godina zaduženja 201803.01.2019. 202125.01.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 30003.01.2019. 21125.01.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 427,5003.01.2019. 463,5225.01.2022. Ugovorena kamatna stopa 3,7503.01.2019. 2,3025.01.2022.
Napomena Reprogram kredita iz 2018. godine za stan u Zagrebu.25.01.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji15.07.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji15.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća15.07.2017. Kuća sa okućnicom19.05.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.07.2017.
Mjesto Virovitica15.07.2017. Poštanski broj 3300015.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni15.07.2017. Površina 166,0015.07.2017. 3767,0019.05.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 600000,0015.07.2017. 700000,0019.05.2019. 92905,9719.05.2019.
Katastarska općina Požari15.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno15.07.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug15.07.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)15.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća15.07.2017. Kuća sa okućnicom19.05.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.07.2017.
Mjesto Virovitica15.07.2017. Poštanski broj 3300015.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni15.07.2017. Površina 70,0015.07.2017. 540,0019.05.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 300000,0015.07.2017. 39816,8415.07.2017.
Katastarska općina Virovitica15.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno15.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno15.07.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom15.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan03.01.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska03.01.2019.
Mjesto Zagreb03.01.2019. Poštanski broj 3300003.01.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni03.01.2019. Površina 52,5303.01.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 84000,0003.01.2019. 630000,0019.05.2019. 750000,0025.01.2022. 110000,0029.01.2023.
Katastarska općina Rudeš03.01.2019. Vrsta vlasništva Knjižno03.01.2019.
Oblik vlasništva Osobno03.01.2019. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)03.01.2019.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji15.07.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil15.07.2017. Marka/tip Hyundai ix3515.07.2017. Peugeot 500826.07.2021.
Godina proizvodnje 201215.07.2017. 201726.07.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 53000,0015.07.2017. 160000,0026.07.2021. 21235,6526.07.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug15.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada15.07.2017. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)26.07.2021.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji15.07.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji15.07.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice15.07.2017. Naziv poslovnog subjekta Hrvatski telekom15.07.2017.
OIB poslovnog subjekta 8179314656015.07.2017. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb15.07.2017.
Broj dionica 5615.07.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 269,0015.07.2017. 184,0025.01.2022. 24,4225.01.2022.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos15.07.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno15.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada15.07.2017.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji15.07.2017.

Podatci o štednji

Iznos 9800,0015.07.2017. 15207,0019.05.2019. 22940,0026.07.2021. 25040,0025.01.2022. 3875,5329.01.2023. Valuta HRK - Hrvatska Kuna15.07.2017. EUR - Euro15.07.2017.
Oblik vlasništva Dijete15.07.2017. Način stjecanja Na neki drugi način15.07.2017.
Drugi način stjecanja Mjesečna uplata Pčelica15.07.2017.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 6850,0015.07.2017. 11803,0019.05.2019. 17934,9426.07.2021. 19766,2425.01.2022. 3266,0729.01.2023. Valuta HRK - Hrvatska Kuna15.07.2017. EUR - Euro15.07.2017.
Oblik vlasništva Dijete15.07.2017. Način stjecanja Na neki drugi način15.07.2017.
Drugi način stjecanja Mjesečna uplata štednja Pčelica15.07.2017.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 4400,0015.07.2017. 6387,0019.05.2019. 14573,5226.07.2021. 16029,4325.01.2022. 2645,6329.01.2023. Valuta HRK - Hrvatska Kuna15.07.2017. EUR - Euro15.07.2017.
Oblik vlasništva Dijete15.07.2017. Način stjecanja Na neki drugi način15.07.2017.
Drugi način stjecanja Mjesečna uplata Pčelica15.07.2017.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 15405,8329.01.2023. Valuta EUR - Euro29.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno29.01.2023. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.01.2023.
Napomena 29.01.2023.

Podatci o štednji

Iznos 10294,8729.01.2023. Valuta EUR - Euro29.01.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug29.01.2023. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.01.2023.
Napomena 29.01.2023.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji15.07.2017. Postoji29.01.2023.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe European Committee of the Region29.01.2023. Sjedište pravne osobe Brisel29.01.2023.
OIB pravne osobe 9046538792529.01.2023.
Datum učlanjenja 19/03/202229.01.2023. Datum kraja članstva 29.01.2023.
Funkcije 29.01.2023.
Napomena 29.01.2023.