Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Helena Matuša

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Helena09.05.2022. Prezime Matuša09.05.2022.
Stručna sprema Diplomirani09.05.2022.
Zvanje ekonomist09.05.2022. Stranačka pripadnost Nisam član stranke09.05.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana09.05.2022.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece09.05.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 49240 Donja Stubica09.05.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji09.05.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Direktor09.05.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti PODUZETNIČKI CENTAR KRAPINSKO - ZAGORSKE ŽUPANIJE d.o.o. za savjetovanje i usluge, Bobovje09.05.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 49000 Krapina09.05.2022. Ulica Bobovje09.05.2022. Kućni broj 52G09.05.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854935469509.05.2022.
Datum početka mandata 18/11/202109.05.2022. Predviđeni datum kraja mandata 18/11/202509.05.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno09.05.2022. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji09.05.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji09.05.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji09.05.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji09.05.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto zamjenica ravnateljice09.05.2022. Zamjenica ravnateljice13.02.2023. Naziv pravne osobe Zagorska razvojna agencija09.05.2022. Zagorska razvojna agencija 13.02.2023. OIB pravne osobe 09.05.2022. 6223656287813.02.2023.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 49000 Krapina09.05.2022. Ulica Frana Galovića 09.05.2022. Kućni broj 1B09.05.2022. 1b13.02.2023.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/05/201809.05.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 17/11/202109.05.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 19059,2109.05.2022. 2529,5609.05.2022. Neto iznos (EUR) 12772,9509.05.2022. 1695,1409.05.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji09.05.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji09.05.2022. Postoji

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 663,61 Pravna osnova Od drugog dohodka
Vremenski raspon Jednokratno
Napomena Ugovor o djelu za pružanje potpore na pripremi Razvojnog sporazuma za Sjever Hrvatske, Krapinsko-zagorska županija

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji09.05.2022.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Hidraulika promet d.o.o.09.05.2022. OIB poslodavca 7478905597409.05.2022.
Bruto iznos (EUR) 0,0009.05.2022. Neto iznos (EUR) 0,0009.05.2022.
Datum stupanja u radni odnos 31/08/202109.05.2022. Datum prestanka radnog odnosa 09.05.2022.
Napomena Sukladno članku 8. Ugovora o radu iznos plaće smatra se poslovnom tajnom.09.05.2022.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Hidraulika Kurelja d.o.o.09.05.2022. OIB poslodavca 3092900595109.05.2022.
Bruto iznos (EUR) 0,0009.05.2022. Neto iznos (EUR) 0,0009.05.2022.
Datum stupanja u radni odnos 01/09/202109.05.2022. Datum prestanka radnog odnosa 09.05.2022.
Napomena Sukladno Članku 9. Ugovora o radu, podatci o plaći smatraju se poslovnom tajnom.09.05.2022.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji09.05.2022.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 491,2809.05.2022. 65,20 Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava09.05.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini09.05.2022.
Napomena Prihod od 56 dionica HT-a - dividenda je isplaćena u 2021. godini, u 2022. godini nije bilo isplate. U 2021. godini te u 2022. godini nije bilo isplate dividende s osnove vlasništva dionica TPK Orometala d.d.09.05.2022. Prihod od 56 dionica HT-a - dividenda je isplaćena u 2022. godini.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 1491,80 Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava
Vremenski raspon Na godišnjoj razini
Napomena Isplata dividende TPK Orometal za 281 dionicu

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji09.05.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji09.05.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit09.05.2022. Nositelj obveze Osobno09.05.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka09.05.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 600000,0009.05.2022. 79633,6909.05.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna09.05.2022. EUR - Euro09.05.2022. Godina zaduženja 201709.05.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 18009.05.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 3333,3409.05.2022. 442,41 Ugovorena kamatna stopa 3,8009.05.2022. 3,32
Napomena 09.05.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit09.05.2022. Nositelj obveze Osobno09.05.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka09.05.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 50000,0009.05.2022. 6636,1409.05.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna09.05.2022. EUR - Euro09.05.2022. Godina zaduženja 202209.05.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 2709.05.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 1964,0709.05.2022. 260,69 Ugovorena kamatna stopa 5,1009.05.2022.
Napomena 09.05.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit09.05.2022. Nositelj obveze Bračni drug09.05.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka d.d.09.05.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 200000,0009.05.2022. 21235,65
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna09.05.2022. EUR - Euro09.05.2022. Godina zaduženja 201909.05.2022. 2022
Rok vraćanja u mjesecima 6009.05.2022. 78 Iznos mjesečnog anuiteta 3861,9209.05.2022. 318,47 Ugovorena kamatna stopa 5,9509.05.2022. 4,90
Napomena 09.05.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit09.05.2022. Nositelj obveze Bračni drug09.05.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka d.d.09.05.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 20000,0009.05.2022. 26544,46
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna09.05.2022. EUR - Euro09.05.2022. Godina zaduženja 202109.05.2022. 2019
Rok vraćanja u mjesecima 1309.05.2022. 60 Iznos mjesečnog anuiteta 1574,5209.05.2022. 512,57 Ugovorena kamatna stopa 3,9909.05.2022. 5,95
Napomena 09.05.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit09.05.2022. Nositelj obveze Bračni drug09.05.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka d.d.09.05.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 160000,0009.05.2022. 21235,6509.05.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna09.05.2022. EUR - Euro09.05.2022. Godina zaduženja 202209.05.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 7809.05.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 2399,4209.05.2022. Ugovorena kamatna stopa 4,9009.05.2022.
Napomena 09.05.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji09.05.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji09.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom09.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska09.05.2022.
Mjesto Donja Stubica09.05.2022. Poštanski broj 4924009.05.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni09.05.2022. Površina 1865,0009.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 272804,4309.05.2022. 36207,3109.05.2022.
Katastarska općina Andraševec09.05.2022. Vrsta vlasništva Knjižno09.05.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug09.05.2022. Način stjecanja Nasljedstvom, Zaduženjem kod banke (Kredit)09.05.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Tržišna vrijednost unesena je sukladno procijenjenoj vrijednosti nekretnina u svrhu realizacije kreditnog zahtjeva. Procjena je izrađena 2017. godine od strane Zagreb nekretnine d.o.o.. Na predmetnim česticama izgrađena je kuća površine 315,00 m2 s pripadajućom okućnicom. Kuća i okućnica još nisu dovršene te nije ishođena uporabna dozvola.09.05.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji09.05.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil09.05.2022. Marka/tip toyota corrola verso 09.05.2022.
Godina proizvodnje 200709.05.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 23000,0009.05.2022. 3052,6209.05.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug09.05.2022. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)09.05.2022.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip KIA X CEED
Godina proizvodnje 2021 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 29000,00
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Motocikl Marka/tip JAMAHA FJR 1300
Godina proizvodnje 2006 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5308,91
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji09.05.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji09.05.2022.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice09.05.2022. Naziv poslovnog subjekta TPK Orometal d.d.09.05.2022.
OIB poslovnog subjekta 5946786796109.05.2022. Sjedište poslovnog subjekta Milana Prpića 118, Oroslavje09.05.2022.
Broj dionica 28109.05.2022. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 300,0009.05.2022. 39,8209.05.2022.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI)
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug09.05.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada09.05.2022.
Napomena 09.05.2022.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice09.05.2022. Naziv poslovnog subjekta Hrvatski telekom d.d.09.05.2022.
OIB poslovnog subjekta 8179314656009.05.2022. Sjedište poslovnog subjekta radnička cesta 21, Zagreb09.05.2022.
Broj dionica 5609.05.2022. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 0,0009.05.2022.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI)
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug09.05.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada09.05.2022.
Napomena 09.05.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji09.05.2022. Postoji13.02.2023.

Podatci o štednji

Iznos 7791,8213.02.2023. Valuta EUR - Euro13.02.2023.
Oblik vlasništva Osobno13.02.2023. Način stjecanja Od štednje13.02.2023.
Napomena Štednja kroz uplate u treći mirovinski stup - AZ Profit otvoreni dobrovoljni mirovinski fond13.02.2023.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji09.05.2022.