Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Grozdana Perić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Grozdana10.11.2016. Prezime Perić10.11.2016.
Stručna sprema VSS10.11.2016.
Zvanje diplomirana ekonomistica10.11.2016. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica10.11.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana10.11.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece10.11.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 23000 Zadar10.11.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji10.11.2016.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zastupnik10.11.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski sabor10.11.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb10.11.2016. Ulica Trg sv Marka10.11.2016. Kućni broj 610.11.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456953710.11.2016. Fax (službeni) +3851456931410.11.2016.
Datum početka mandata 14/10/201610.11.2016. 22/07/2020 Predviđeni datum kraja mandata 14/10/202010.11.2016. 22/07/202420.08.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno10.11.2016. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji10.11.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji10.11.2016.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji10.11.2016.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji10.11.2016.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto pročelnica za fianancije10.11.2016. Naziv pravne osobe Grad Zadar10.11.2016. OIB pravne osobe 0993365185410.11.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 23000 Zadar10.11.2016. Ulica Narodni trg 10.11.2016. Kućni broj 110.11.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 16/04/199410.11.2016. Datum prestanka radnog odnosa 13/10/201610.11.2016.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto zastupnik20.08.2020. Naziv pravne osobe Hrvatski sabor OIB pravne osobe 38597506234
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Trg sv. Marka Kućni broj 6
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 14/10/201620.08.2020. Datum prestanka radnog odnosa 21/07/202020.08.2020.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 28470,1310.11.2016. 28969,61 Neto iznos (HRK) 16857,5310.11.2016. 18021,26

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji10.11.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji10.11.2016. Postoji27.12.2018.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 1500,0027.12.2018. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak27.12.2018.
Vremenski raspon Mjesečno27.12.2018.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji10.11.2016.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji10.11.2016.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Postoji10.11.2016.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 8208,0010.11.2016. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava10.11.2016.
Vremenski raspon Mjesečno10.11.2016.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 9120,0010.11.2016. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava10.11.2016.
Vremenski raspon Mjesečno10.11.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji10.11.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit10.11.2016. Nosioc obveze Osobno10.11.2016.
Vjerovnik Erste bank10.11.2016. Iznos duga 191500,0010.11.2016. 25112,21
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna10.11.2016. Godina zaduženja 201610.11.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 6010.11.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 3689,2510.11.2016. Ugovorena kamatna stopa 4,9010.11.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nosioc obveze Osobno
Vjerovnik Erste bank20.08.2020. Iznos duga 45500,00
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna Godina zaduženja 2020
Rok vraćanja u mjesecima 60 Iznos mjesečnog anuiteta 873,31 Ugovorena kamatna stopa 5,70

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji10.11.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji10.11.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom10.11.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.11.2016.
Mjesto Zadar10.11.2016. Poštanski broj 2300010.11.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.11.2016. Površina 572,0010.11.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 380000,0010.11.2016. 523600,00
Katastarska općina Zadar10.11.2016. Vrsta vlasništva Knjižno10.11.2016.
Oblik vlasništva Osobno10.11.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom10.11.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža10.11.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.11.2016.
Mjesto Zadar10.11.2016. Poštanski broj 2300010.11.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.11.2016. Površina 54,0010.11.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 100000,0010.11.2016.
Katastarska općina Zadar10.11.2016. Vrsta vlasništva Knjižno10.11.2016.
Oblik vlasništva Osobno10.11.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom10.11.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište10.11.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.11.2016.
Mjesto Sali10.11.2016. Poštanski broj 2328110.11.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.11.2016. Površina 344,0010.11.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 700000,0010.11.2016.
Katastarska općina Sali10.11.2016. Vrsta vlasništva Knjižno10.11.2016.
Oblik vlasništva Osobno10.11.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada10.11.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište10.11.2016. Vikendica s pripadajućim zemljištem20.08.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.11.2016.
Mjesto Brušane10.11.2016. Poštanski broj 5302610.11.2016.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar10.11.2016. m2 - metar kvadratni15.11.2016. Površina 315,0010.11.2016. 1133,0015.11.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 102600,0010.11.2016. 247600,0020.08.2020.
Katastarska općina Brušane10.11.2016. Vrsta vlasništva Knjižno10.11.2016.
Oblik vlasništva Osobno10.11.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada10.11.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica10.11.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.11.2016.
Mjesto Brušane10.11.2016. Poštanski broj 5320610.11.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.11.2016. Površina 43,0010.11.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 100000,0010.11.2016.
Katastarska općina Brušane10.11.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno10.11.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug10.11.2016. Način stjecanja Kupnjom od imovine i imovinskih prava10.11.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Poslovni prostor10.11.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.11.2016.
Mjesto Zadar10.11.2016. Poštanski broj 2300010.11.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.11.2016. Površina 883,0010.11.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 3000000,0010.11.2016.
Katastarska općina Zadar10.11.2016. Vrsta vlasništva Knjižno10.11.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug10.11.2016. Način stjecanja Nasljedstvom10.11.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica10.11.2016. Vikendica s pripadajućim zemljištem20.08.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.11.2016.
Mjesto Sali10.11.2016. Poštanski broj 2328110.11.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.11.2016. Površina 344,0010.11.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1000000,0010.11.2016.
Katastarska općina Sali10.11.2016. Vrsta vlasništva Knjižno10.11.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug10.11.2016. Način stjecanja Kupnjom od imovine i imovinskih prava10.11.2016.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji10.11.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil10.11.2016. Marka/tip Suzuki SX410.11.2016.
Godina proizvodnje 200810.11.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 30000,0010.11.2016.
Oblik vlasništva Osobno10.11.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)10.11.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil10.11.2016. Marka/tip Mazda310.11.2016.
Godina proizvodnje 201510.11.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 170000,0010.11.2016. 100000,0020.08.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug10.11.2016. Način stjecanja Kupnjom od osiguranja10.11.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Čamac10.11.2016. Marka/tip Pasara elan 49010.11.2016.
Godina proizvodnje 198810.11.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 10000,0010.11.2016. 7000,0020.08.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug10.11.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada10.11.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil27.12.2018. Marka/tip Suzuki S-CROSS27.12.2018.
Godina proizvodnje 201827.12.2018. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 120000,0027.12.2018. 100000,0020.08.2020.
Oblik vlasništva Osobno27.12.2018. Način stjecanja Na neki drugi način27.12.2018.
Drugi način stjecanja nekretnine leasing27.12.2018.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji10.11.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji10.11.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji10.11.2016.

Podatci o štednji

Iznos 20000,0010.11.2016. Valuta EUR - Euro10.11.2016.
Oblik vlasništva Osobno10.11.2016. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od osiguranja10.11.2016.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji10.11.2016.