Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Grgo Sabljić

Zbirna imovniska kartica obveznika

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Grgo21.04.2022. Prezime Sabljić21.04.2022.
Stručna sprema Stručni Specijalist Inženjer21.04.2022.
Zvanje Ravnatelj 21.04.2022. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica21.04.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana21.04.2022.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece21.04.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 32000 Vukovar21.04.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji21.04.2022. Mjesto 32232 Sotin21.04.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Ravnatelj21.04.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Javna ustanova Lučka uprava Vukovar21.04.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 32000 Vukovar21.04.2022. Ulica Parobrodarska21.04.2022. Kućni broj 521.04.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38599779353621.04.2022.
Datum početka mandata 16/12/202121.04.2022. Predviđeni datum kraja mandata 16/12/202521.04.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno21.04.2022. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji21.04.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji21.04.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji21.04.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji21.04.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Samostalni inženjer21.04.2022. Naziv pravne osobe Hrvatske vode21.04.2022. OIB pravne osobe 2892138300121.04.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 31000 Osijek21.04.2022. Ulica Splavarska 21.04.2022. Kućni broj 221.04.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 02/05/201321.04.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 15/12/202121.04.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 19632,5721.04.2022. Neto iznos (HRK) 14710,4421.04.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji21.04.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji21.04.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 90000,0021.04.2022. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava21.04.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini21.04.2022.
Napomena Neto iznos u kunama.21.04.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji21.04.2022.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Općinski sud Vukovar21.04.2022. OIB poslodavca 6937003898521.04.2022.
Bruto iznos (HRK) 6700,0021.04.2022. Neto iznos (HRK) 4686,2321.04.2022.
Datum stupanja u radni odnos 19/05/200321.04.2022. Datum prestanka radnog odnosa 21.04.2022.
Napomena 21.04.2022.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji21.04.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji21.04.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji21.04.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit21.04.2022. Nositelj obveze Osobno21.04.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Raiffeisen BANK21.04.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 90000,0021.04.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna21.04.2022. Godina zaduženja 200621.04.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 18021.04.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 481,0921.04.2022. Ugovorena kamatna stopa 5,0221.04.2022.
Napomena 21.04.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji21.04.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji21.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica s pripadajućim zemljištem21.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.04.2022.
Mjesto Sutivan21.04.2022. Poštanski broj 2140321.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.04.2022. Površina 205,7221.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 820000,0021.04.2022.
Katastarska općina Sutivan21.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno21.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno21.04.2022. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti21.04.2022.
Napomena 21.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom21.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.04.2022.
Mjesto Vukovar21.04.2022. Poštanski broj 3200021.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.04.2022. Površina 260,0021.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 370000,0021.04.2022.
Katastarska općina Vukovar21.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno21.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno21.04.2022. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti21.04.2022.
Napomena 21.04.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji21.04.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil21.04.2022. Marka/tip Toyota Avensis21.04.2022.
Godina proizvodnje 200721.04.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 32000,0021.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno21.04.2022. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)21.04.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji21.04.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji21.04.2022.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Nositelj druge samostalne djelatnosti21.04.2022. Naziv poslovnog subjekta Savjetovanje o tehničkoj pomoći21.04.2022.
OIB poslovnog subjekta 408281752421.04.2022. Sjedište poslovnog subjekta Vukovar21.04.2022.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno21.04.2022. Način stjecanja Na neki drugi način21.04.2022.
Drugi način stjecanja nekretnine Polaganjem stručnog ispita zaštite na radu21.04.2022.
Napomena 21.04.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji21.04.2022.

Podatci o štednji

Iznos 25000,0021.04.2022. Valuta EUR - Euro21.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno21.04.2022. Način stjecanja Od imovine i imovinskih prava, Od samostalne djelatnosti21.04.2022.
Napomena 21.04.2022.

Podatci o štednji

Iznos 15000,0021.04.2022. Valuta EUR - Euro21.04.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug21.04.2022. Način stjecanja Od imovine i imovinskih prava, Od samostalne djelatnosti21.04.2022.
Napomena 21.04.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji21.04.2022.
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu: