Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Goran Selanec

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Goran Prezime Selanec
Stručna sprema Doktor Znanosti
Zvanje Pravnik Stranačka pripadnost Nisam član stranke

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Nema djece Ima djece30.01.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zamjenik pravobranitelja Sudac09.11.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Pravobranitelj Za Ravnopravnost Spolova Ustavni sud Republike Hrvatske09.11.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb Ulica Preobraženska Trg Svetog Marka09.11.2017. Kućni broj 4

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38514848100 +3851640020009.11.2017.
Datum početka mandata 27/01/2012 13/10/201709.11.2017. Predviđeni datum kraja mandata 27/01/2020 13/10/202509.11.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata 11/10/2017

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 18022,53 30550,0009.11.2017. 32963,0030.01.2022. 4395,1201.02.2023. Neto iznos (EUR) 11411,00 18104,0009.11.2017. 21504,0030.01.2022. 2866,4101.02.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji Postoji30.01.2022. Ne postoji01.02.2023.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 18250,0030.01.2022. 2422,1930.01.2022. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti30.01.2022.
Vremenski raspon Jednokratno30.01.2022.
Napomena 30.01.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 7950,0030.01.2022. 1055,1530.01.2022. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti30.01.2022.
Vremenski raspon Jednokratno30.01.2022.
Napomena 30.01.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1818,0030.01.2022. 241,2930.01.2022. Pravna osnova Od znanstvenog dohodka30.01.2022.
Vremenski raspon Jednokratno30.01.2022.
Napomena 30.01.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu OIB poslodavca 38583303160
Bruto iznos (EUR) 132541,6809.11.2017. 15977,0030.01.2022. 2120,5130.01.2022. Neto iznos (EUR) 92158,5609.11.2017. 10999,0030.01.2022. 1459,8230.01.2022.
Datum stupanja u radni odnos 16/03/201509.11.2017. Datum prestanka radnog odnosa
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji09.11.2017.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 36000,0009.11.2017. 9432,0030.01.2022. 1251,8430.01.2022. Pravna osnova Od znanstvenog dohodka09.11.2017.
Vremenski raspon Jednokratno09.11.2017.
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 5500,0009.11.2017. 2000,0030.01.2022. 265,4530.01.2022. Pravna osnova Od nastavne djelatnosti09.11.2017.
Vremenski raspon Jednokratno09.11.2017.
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 1818,0030.01.2022. 241,2930.01.2022. Pravna osnova Od znanstvenog dohodka30.01.2022.
Vremenski raspon Jednokratno30.01.2022.
Napomena 30.01.2022.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 8375,0030.01.2022. 1111,5530.01.2022. Pravna osnova Od znanstvenog dohodka30.01.2022.
Vremenski raspon Jednokratno30.01.2022.
Napomena 30.01.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka Iznos duga (početni iznos glavnice) 139024,69 18451,66
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro Godina zaduženja 2015
Rok vraćanja u mjesecima 180 Iznos mjesečnog anuiteta 1190,26 157,94 Ugovorena kamatna stopa 4,17
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka Iznos duga (početni iznos glavnice) 48641,21
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2014
Rok vraćanja u mjesecima 300 Iznos mjesečnog anuiteta 264,29 Ugovorena kamatna stopa 3,88
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 71,03
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 900000,00 1086300,0030.01.2022. 144176,7930.01.2022.
Katastarska općina Grad Zagreb Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan09.11.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska09.11.2017.
Mjesto Dubrovnik09.11.2017. Poštanski broj 2000009.11.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni09.11.2017. Površina 110,0009.11.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2500000,0009.11.2017. 331807,0209.11.2017.
Katastarska općina Dubrovnik09.11.2017. Vrsta vlasništva Knjižno09.11.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama09.11.2017. Način stjecanja Nasljedstvom09.11.2017.
Postotak 33,3309.11.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Poslovni prostor09.11.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska09.11.2017.
Mjesto Dubrovnik09.11.2017. Poštanski broj 2000009.11.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni09.11.2017. Površina 103,8209.11.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1190000,0009.11.2017. 157940,1409.11.2017.
Katastarska općina Dubrovnik09.11.2017. Vrsta vlasništva Knjižno09.11.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama09.11.2017. Način stjecanja Nasljedstvom09.11.2017.
Postotak 11,1109.11.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine09.11.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska09.11.2017.
Mjesto Zagreb09.11.2017. Poštanski broj 1000009.11.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni09.11.2017. Površina 129,3609.11.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 480000,0009.11.2017. 63706,9509.11.2017.
Katastarska općina Grad Zagreb09.11.2017. Vrsta vlasništva Knjižno09.11.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama09.11.2017. Način stjecanja Nasljedstvom09.11.2017.
Postotak 33,3309.11.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji09.11.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil09.11.2017. Marka/tip Ford Fiesta09.11.2017. VW T-Roc30.01.2022.
Godina proizvodnje 200809.11.2017. 201830.01.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 25000,0009.11.2017. 125000,0030.01.2022. 15590,3501.02.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug09.11.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom09.11.2017. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom30.01.2022. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada01.02.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji

Podatci o štednji

Iznos 10000,00 12000,0001.02.2023. Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Osobno Osobno, Bračni drug30.01.2022. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 130000,0009.11.2017. 135000,0030.01.2022. 23000,0001.02.2023. Valuta HRK - Hrvatska Kuna09.11.2017. EUR - Euro09.11.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug09.11.2017. Osobno, Bračni drug30.01.2022. Način stjecanja Nasljedstvom09.11.2017. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka, Nasljedstvom30.01.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 16333,0001.02.2023. Valuta EUR - Euro01.02.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug01.02.2023. Način stjecanja Od imovine i imovinskih prava01.02.2023.
Napomena Prihod je ostvaren prodajom tavanskog prostor i spremište u podrumu etažirane obiteljske kuće u Stubičkoj 18, 10000 Zagreb.01.02.2023.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji