Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Goran Dodig

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Goran Goran12.08.2020. Prezime Dodig
Stručna sprema VSS Doktor Znanosti12.08.2020.
Zvanje Liječnik spec psihijatar Stranačka pripadnost Hrvatska Demokršćanska Stranka Hrvatska demokršćanska stranka

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 21218 Seget Donji

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zastupnik Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Sabor Hrvatski sabor

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb Ulica Trg sv. Marka Kućni broj 6

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38514569477 +3851630356010.11.2016. Fax (službeni) +38514569314 +3851630380810.11.2016.
Datum početka mandata 28/12/2015 14/10/201610.11.2016. 22/07/202012.08.2020. Predviđeni datum kraja mandata 28/12/2019 14/10/202010.11.2016. 22/07/202412.08.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji Ne postoji19.12.2018.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto spec. psihijatar Naziv pravne osobe KBC Split OIB pravne osobe 51401063283
Sjedište pravne osobe
Mjesto 21000 Split Ulica Spinčićeva Kućni broj 1
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/01/1001 01/01/198310.11.2016. Datum prestanka radnog odnosa

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto predstojnik klinike za psihijatriju i profesor na Medicinskom fakultetu u Splitu Naziv pravne osobe KBC Split OIB pravne osobe 51401063283
Sjedište pravne osobe
Mjesto 21000 Split Ulica Spinčićeva Kućni broj 1
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/01/1001 01/01/198310.11.2016. Datum prestanka radnog odnosa

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto zastupnik10.11.2016. Naziv pravne osobe Hrvatski sabor10.11.2016. OIB pravne osobe 0305572887710.11.2016. 3859750623419.12.2018.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb10.11.2016. Ulica Trg sv. Marka10.11.2016. Kućni broj 610.11.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 28/12/201510.11.2016. 14/10/201612.08.2020. Datum prestanka radnog odnosa 13/10/201610.11.2016. 22/07/202012.08.2020.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 00,00 30331,6219.12.2018. Neto iznos (HRK) 00,00 15869,0219.12.2018.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Postoji03.03.2016. Ne postoji19.12.2018.

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj abcd OIB isplatitelja 51401063283
Neto iznos mjesečno (HRK) 00,00 Pravna osnova Od nesamostalnog rada

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj KBC Split03.03.2016. OIB isplatitelja 5140106328303.03.2016.
Neto iznos mjesečno (HRK) 7300,0003.03.2016. Pravna osnova Od nesamostalnog rada03.03.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji03.03.2016. Ne postoji12.08.2020.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 9700,0003.03.2016. Pravna osnova Od osiguranja03.03.2016.
Vremenski raspon Mjesečno03.03.2016.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 17850,0019.12.2018. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak19.12.2018.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini19.12.2018.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Seget Donji Poštanski broj 21218
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 00,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 00,00
Katastarska općina Seget Donji Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Nasljedstvom

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Seget Donji Poštanski broj 21218
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 450,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2000000,00
Katastarska općina Seget Donji Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Nasljedstvom

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 44,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 200000,00 75000,0010.11.2016.
Katastarska općina Grad Zagreb Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Nasljedstvom

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Vinišće Poštanski broj 21220
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1300,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 0,00 750000,0010.11.2016.
Katastarska općina Trogir Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Nasljedstvom

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Kaštel Štafilić Poštanski broj 21217
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 7977,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 300000,00
Katastarska općina Kaštel Štafilić Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Kaštel Štafilić Poštanski broj 21217
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 3021,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 140000,00
Katastarska općina Kaštel Šatfilić Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Kaštel Štafilić Poštanski broj 21217
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1394,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 80000,00
Katastarska općina Kaštel Štafilić Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Milna Poštanski broj 21400
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1500,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 40000,00 15000,0010.11.2016.
Katastarska općina Milna Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Split Poštanski broj 21000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 60,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 400000,00
Katastarska općina Split Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica12.08.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.08.2020.
Mjesto Kaštel Štafilić12.08.2020. Poštanski broj 2121712.08.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.08.2020. Površina 98,7612.08.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 150000,0012.08.2020.
Katastarska općina Kaštel Štafilić12.08.2020. Vrsta vlasništva Knjižno12.08.2020.
Oblik vlasništva Osobno12.08.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada12.08.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine12.08.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.08.2020.
Mjesto Kaštel Štafilić12.08.2020. Poštanski broj 2121712.08.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.08.2020. Površina 223,9612.08.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 200000,0012.08.2020.
Katastarska općina Kaštel Štafilić12.08.2020. Vrsta vlasništva Knjižno12.08.2020.
Oblik vlasništva Osobno12.08.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada12.08.2020.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Mercedes 320 E
Godina proizvodnje 2007 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 100000,00
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Mercedes 200 D
Godina proizvodnje 1973 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 7500,00
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji