Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Goran Aladić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Goran 03.07.2017. Prezime Aladić03.07.2017.
Stručna sprema VSS03.07.2017.
Zvanje DIPLOMIRANI EKONOMIST03.07.2017. Stranačka pripadnost Nisam član stranke03.07.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana03.07.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece03.07.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 31540 Donji Miholjac03.07.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji03.07.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Gradonačelnik03.07.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Donji Miholjac03.07.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 31540 Donji Miholjac03.07.2017. Ulica VUKOVARSKA 03.07.2017. Kućni broj 103.07.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853163116103.07.2017.
Datum početka mandata 12/06/201703.07.2017. 01/06/202128.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 23/05/202103.07.2017. 02/06/202528.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno03.07.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji03.07.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji03.07.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji03.07.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji03.07.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto direktor prodaje03.07.2017. GRADONAČELNIK28.06.2021. Naziv pravne osobe STARCO BELI MANASTIR D.O.O.03.07.2017. GRAD DONJI MIHOLJAC28.06.2021. OIB pravne osobe 8033499043603.07.2017. 4974479390028.06.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 31300 Beli Manastir03.07.2017. 31540 DONJI MIHOLJAC28.06.2021. Ulica Osječka 03.07.2017. Vukovarska28.06.2021. Kućni broj 1a03.07.2017. 128.06.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/08/201103.07.2017. 11/6/201728.06.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 04/06/201703.07.2017. 30/5/202128.06.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 15920,3503.07.2017. 18553,61 18635,3428.06.2021. 2495,0418.01.2023. Neto iznos (EUR) 11521,5903.07.2017. 12939,62 13352,5428.06.2021. 1785,9018.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji03.07.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji03.07.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji03.07.2017.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji03.07.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji03.07.2017. Postoji28.06.2021.

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj GRAD DONJI MIHOLJAC28.06.2021. OIB isplatitelja 4974479390028.06.2021.
Neto iznos (EUR) 1944,0028.06.2021. 1327,2318.01.2023. Vremenski raspon Na godišnjoj razini28.06.2021.
Vrsta Subvencija28.06.2021. Stipendija18.01.2023.
Korisnik Svrha
Napomena Subvencioniranje troškova prijevoza za učenike srednjih škola koji stanuju u mjestu školovanja.28.06.2021. Studentski kredit.18.01.2023.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji03.07.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji03.07.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji03.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom03.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska03.07.2017.
Mjesto DONJI MIHOLJAC03.07.2017. Poštanski broj 3154003.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni03.07.2017. Površina 1017,0003.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 750000,0003.07.2017. 100000,0018.01.2023.
Katastarska općina DONJI MIHOLJAC03.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno03.07.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug03.07.2017. Osobno, Bračni drug28.12.2018. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)03.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom03.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska03.07.2017.
Mjesto DONJI MIHOLJAC03.07.2017. Poštanski broj 3154003.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni03.07.2017. Površina 485,0003.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 375000,0003.07.2017. 60000,0018.01.2023.
Katastarska općina DONJI MIHOLJAC03.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno03.07.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama03.07.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom03.07.2017.
Postotak 25,0003.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)28.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2021.
Mjesto CRNAC28.06.2021. Poštanski broj 3350728.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2021. Površina 7649,0028.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 18000,0028.06.2021. 2389,0128.06.2021.
Katastarska općina CRNAC28.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug28.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom28.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 28.06.2021.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji03.07.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil03.07.2017. Marka/tip MERCEDES03.07.2017.
Godina proizvodnje 200603.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 60000,0003.07.2017. 50000,00 45000,0028.06.2021. 6000,0018.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno03.07.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)03.07.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil07.02.2020. Marka/tip Mercedes07.02.2020.
Godina proizvodnje 201307.02.2020. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 95000,0007.02.2020. 10617,0018.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno07.02.2020. Način stjecanja Na neki drugi način07.02.2020.
Drugi način stjecanja nekretnine od dotadašnje ušteđevine07.02.2020.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji03.07.2017.

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine Marka/tip Osobni automobil mercedes proizveden dvijetisuće i trinaeste godine
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 95000,00 12608,67
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Na neki drugi način
Drugi način stjecanja nekretnine dotadašnja ušteđevina
Napomena

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji03.07.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji03.07.2017. Ne postoji

Podatci o štednji

Iznos 18600,0003.07.2017. Valuta EUR - Euro03.07.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug03.07.2017. Osobno, Bračni drug17.01.2019. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od samostalne djelatnosti, Prodajom imovine03.07.2017.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji03.07.2017.