Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Gari Cappelli

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Gari Prezime Cappelli Cappelli
Stručna sprema VŠS
Zvanje Inženjer pomorskog prometa Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana Razveden/Razvedena31.12.2018.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 51550 Mali Lošinj

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Gradonačelnik12.12.2016. Ministar12.12.2016. Zastupnik23.09.2020. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Mali Lošinj12.12.2016. Ministarstvo turizma12.12.2016. Hrvatski sabor23.09.2020.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 51550 Mali Lošinj12.12.2016. 10000 Zagreb12.12.2016. Ulica Riva Lošinjskih kapetana12.12.2016. Prisavlje12.12.2016. Markov trg23.09.2020. Kućni broj 712.12.2016. 1412.12.2016. 623.09.2020.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3855123105612.12.2016. +3851616918012.12.2016. +3851456959923.09.2020.
Datum početka mandata 27/05/201312.12.2016. 19/10/201612.12.2016. 22/07/202023.09.2020. Predviđeni datum kraja mandata 27/05/201712.12.2016. 19/10/202012.12.2016. 20/07/202023.09.2020. 22/07/202423.09.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata 21/10/2016 21/07/2020

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Gradonačelnik Ministar23.09.2020. Naziv pravne osobe Grad Mali Lošinj Ministarstvo turizma23.09.2020. OIB pravne osobe 72167903884 8789258978223.09.2020.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 51550 Mali Lošinj 10000 Zagreb23.09.2020. Ulica Riva Lošinjskih kapetana Riva lošinjskih kapetana 23.09.2020. Prisavlje23.09.2020. Kućni broj 7 1423.09.2020.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 18/05/200912.12.2016. 27/05/201312.12.2016. 15/06/200523.09.2020. 19/10/201623.09.2020. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 26/05/201312.12.2016. 21/10/201612.12.2016. 18/10/201623.09.2020. 21/07/202023.09.2020.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 20531,4212.12.2016. 28969,5112.12.2016. 34238,91 Neto iznos (HRK) 13161,0812.12.2016. 17211,3712.12.2016. 18828,89

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji Postoji31.12.2018.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 115000,0031.12.2018. 123000,00 Pravna osnova Od druge djelatnosti31.12.2018.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini31.12.2018.
Druga djelatnost Iznajmljivanje nasljeđenih apartmana 31.12.2018.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Srednja škola Ambroza Haračića OIB poslodavca 36425980597
Bruto iznos (HRK) 85147,97 Neto iznos (HRK) 62541,91
Datum stupanja u radni odnos 01/09/1992 Datum prestanka radnog odnosa
Napomena

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Cappelli Tourist Agency OIB poslodavca 79077286319
Bruto iznos (HRK) 25568,16 Neto iznos (HRK) 18000,00
Datum stupanja u radni odnos 01/09/2008 Datum prestanka radnog odnosa
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Hipoteka - stan - Hrvatska poštanska banka d.d.12.12.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 100000,00
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2010
Rok vraćanja u mjesecima 180 Iznos mjesečnog anuiteta 840,00 Ugovorena kamatna stopa 5,00
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Poslovna banka - ErsteiSteiermarkische Bank d.d.12.12.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 75000,00
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna Godina zaduženja 2014
Rok vraćanja u mjesecima 120 Iznos mjesečnog anuiteta 940,73 Ugovorena kamatna stopa 7,70
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Drugo04.04.2019. Nositelj obveze Osobno04.04.2019.
Druga obveza Operativni leasing04.04.2019.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) UniCredit Leasing Croatia d.o.o.04.04.2019. Iznos duga (početni iznos glavnice) 42483,7504.04.2019.
Valuta duga EUR - Euro04.04.2019. Godina zaduženja 201904.04.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 3604.04.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 412,6204.04.2019. Ugovorena kamatna stopa 0,0004.04.2019.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Mali Lošinj Poštanski broj 51550
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 835,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1312500,0012.12.2016. 1900000,0031.12.2018.
Katastarska općina Mali Lošinj - grad Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 25,00 50,0031.12.2018.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Poslovni prostor Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Mali Lošinj Poštanski broj 51550
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 79,45
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 543750,0012.12.2016. 715000,00
Katastarska općina Mali Lošinj - grad Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Na neki drugi način
Postotak 50,00
Drugi način stjecanja nekretnine Uplata Robert Cappelli
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Mali Lošinj Poštanski broj 51550
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 35,0012.12.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 191,6212.12.2016.
Katastarska općina Mali Lošinj Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 7,30
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Mali Lošinj Poštanski broj 51550
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1482,00 1174,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 84375,0012.12.2016.
Katastarska općina Mali Lošinj - grad Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 25,00
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom31.12.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.12.2018.
Mjesto Veli Lošnj31.12.2018. Poštanski broj 5155131.12.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.12.2018. Površina 262,0031.12.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 600000,0031.12.2018.
Katastarska općina Veli Lošinj 31.12.2018. Vrsta vlasništva Knjižno31.12.2018.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama31.12.2018. Način stjecanja Nasljedstvom31.12.2018.
Postotak 50,0031.12.2018.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji Ne postoji31.12.2018. Postoji23.09.2020.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip VOLVO 60XC
Godina proizvodnje 2014 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 200000,00
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom od kapitala, Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip WV POLO 1.4
Godina proizvodnje 2013 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 50000,00
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil23.09.2020. Marka/tip Audi q323.09.2020.
Godina proizvodnje 201923.09.2020. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 337500,0023.09.2020.
Oblik vlasništva Osobno23.09.2020. Način stjecanja Nasljedstvom, Zaduženjem kod banke (Kredit)23.09.2020.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji

Podatci o štednji

Iznos 7000,00 22000,0031.12.2018. 28000,00 Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Od drugih izvora dohotka, Nasljedstvom
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 374800,0023.09.2020. Valuta HRK - Hrvatska Kuna23.09.2020.
Oblik vlasništva Osobno23.09.2020. Način stjecanja Od drugih izvora dohotka, Nasljedstvom23.09.2020.
Napomena

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji