Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Gabor Varga

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Gabor Prezime Varga Varga
Stručna sprema Diplomirani
Zvanje diplomirani inženjer elektrotehnike Stranačka pripadnost Nisam član stranke

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 31327 Bilje

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji Mjesto 31327 Bilje

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zamjenik općinskog načelnika Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Bilje

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 31327 Bilje Ulica Kralja Zvonimira Kućni broj 1b

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38531751400
Datum početka mandata 06/06/2013 29/05/201714.06.2017. 25/05/2021 Predviđeni datum kraja mandata 31/05/2017 23/05/202114.06.2017. 26/05/2025
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto voditelj smjene zamjenik općinskog načelnika Naziv pravne osobe Opeka d.d. Općina Bilje OIB pravne osobe 6154718259614.06.2017. 23962939458
Sjedište pravne osobe
Mjesto 31000 Osijek 31327 Bilje Ulica Vukovarska Kralja Zvonimira Kućni broj 209 1b
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/06/2009 23/05/2017 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 01/07/2013 25/05/2021

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 8582,85 3534,0331.01.2022. Neto iznos (HRK) 6866,28 2284,1031.01.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji Postoji31.01.2022.

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Demokratska Zajednica Mađara Hrvatske31.01.2022. OIB isplatitelja 4063924531731.01.2022.
Neto iznos mjesečno (HRK) 1000,0031.01.2022. Pravna osnova Od nesamostalnog rada31.01.2022.
Napomena Ovaj prihod ostvaren je na temelju ugovora o radu kao medijatora - prevoditelja u EU projektu Minorities as bridges between communities (HUHR/1901/3.1.2/0092) u okviru Interreg V-A programa prekogranične suradnje Mađarska - Hrvatska, a što je dozvoljeno prema Zakonu o sprečavanju interesa čl. 17, stavak 3. Ugovor je sklopljen u rujnu 2021. godine i traje do lipnja 2022.31.01.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca PKCM OIB poslodavca 44552139436
Bruto iznos (HRK) 52613,88 5162,5025.06.2021. Neto iznos (HRK) 42091,10 4130,4825.06.2021.
Datum stupanja u radni odnos 01/01/1998 Datum prestanka radnog odnosa
Napomena

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca AZOO OIB poslodavca 72193628411
Bruto iznos (HRK) 52247,87 4948,7525.06.2021. Neto iznos (HRK) 41798,27 3959,2725.06.2021.
Datum stupanja u radni odnos 01/01/2006 Datum prestanka radnog odnosa
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji Ne postoji

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (HRK) 3922,47 Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti
Vremenski raspon Na godišnjoj razini
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) WUESTENROT Iznos duga (početni iznos glavnice) 6000,00
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2014
Rok vraćanja u mjesecima 84 Iznos mjesečnog anuiteta 85,00 Ugovorena kamatna stopa 1,25
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Bračni drug Osobno, Bračni drug
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) PRIVREDNA BANKA ZAGREB ADDIKO BANKA Iznos duga (početni iznos glavnice) 7000,00 8000,00
Valuta duga EUR - Euro HRK - Hrvatska Kuna Godina zaduženja 2014 2021
Rok vraćanja u mjesecima 60 24 Iznos mjesečnog anuiteta 139,00 352,05 Ugovorena kamatna stopa 8,53 5,43
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) OTP BANKA Iznos duga (početni iznos glavnice) 70000,00
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna Godina zaduženja 2021
Rok vraćanja u mjesecima 48 Iznos mjesečnog anuiteta 1500,00 Ugovorena kamatna stopa 4,43
Napomena Promjenom matične banke i dugoročni kredit je prebačen iz ADDIKO u OTP Banku

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Bilje Poštanski broj 31327
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 220,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 400000,00
Katastarska općina Bilje Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)14.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.06.2017.
Mjesto Bilje14.06.2017. Poštanski broj 3132714.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.06.2017. Površina 15722,0014.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 60000,0014.06.2017.
Katastarska općina Bilje14.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno14.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno14.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom14.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak14.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.06.2017.
Mjesto Bilje14.06.2017. Poštanski broj 3132714.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.06.2017. Površina 7309,0014.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 29000,0014.06.2017.
Katastarska općina Bilje14.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno14.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno14.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom14.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak14.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.06.2017.
Mjesto Bilje14.06.2017. Poštanski broj 3132714.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.06.2017. Površina 3105,0014.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 12000,0014.06.2017.
Katastarska općina Bilje14.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno14.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno14.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom14.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd14.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.06.2017.
Mjesto Draž14.06.2017. Poštanski broj 3130514.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.06.2017. Površina 1831,0014.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 7000,0014.06.2017.
Katastarska općina Draž14.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno14.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno14.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom14.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)14.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.06.2017.
Mjesto Draž14.06.2017. Poštanski broj 3130514.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.06.2017. Površina 1559,0014.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 6000,0014.06.2017.
Katastarska općina Draž14.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno14.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno14.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom14.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd14.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.06.2017.
Mjesto Draž14.06.2017. Poštanski broj 3130514.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.06.2017. Površina 1373,0014.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 5000,0014.06.2017.
Katastarska općina Draž14.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno14.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno14.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom14.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)14.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.06.2017.
Mjesto Draž14.06.2017. Poštanski broj 3130514.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.06.2017. Površina 2534,0014.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 10000,0014.06.2017.
Katastarska općina Draž14.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno14.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno14.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom14.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica14.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.06.2017.
Mjesto Draž14.06.2017. Poštanski broj 3130514.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.06.2017. Površina 156,0014.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 500,0014.06.2017.
Katastarska općina Draž14.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno14.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno14.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom14.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom14.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.06.2017.
Mjesto Draž14.06.2017. Poštanski broj 3130514.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.06.2017. Površina 674,0014.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 20000,0014.06.2017.
Katastarska općina Draž14.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno14.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno14.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom14.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak14.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.06.2017.
Mjesto Draž14.06.2017. Poštanski broj 3130514.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.06.2017. Površina 1476,0014.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 5000,0014.06.2017.
Katastarska općina Draž14.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno14.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno14.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom14.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip ford escort 1300 ford focus
Godina proizvodnje 1997 2010 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 4000,00 35000,00
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip opel corsa
Godina proizvodnje 2014 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 60000,00 40000,00
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta HRVATSKI TELEKOM
OIB poslovnog subjekta 81793146560 Sjedište poslovnog subjekta ZAGREB
Broj dionica 380 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 100,00
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta SPIF
OIB poslovnog subjekta 12685145266 Sjedište poslovnog subjekta ZAAGREB
Broj dionica 160 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 100,00
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio22.03.2016. Naziv poslovnog subjekta SE VARGA OBRT ZA PROIZVDONJU EE22.03.2016.
OIB poslovnog subjekta 1268514526622.03.2016. Sjedište poslovnog subjekta Bilje, Blatna 1a22.03.2016.
Udio vlasništva izražen u postocima 100,0022.03.2016.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos22.03.2016.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno22.03.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)22.03.2016.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe SE VARGA OBRT ZA PROIZVODNJU EE Sjedište pravne osobe BILJE
OIB pravne osobe 12685145266
Datum učlanjenja 24/12/2015 Datum kraja članstva
Funkcije VLASNIK
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe DZMH BILJE Sjedište pravne osobe BILJE
OIB pravne osobe 20856133957
Datum učlanjenja 01/01/2000 Datum kraja članstva
Funkcije PREDSJEDNIK UDRUGE
Napomena
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: