Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Furio Radin

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Furio Prezime Radin
Stručna sprema Doktor Znanosti
Zvanje Psiholog Stranačka pripadnost Nisam član stranke

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Nema djece Ima djece01.09.2020.

Podatci o prebivalištu

Grad 52100 Vintijan 10000 Zagreb01.09.2020. 52100 Vintijan08.09.2020.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zastupnik Potpredsjednik01.12.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Sabor Hrvatski sabor

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb Ulica Trg Sv. Marka Kućni broj 7

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38514655068 +38516303049
Datum početka mandata 28/12/2015 14/11/201614.11.2016. 22/07/202001.09.2020. Predviđeni datum kraja mandata 27/01/2019 13/11/202014.11.2016. 22/07/202401.09.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Postoji Ne postoji27.01.2022.

Druga javna dužnost

Dužnost Vjećnik Vjećnik u mirovanju Naziv pravne osobe Skupština Istarske županije
OIB pravne osobe 90017522601 Način obnašanja dužnosti Volonterski
Datum početka dužnosti 17/01/2016 17/06/201314.11.2016. 12/06/2017 Datum kraja dužnosti 16/06/2019 16/06/201714.11.2016. 11/06/2021
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 52000 Pazin Ulica Dršćevka Kućni broj 3
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +38552351667

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 29718,82 29968,5614.11.2016. 33329,52 4423,5826.01.2023. Neto iznos (EUR) 17269,84 17376,7114.11.2016. 20226,17 20952,39 21904,2627.01.2022. 2907,1926.01.2023. 2943,0920.02.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji Postoji21.12.2018.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 18000,0021.12.2018. 2389,0121.12.2018. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak21.12.2018.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini21.12.2018.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 2500,0001.09.2020. 199,1026.01.2023. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak01.09.2020.
Vremenski raspon Mjesečno01.09.2020.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske OIB poslodavca 66558259304
Bruto iznos (EUR) 244612,51 25872,26 27150,5727.01.2022. 3989,7026.01.2023. 4291,0220.02.2024. Neto iznos (EUR) 150137,33 15969,00 17538,4327.01.2022. 2563,8026.01.2023. 2754,8320.02.2024.
Datum stupanja u radni odnos 05/01/2016 01/03/200414.11.2016. Datum prestanka radnog odnosa 04/07/2016 14.11.2016.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji Ne postoji

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 2000,00 999,8114.11.2016. 132,5914.11.2016. Pravna osnova Od znanstvenog dohodka
Vremenski raspon Jednokratno
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Postoji Ne postoji26.01.2023.

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb PBZ07.04.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 150000,00
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2008
Rok vraćanja u mjesecima 162 Iznos mjesečnog anuiteta 1262,69 Ugovorena kamatna stopa 4,82
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Bračni drug
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka ZABA07.04.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 15000,00
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2012
Rok vraćanja u mjesecima 80 Iznos mjesečnog anuiteta 232,50 Ugovorena kamatna stopa 7,42
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb PBZ Iznos duga (početni iznos glavnice) 150000,00
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2008
Rok vraćanja u mjesecima 162 Iznos mjesečnog anuiteta 1229,99 1228,5227.01.2022. Ugovorena kamatna stopa 4,52 4,3727.01.2022.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Vintijan Poštanski broj 52100
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 230,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2000000,00 2500000,00 350000,0026.01.2023. 450000,0020.02.2024.
Katastarska općina Pula Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Novčanom pozajmicom, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 70,50
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1000000,00 150000,0026.01.2023. 200000,0020.02.2024.
Katastarska općina Zagreb Centar Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Pula Poštanski broj 52100
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 103,00 212,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1500000,00 200000,0026.01.2023. 400000,0020.02.2024.
Katastarska općina Pula Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 50,00
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji Ne postoji27.01.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Renault Megan
Godina proizvodnje 2002 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 15000,00 7000,00 929,06
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta Hrvatski telekom
OIB poslovnog subjekta 81793146560 Sjedište poslovnog subjekta Mihanovićeva 9 Zagreb
Broj dionica 33 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 139,00 160,0214.11.2016. 184,0027.01.2022. 24,2026.01.2023. 27,7020.02.2024.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta INA
OIB poslovnog subjekta 27759560625 Sjedište poslovnog subjekta Avenija Holjevca 10, Zagreb
Broj dionica 1 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 2500,00 3200,0014.11.2016. 3440,0027.01.2022. 448,0026.01.2023. 480,0020.02.2024.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji Postoji

Podatci o štednji

Iznos 30250,00 47138,2927.01.2022. 55738,1626.01.2023. 67024,3420.02.2024. Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 968,7626.01.2023. 1269,1620.02.2024. Valuta USD - Američki Dolar26.01.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug26.01.2023. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada26.01.2023.
Napomena 26.01.2023.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Talijanska Unija-Unione Italiana Sjedište pravne osobe Uljarska 1, Rijeka
OIB pravne osobe 10823861913
Datum učlanjenja 01/01/1950 Datum kraja članstva 01/01/2050
Funkcije Predsjednik Član
Napomena