Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Furio Radin

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Furio Prezime Radin
Stručna sprema Doktor Znanosti
Zvanje Psiholog Stranačka pripadnost Nisam član stranke

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Nema djece Ima djece01.09.2020.

Podatci o prebivalištu

Grad 52100 Vintijan 10000 Zagreb01.09.2020. 52100 Vintijan08.09.2020.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zastupnik Potpredsjednik01.12.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Sabor Hrvatski sabor

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb Ulica Trg Sv. Marka Kućni broj 7

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38514655068 +38516303049 Fax (službeni) +38514569628 +38516303345
Datum početka mandata 28/12/2015 14/11/201614.11.2016. 22/07/202001.09.2020. Predviđeni datum kraja mandata 27/01/2019 13/11/202014.11.2016. 22/07/202401.09.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Postoji

Druga javna dužnost

Dužnost Vjećnik Vjećnik u mirovanju Naziv pravne osobe Skupština Istarske županije
OIB pravne osobe 90017522601 Način obnašanja dužnosti Volonterski
Datum početka dužnosti 17/01/2016 17/06/201314.11.2016. 12/06/2017 Datum kraja dužnosti 16/06/2019 16/06/201714.11.2016. 11/06/2021
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 52000 Pazin Ulica Dršćevka Kućni broj 3
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +38552351667 Fax (službeni) +38552351686
e-mail (službeni) Mobitel (službeni)

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Ne postoji

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 29718,82 29968,5614.11.2016. 33329,52 Neto iznos (HRK) 17269,84 17376,7114.11.2016. 20226,17 20952,39

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji Postoji21.12.2018.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 18000,0021.12.2018. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak21.12.2018.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini21.12.2018.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 2500,0001.09.2020. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak01.09.2020.
Vremenski raspon Mjesečno01.09.2020.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske OIB poslodavca 66558259304
Bruto iznos (HRK) 244612,51 25872,26 Neto iznos (HRK) 150137,33 15969,00
Datum stupanja u radni odnos 05/01/2016 01/03/200414.11.2016. Datum prestanka radnog odnosa 04/07/2016 14.11.2016.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Postoji Ne postoji

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 2000,00 999,8114.11.2016. Pravna osnova Od znanstvenog dohodka
Vremenski raspon Jednokratno

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nosioc obveze Osobno
Vjerovnik Privredna banka Zagreb PBZ07.04.2016. Iznos duga 150000,00
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2008
Rok vraćanja u mjesecima 162 Iznos mjesečnog anuiteta 1262,69 Ugovorena kamatna stopa 4,82

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nosioc obveze Bračni drug
Vjerovnik Zagrebačka banka ZABA07.04.2016. Iznos duga 15000,00
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2012
Rok vraćanja u mjesecima 80 Iznos mjesečnog anuiteta 232,50 Ugovorena kamatna stopa 7,42

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nosioc obveze Osobno
Vjerovnik Privredna banka Zagreb PBZ Iznos duga 150000,00
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2008
Rok vraćanja u mjesecima 162 Iznos mjesečnog anuiteta 1229,99 Ugovorena kamatna stopa 4,52

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Vintijan Poštanski broj 52100
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 230,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2000000,00 2500000,00
Katastarska općina Pula Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Novčanom pozajmicom, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 70,50
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1000000,00
Katastarska općina Zagreb Centar Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Pula Poštanski broj 52100
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 103,00 212,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1500000,00
Katastarska općina Pula Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 50,00

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Renault Megan
Godina proizvodnje 2002 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 15000,00 7000,00
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta Hrvatski telekom
OIB poslovnog subjekta 81793146560 Sjedište poslovnog subjekta Mihanovićeva 9 Zagreb
Broj dionica 33 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 139,00 160,0214.11.2016.
Izvršen prijenos upravljačkih prava Udio manji od 0.5%
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta INA
OIB poslovnog subjekta 27759560625 Sjedište poslovnog subjekta Avenija Holjevca 10, Zagreb
Broj dionica 1 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 2500,00 3200,0014.11.2016.
Izvršen prijenos upravljačkih prava Udio manji od 0.5%
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji Postoji

Podatci o štednji

Iznos 30250,00 Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Postoji

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Talijanska Unija-Unione Italiana Sjedište pravne osobe Uljarska 1, Rijeka
OIB pravne osobe 10823861913
Datum učlanjenja 01/01/1950 Datum kraja članstva 01/01/2050
Funkcije Predsjednik Član