Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Fredi Pali

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Fredi Prezime Pali
Stručna sprema SSS
Zvanje tokar Stranačka pripadnost Nisam član stranke

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 43271 Velika Pisanica

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Velika Pisanica

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 43271 Velika Pisanica Ulica Trg hrvatskih branitelja Kućni broj 3

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38543883922
Datum početka mandata 23/05/2017 20/05/202125.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 16/05/2021 20/05/202525.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 11223,12 13462,0011.02.2020. 13522,1125.06.2021. 1810,6525.01.2023. Neto iznos (EUR) 8155,65 10167,2611.02.2020. 10310,9125.06.2021. 1356,7625.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 1000,00 163,7825.01.2023. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak
Vremenski raspon Mjesečno
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Postoji

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj Agencija za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju OIB isplatitelja 99122235709
Neto iznos (EUR) 2500,00 331,81 Vremenski raspon Jednokratno
Vrsta Poticaj
Korisnik Svrha
Napomena

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj TZ-Bilogora Bjelovar25.01.2023. OIB isplatitelja 0584308355525.01.2023.
Neto iznos (EUR) 59721,5325.01.2023. Vremenski raspon Jednokratno25.01.2023.
Vrsta Poticaj (potpora)25.01.2023.
Korisnik Svrha
Napomena 25.01.2023.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Podravska banka Iznos duga (početni iznos glavnice) 50000,00 150000,0011.02.2020. 19908,4211.02.2020.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro Godina zaduženja 2013 201911.02.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 60 12011.02.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 833,33 1500,0011.02.2020. 199,0811.02.2020. Ugovorena kamatna stopa 7,00
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Velika Pisanica Poštanski broj 43271
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 110,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 112500,00 14931,32
Katastarska općina Velika Pisanica Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom od drugih izvora dohotka
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom25.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska25.01.2023.
Mjesto Velika Pisanica25.01.2023. Poštanski broj 4327125.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni25.01.2023. Površina 130,0025.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,0025.01.2023.
Katastarska općina Velika Pisanica25.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno25.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno25.01.2023. Način stjecanja Nasljedstvom25.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 25.01.2023.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Renault Laguna
Godina proizvodnje 2003 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,00 3981,68
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil11.02.2020. Marka/tip Peugept 400711.02.2020. Reno25.06.2021.
Godina proizvodnje 200911.02.2020. 200325.06.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,0011.02.2020. 20000,0025.06.2021. 2654,4625.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno11.02.2020. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)11.02.2020. Kupnjom od samostalne djelatnosti, Zaduženjem kod banke (Kredit)25.06.2021.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Radni Stroj11.02.2020. Marka/tip konbaj za branje aronije11.02.2020.
Godina proizvodnje 201711.02.2020. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 150000,0011.02.2020. 19908,4211.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno11.02.2020. Način stjecanja Na neki drugi način, Zaduženjem kod banke (Kredit)11.02.2020.
Drugi način stjecanja nekretnine Iz projekta kod zaklade Ekonomika hungarika11.02.2020.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Druge pokretnine25.01.2023. Marka/tip Tranzit-Ford25.01.2023.
Godina proizvodnje 200825.01.2023. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 6000,0025.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno25.01.2023. Način stjecanja Prodajom imovine25.01.2023.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Županijska sportska zajednica BBŽ Sjedište pravne osobe Trg Eugena Kvaternika 13
OIB pravne osobe 31756452763
Datum učlanjenja 19/11/2008 Datum kraja članstva
Funkcije Predsjednik županijske sportske zajednice
Napomena