Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Franko Vidović

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Franko Prezime Vidović
Stručna sprema Sveučilišni Prvostupnik Inženjer
Zvanje Inženjer cestovnog prometa Stranačka pripadnost Socijaldemokratska Partija Hrvatske Socijaldemokratska partija Hrvatske Nisam član stranke18.01.2022. Socijaldemokrati25.01.2023.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana Razveden/Razvedena30.06.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 22000 Šibenik

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zastupnik Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Sabor Hrvatski sabor

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb Ulica Trg Sv. Marka Kućni broj 6

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38514569313
Datum početka mandata 28/12/201516.02.2016. 03/06/201630.06.2016. 14/10/201611.11.2016. 22/07/202028.07.2020. Predviđeni datum kraja mandata 29/01/201616.02.2016. 01/10/201630.06.2016. 14/10/202011.11.2016. 22/07/202428.07.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji Postoji11.11.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Zastupnik u VII. sazivu11.11.2016. Zastupnik u IX. sazivu28.07.2020. Naziv pravne osobe Hrvatski sabor11.11.2016. OIB pravne osobe 11.11.2016. 3859750623428.07.2020.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb11.11.2016. Ulica Trg svetog Marka11.11.2016. Kućni broj 611.11.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 22/12/201111.11.2016. 16/10/201628.07.2020. 22/07/202028.07.2020. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 28/12/201511.11.2016. 22/07/202028.07.2020. 22/07/202428.07.2020.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Zastupnik u VIII. sazivu11.11.2016. Zastupnik u IX. sazivu28.07.2020. Naziv pravne osobe Hrvatski sabor11.11.2016. OIB pravne osobe 11.11.2016. 3859750623428.07.2020.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb11.11.2016. Ulica Trg svetog Marka11.11.2016. Kućni broj 611.11.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 03/06/201611.11.2016. 16/10/201628.07.2020. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 13/10/201611.11.2016. 22/7/202028.07.2020.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 24390,30 28220,3918.01.2022. 4648,4625.01.2023. Neto iznos (EUR) 14563,45 18489,5218.01.2022. 2729,7825.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji Postoji17.09.2019.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1500,0017.09.2019. 199,1025.01.2023. Pravna osnova Od nesamostalnog rada17.09.2019.
Vremenski raspon Mjesečno17.09.2019.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Srednja strukovna škola Šibenik OIB poslodavca 17279321456
Bruto iznos (EUR) 110530,56 14669,85 Neto iznos (EUR) 70285,32 9328,42
Datum stupanja u radni odnos 15/01/2008 Datum prestanka radnog odnosa
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste Banka16.02.2016. Addiko bank25.01.2023. Iznos duga (početni iznos glavnice) 210000,00 160000,0002.02.2020. 250000,0018.01.2022. 39816,8425.01.2023.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro Godina zaduženja 2015 201702.02.2020. 202118.01.2022. 202225.01.2023.
Rok vraćanja u mjesecima 120 Iznos mjesečnog anuiteta 2925,36 1806,6202.02.2020. 2662,6518.01.2022. 374,4225.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 9,00 6,3202.02.2020. 5,0918.01.2022. 2,4525.01.2023.
Napomena Promotivni kredit Addiko bank povodom rođendana banke. Akcija bila javno dostupna neograničenom broju građana putem prijave na web stranici Addiko bank i trajala je samo jedan dan 11.07.2022.25.01.2023.

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Sberbank16.02.2016. Sberbank 30.06.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 17000,00
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2015
Rok vraćanja u mjesecima 120 Iznos mjesečnog anuiteta 220,00 Ugovorena kamatna stopa 9,00
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Bračni drug
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka16.02.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 210000,00 27871,79
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna16.02.2016. EUR - Euro16.02.2016. Godina zaduženja 2015
Rok vraćanja u mjesecima 120 Iznos mjesečnog anuiteta 2900,00 Ugovorena kamatna stopa 8,00
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit17.04.2018. Nositelj obveze Osobno17.04.2018.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) ERSTE banka17.04.2018. Iznos duga (početni iznos glavnice) 802000,0017.04.2018. 106443,6917.04.2018.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna17.04.2018. EUR - Euro17.04.2018. Godina zaduženja 201817.04.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 24017.04.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 4651,2817.04.2018. 617,2925.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 3,5017.04.2018.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit17.09.2019. Drugo02.02.2020. Nositelj obveze Osobno17.09.2019.
Druga obveza 17.09.2019. Uzimanje vozila na lesasing- Mercedes benz GLA 200 CDI 4matic 02.02.2020.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) ERSTE banka17.09.2019. Mercedes-benz leasing Hrvatska02.02.2020. Iznos duga (početni iznos glavnice) 30000,0017.09.2019. 13776,0002.02.2020.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna17.09.2019. EUR - Euro02.02.2020. Godina zaduženja 201817.09.2019. 202002.02.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 6017.09.2019. 2402.02.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 593,8917.09.2019. 574,0002.02.2020. Ugovorena kamatna stopa 6,9917.09.2019. 6,3602.02.2020.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit02.02.2020. Nositelj obveze Osobno02.02.2020.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Sberbank02.02.2020. Nova hrvatska banka25.01.2023. Iznos duga (početni iznos glavnice) 17000,0002.02.2020.
Valuta duga EUR - Euro02.02.2020. Godina zaduženja 201502.02.2020. 202225.01.2023.
Rok vraćanja u mjesecima 12002.02.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 220,0002.02.2020. Ugovorena kamatna stopa 9,0002.02.2020. 6,8025.01.2023.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji Ne postoji30.06.2016. Postoji17.04.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Šibenik Poštanski broj 22000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 70,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 365000,00 48443,83
Katastarska općina Šibenik Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Šibenik Poštanski broj 22000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 20,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 90000,00 11945,05
Katastarska općina Šibenik Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan17.04.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.04.2018.
Mjesto Šibenik17.04.2018. Poštanski broj 2200017.04.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.04.2018. Površina 116,5717.04.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 802000,0017.04.2018. 180000,0025.01.2023.
Katastarska općina Šibenik17.04.2018. Vrsta vlasništva Knjižno17.04.2018.
Oblik vlasništva Osobno17.04.2018. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)17.04.2018.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak02.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.02.2020.
Mjesto Šibenik02.02.2020. Poštanski broj 2200002.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni02.02.2020. Površina 1411,0002.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 300000,0002.02.2020. 39816,8402.02.2020.
Katastarska općina Donje Polje02.02.2020. Vrsta vlasništva Vanknjižno02.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno02.02.2020. Način stjecanja Nasljedstvom02.02.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada02.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.02.2020.
Mjesto Šibenik02.02.2020. Poštanski broj 2200002.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni02.02.2020. Površina 2257,0002.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 335000,0002.02.2020. 44462,1402.02.2020.
Katastarska općina Donje Polje02.02.2020. Vrsta vlasništva Vanknjižno02.02.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama02.02.2020. Način stjecanja Nasljedstvom02.02.2020.
Postotak 22,0002.02.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada02.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.02.2020.
Mjesto Šibenik02.02.2020. Poštanski broj 2200002.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni02.02.2020. Površina 1411,0002.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 200000,0002.02.2020. 26544,5602.02.2020.
Katastarska općina Donje Polje02.02.2020. Vrsta vlasništva Vanknjižno02.02.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama02.02.2020. Način stjecanja Nasljedstvom02.02.2020.
Postotak 22,0002.02.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada02.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.02.2020.
Mjesto Šibenik02.02.2020. Poštanski broj 2200002.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni02.02.2020. Površina 1411,0002.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 200000,0002.02.2020. 26544,5602.02.2020.
Katastarska općina Donje Polje02.02.2020. Vrsta vlasništva Vanknjižno02.02.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama02.02.2020. Način stjecanja Nasljedstvom02.02.2020.
Postotak 22,0002.02.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada02.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.02.2020.
Mjesto Šibenik02.02.2020. Poštanski broj 2200002.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni02.02.2020. Površina 276,0002.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 40000,0002.02.2020. 5308,9102.02.2020.
Katastarska općina Donje Polje02.02.2020. Vrsta vlasništva Vanknjižno02.02.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama02.02.2020. Način stjecanja Nasljedstvom02.02.2020.
Postotak 22,0002.02.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji Ne postoji02.02.2020. Postoji18.01.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Mercedes C 220
Godina proizvodnje 2008 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 120000,00 15926,74
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Suzuki Swift
Godina proizvodnje 2009 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,00 3981,68
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Suzuki Swift
Godina proizvodnje 2009 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,00 3981,68
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil18.01.2022. Marka/tip Mercedes-Benz GLA 200 cdi 4matic18.01.2022. Mercedes-Benz E 350 cdi25.01.2023.
Godina proizvodnje 201518.01.2022. 201125.01.2023. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 150000,0018.01.2022. 22000,0025.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno18.01.2022. Način stjecanja Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)18.01.2022. Prodajom imovine25.01.2023.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji Postoji25.01.2023.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio25.01.2023. Naziv poslovnog subjekta Euro Support d.o.o.25.01.2023.
OIB poslovnog subjekta HR 0984609039125.01.2023. Sjedište poslovnog subjekta Šibenik25.01.2023.
Udio vlasništva izražen u postocima 33,3325.01.2023.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Prijenos na pravnu osobu25.01.2023.
Ime i prezime osobe povjerenika/Naziv pravne osobe povjerenika Odvjetničko društvo Kapor i partneri d.o.o.25.01.2023. OIB 25.01.2023.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno25.01.2023. Način stjecanja Na neki drugi način25.01.2023.
Drugi način stjecanja nekretnine Novootvoreni subjekt25.01.2023.
Napomena 25.01.2023.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji Ne postoji30.06.2016.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Zaklada hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji Sjedište pravne osobe Park stara trešnjavka 4
OIB pravne osobe 88700521765
Datum učlanjenja 01/01/2012 Datum kraja članstva 28/12/2015
Funkcije član upravnog odbora
Napomena