Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Franko Baxa

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Franko20.06.2017. Prezime Baxa 20.06.2017.
Stručna sprema SSS20.06.2017.
Zvanje elektromehaničar20.06.2017. Stranačka pripadnost Istarski Demokratski Sabor20.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana20.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece20.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 52426 Lupoglav20.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji20.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Općinski načelnik20.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Lupoglav20.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 52426 Lupoglav20.06.2017. Ulica Lupoglav20.06.2017. Kućni broj 1720.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3855268502220.06.2017. Fax (službeni) +3855268502120.06.2017.
Datum početka mandata 29/05/201720.06.2017. Predviđeni datum kraja mandata 16/05/202120.06.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno20.06.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji20.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji20.06.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji20.06.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Ne postoji20.06.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 11838,8920.06.2017. 13194,1427.12.2019. Neto iznos (HRK) 9471,1220.06.2017. 10372,2327.12.2019.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji20.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji20.06.2017.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji20.06.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji20.06.2017.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca dječji vrtić Olga Ban pazin20.06.2017. OIB poslodavca 0501725313320.06.2017.
Bruto iznos (HRK) 111273,6020.06.2017. Neto iznos (HRK) 74954,0420.06.2017.
Datum stupanja u radni odnos 01/06/199420.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 20.06.2017.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji20.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji20.06.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit20.06.2017. Nosioc obveze Bračni drug20.06.2017.
Vjerovnik ne postoji20.06.2017. Iznos duga 23000,0020.06.2017. 222900,0028.12.2018.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna20.06.2017. Godina zaduženja 201320.06.2017. 201828.12.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 8420.06.2017. 12028.12.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 788,1220.06.2017. 2240,1928.12.2018. Ugovorena kamatna stopa 8,9920.06.2017. 3,8428.12.2018.

Obveza

Vrsta obveze Kredit27.12.2019. Nosioc obveze Osobno27.12.2019.
Vjerovnik ne postoji27.12.2019. Iznos duga 30000,0027.12.2019.
Valuta duga EUR - Euro27.12.2019. Godina zaduženja 201927.12.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 8427.12.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 448,4027.12.2019. Ugovorena kamatna stopa 6,7027.12.2019.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji20.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji20.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom20.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.06.2017.
Mjesto lupoglav20.06.2017. Poštanski broj 5242620.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.06.2017. Površina 910,0020.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1200000,0020.06.2017.
Katastarska općina Gorenja vas20.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno20.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno20.06.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)20.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada28.12.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.12.2018.
Mjesto Lupoglav28.12.2018. Poštanski broj 5242628.12.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.12.2018. Površina 3309,0028.12.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 33000,0028.12.2018.
Katastarska općina Lesišćina28.12.2018. Vrsta vlasništva Knjižno28.12.2018.
Oblik vlasništva Osobno28.12.2018. Način stjecanja Darovnim ugovorom28.12.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)28.12.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.12.2018.
Mjesto Lupoglav28.12.2018. Poštanski broj 5242628.12.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.12.2018. Površina 1809,0028.12.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 20000,0028.12.2018.
Katastarska općina Lesišćina28.12.2018. Vrsta vlasništva Knjižno28.12.2018.
Oblik vlasništva Osobno28.12.2018. Način stjecanja Darovnim ugovorom28.12.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd28.12.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.12.2018.
Mjesto Lupoglav28.12.2018. Poštanski broj 5242628.12.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.12.2018. Površina 5136,0028.12.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 15000,0028.12.2018.
Katastarska općina Lesišćina28.12.2018. Vrsta vlasništva Knjižno28.12.2018.
Oblik vlasništva Osobno28.12.2018. Način stjecanja Darovnim ugovorom28.12.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma27.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.12.2019.
Mjesto Rakalj27.12.2019. Poštanski broj 5220827.12.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.12.2019. Površina 6568,0027.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 145000,0027.12.2019.
Katastarska općina Rakalj27.12.2019. Vrsta vlasništva Knjižno27.12.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama27.12.2019. Način stjecanja Nasljedstvom27.12.2019.
Postotak 46,0027.12.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom27.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.12.2019.
Mjesto Rakalj27.12.2019. Poštanski broj 5220827.12.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.12.2019. Površina 68,0027.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 500000,0027.12.2019.
Katastarska općina Rakalj27.12.2019. Vrsta vlasništva Knjižno27.12.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug27.12.2019. Način stjecanja Nasljedstvom27.12.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada27.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.12.2019.
Mjesto Rakalj27.12.2019. Poštanski broj 5220827.12.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.12.2019. Površina 1703,0027.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 60000,0027.12.2019.
Katastarska općina Rakalj27.12.2019. Vrsta vlasništva Knjižno27.12.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug27.12.2019. Način stjecanja Nasljedstvom27.12.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd27.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.12.2019.
Mjesto Rakalj27.12.2019. Poštanski broj 5220827.12.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.12.2019. Površina 1540,0027.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 55000,0027.12.2019.
Katastarska općina Rakalj27.12.2019. Vrsta vlasništva Knjižno27.12.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug27.12.2019. Način stjecanja Nasljedstvom27.12.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada27.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.12.2019.
Mjesto Rakalj27.12.2019. Poštanski broj 5220827.12.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.12.2019. Površina 892,0027.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 55000,0027.12.2019.
Katastarska općina Rakalj27.12.2019. Vrsta vlasništva Knjižno27.12.2019.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama27.12.2019. Način stjecanja Nasljedstvom27.12.2019.
Postotak 40,0027.12.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma27.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.12.2019.
Mjesto Rakalj27.12.2019. Poštanski broj 5220827.12.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.12.2019. Površina 4891,0027.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 70000,0027.12.2019.
Katastarska općina Rakalj27.12.2019. Vrsta vlasništva Knjižno27.12.2019.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama27.12.2019. Način stjecanja Nasljedstvom27.12.2019.
Postotak 06,0027.12.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan27.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.12.2019.
Mjesto Rijeka27.12.2019. Poštanski broj 5100027.12.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.12.2019. Površina 114,0827.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1200000,0027.12.2019.
Katastarska općina Rijeka27.12.2019. Vrsta vlasništva Knjižno27.12.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug27.12.2019. Način stjecanja Nasljedstvom27.12.2019.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji20.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil20.06.2017. Marka/tip monovolumen-Ford s-max20.06.2017.
Godina proizvodnje 200720.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 70000,0020.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug20.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada20.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil27.12.2019. Marka/tip Toyota RAV 427.12.2019.
Godina proizvodnje 200627.12.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 30000,0027.12.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug27.12.2019. Način stjecanja Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.12.2019.
Drugi način stjecanja nekretnine Zamjena za prijašnji auto27.12.2019.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji20.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji20.06.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji20.06.2017.

Podatci o štednji

Iznos 260000,0020.06.2017. Valuta HRK - Hrvatska Kuna20.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno20.06.2017. Način stjecanja Na neki drugi način20.06.2017.
Drugi način stjecanja dar od roditelja od prodaje zemljišta za gradnju istarskog ipsilona20.06.2017.

Podatci o štednji

Iznos 9997,2827.12.2019. Valuta EUR - Euro27.12.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug27.12.2019. Način stjecanja Nasljedstvom27.12.2019.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji20.06.2017.