Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Franko Baxa

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Franko20.06.2017. Prezime Baxa 20.06.2017.
Stručna sprema SSS20.06.2017.
Zvanje elektromehaničar20.06.2017. Stranačka pripadnost Istarski Demokratski Sabor20.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana20.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece20.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 52426 Lupoglav20.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji20.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik20.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Lupoglav20.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 52426 Lupoglav20.06.2017. Ulica Lupoglav20.06.2017. Kućni broj 1720.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3855268502220.06.2017.
Datum početka mandata 29/05/201720.06.2017. 19/05/2021 Predviđeni datum kraja mandata 16/05/202120.06.2017. 18/05/2025
Način obnašanja dužnosti Profesionalno20.06.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji20.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji20.06.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji20.06.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji20.06.2017.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 11838,8920.06.2017. 13194,1427.12.2019. 13251,2629.12.2020. 2052,6229.01.2023. Neto iznos (EUR) 9471,1220.06.2017. 10372,2327.12.2019. 10455,3329.12.2020. 1578,5029.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji20.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji20.06.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji20.06.2017.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca dječji vrtić Olga Ban pazin20.06.2017. montessori centar Mali princ- obrt za dnevnu skrb djece29.12.2020. Dječji vrtić Olga Ban Pazin27.08.2021. OIB poslodavca 0501725313320.06.2017. 0715869489829.12.2020. 05101725313327.08.2021.
Bruto iznos (EUR) 111273,6020.06.2017. 30000,0029.12.2020. 8610,0927.08.2021. 1142,7427.08.2021. Neto iznos (EUR) 74954,0420.06.2017. 7500,0029.12.2020. 6309,2027.08.2021. 837,3527.08.2021.
Datum stupanja u radni odnos 01/06/199420.06.2017. 01/09/202029.12.2020. 01/06/199427.08.2021. Datum prestanka radnog odnosa 20.06.2017. 31/08/202027.08.2021.
Napomena Supruga je do 31.08.2020. radila u dječjem vrtiću Olga Ban, te je osam (8) mjeseci ostvarivala plaću u vrtiću, a od 1.09. 2020. započinje sa radom u svom obrtu.27.08.2021. Supruga je do 31.08.2020. radila u dječjem vrtiću Olga Ban, te je osam (8) mjeseci ostvarivala plaću u vrtiću, a od 1.09. 2020. započinje sa radom u svom obrtu.27.08.2021.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Montessori centar Mali princ- obrt za dnevnu skrb djece Montessori dječji vrtić Mali princ29.01.2023. OIB poslodavca 07158694898 0166473750429.01.2023.
Bruto iznos (EUR) 30000,00 1459,9529.01.2023. Neto iznos (EUR) 7500,00 1232,2829.01.2023.
Datum stupanja u radni odnos 01/09/2020 01/01/202229.01.2023. Datum prestanka radnog odnosa 31/12/2021 29.01.2023.
Napomena Supruga je do 31.12.2021. godine bila zaposlena u svom obrtu za čuvanje djece Mali princ, od 01.01.2022. godine registrirala je javnu ustanovu, odnosno privatni dječji vrtić. Vrtić će raditi na istoj adresi kao i do sada, u istom iznajmljenom prostoru. Primanja i prihodi će ovisiti o broju upisane djece i vremenu provedenom u vrtiću. obzirom da je tek započela sa radom, sve potrebne podatke dostaviti ću krajem godine za ovu godinu 2022. Supruga je do 31.12.2021. godine bila zaposlena u svom obrtu za čuvanje djece Mali princ, od 01.01.2022. godine registrirala je javnu ustanovu, odnosno privatni dječji vrtić. Zaposlena je na mjestu ravnateljice.29.01.2023.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji20.06.2017. Postoji27.08.2021.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 30000,0027.08.2021. 3981,6827.08.2021. Pravna osnova Od samostalne djelatnosti27.08.2021.
Vremenski raspon Mjesečno27.08.2021.
Napomena Od 01.09.2020. godine suprua je započela sa radom u samostalnom obrtu, ima na čuvanju 12 djece, prostor u kojem obavlja djelatnost nalazi se u Pazinu, na adresi Zagrebačka 48, te je iznajmljen. Ima zaposlenu još jednu djelatnicu, te je iznos koji roditelji plaćaju po djetetu 2500,00 kuna mjesečno, što ukupno iznosi 30000,00 kuna mjesečno koji se raspoređuje za sve nastale troškove i obveze obrta(najamnina, komunalije, hrana za djecu, režije i plaće)27.08.2021.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 2553,1027.08.2021. 338,8427.08.2021. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti27.08.2021.
Vremenski raspon Jednokratno27.08.2021.
Napomena 27.08.2021.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 6400,00 849,43 Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava
Vremenski raspon Mjesečno
Napomena Stan koji ima supruga u Rijeci, iznajmljen je troje studentima iz Njemačke koji studiraju u Rijeci, na vrijeme od 15.09.2021 do 15.09.2022 godine. U rubrici OIB isplatitelja upisan je broj putovnice od jednog studenta, te oni uplaćuju iznos od 860 Eura mjesečno u kunama prema tečaju na dan uplate, sukladno potpisanom ugovoru o najmu. Stan koji ima supruga u Rijeci, iznajmljen je troje studentima iz Njemačke koji studiraju u Rijeci, na vrijeme od 15.09.2022 do 15.09.2023 godine. U rubrici OIB isplatitelja upisan je broj putovnice od jednog studenta, te oni uplaćuju iznos od 860 Eura mjesečno, prijašnji ugovor je produžen na godinu dana pod istim uvjetima29.01.2023.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji20.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji20.06.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit20.06.2017. Nositelj obveze Bračni drug20.06.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) ne postoji20.06.2017. Erste bank27.08.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 23000,0020.06.2017. 222900,0028.12.2018. 29583,9128.12.2018.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna20.06.2017. EUR - Euro20.06.2017. Godina zaduženja 201320.06.2017. 201828.12.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 8420.06.2017. 12028.12.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 788,1220.06.2017. 2240,1928.12.2018. 297,3028.12.2018. Ugovorena kamatna stopa 8,9920.06.2017. 3,8428.12.2018.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit27.12.2019. Nositelj obveze Osobno27.12.2019.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) ne postoji27.12.2019. Zagrebačka banka27.08.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 30000,0027.12.2019.
Valuta duga EUR - Euro27.12.2019. Godina zaduženja 201927.12.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 8427.12.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 448,4027.12.2019. Ugovorena kamatna stopa 6,7027.12.2019.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Leasing Nositelj obveze Bračni drug
Predmet leasinga osobni automobil
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Raifeisenbank Iznos duga (početni iznos glavnice) 9600,00
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2021
Rok vraćanja u mjesecima 60 Iznos mjesečnog anuiteta 163,04 Ugovorena kamatna stopa 4,90
Napomena Ovim leasingom kupljen je automobil VW UP - 2016 godište03.05.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit29.01.2023. Nositelj obveze Bračni drug29.01.2023.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erstebank29.01.2023. Iznos duga (početni iznos glavnice) 14201,3429.01.2023.
Valuta duga EUR - Euro29.01.2023. Godina zaduženja 202229.01.2023.
Rok vraćanja u mjesecima 6029.01.2023. Iznos mjesečnog anuiteta 275,1529.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 6,0929.01.2023.
Napomena 29.01.2023.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji20.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji20.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom20.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.06.2017.
Mjesto lupoglav20.06.2017. Poštanski broj 5242620.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.06.2017. Površina 910,0020.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1200000,0020.06.2017. 159267,3720.06.2017.
Katastarska općina Gorenja vas20.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno20.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno20.06.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)20.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada28.12.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.12.2018.
Mjesto Lupoglav28.12.2018. Poštanski broj 5242628.12.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.12.2018. Površina 3309,0028.12.2018. 791,0027.08.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 33000,0028.12.2018. 6000,0027.08.2021. 796,3427.08.2021.
Katastarska općina Lesišćina28.12.2018. Vrsta vlasništva Knjižno28.12.2018.
Oblik vlasništva Osobno28.12.2018. Način stjecanja Darovnim ugovorom28.12.2018.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)28.12.2018. Livada27.08.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.12.2018.
Mjesto Lupoglav28.12.2018. Poštanski broj 5242628.12.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.12.2018. Površina 1809,0028.12.2018. 2946,0027.08.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0028.12.2018. 23000,0027.08.2021. 3052,6227.08.2021.
Katastarska općina Lesišćina28.12.2018. Vrsta vlasništva Knjižno28.12.2018.
Oblik vlasništva Osobno28.12.2018. Način stjecanja Darovnim ugovorom28.12.2018.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd28.12.2018. Livada27.08.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.12.2018.
Mjesto Lupoglav28.12.2018. Poštanski broj 5242628.12.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.12.2018. Površina 5136,0028.12.2018. 1007,0027.08.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 15000,0028.12.2018. 8000,0027.08.2021. 1061,7827.08.2021.
Katastarska općina Lesišćina28.12.2018. Vrsta vlasništva Knjižno28.12.2018.
Oblik vlasništva Osobno28.12.2018. Način stjecanja Darovnim ugovorom28.12.2018.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma27.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.12.2019.
Mjesto Rakalj27.12.2019. Poštanski broj 5220827.12.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.12.2019. Površina 6568,0027.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 145000,0027.12.2019. 19244,8127.12.2019.
Katastarska općina Rakalj27.12.2019. Vrsta vlasništva Knjižno27.12.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama27.12.2019. Način stjecanja Nasljedstvom27.12.2019.
Postotak 46,0027.12.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom27.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.12.2019.
Mjesto Rakalj27.12.2019. Poštanski broj 5220827.12.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.12.2019. Površina 68,0027.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 500000,0027.12.2019. 66361,4027.12.2019.
Katastarska općina Rakalj27.12.2019. Vrsta vlasništva Knjižno27.12.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug27.12.2019. Način stjecanja Nasljedstvom27.12.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada27.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.12.2019.
Mjesto Rakalj27.12.2019. Poštanski broj 5220827.12.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.12.2019. Površina 1703,0027.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 60000,0027.12.2019. 7963,3727.12.2019.
Katastarska općina Rakalj27.12.2019. Vrsta vlasništva Knjižno27.12.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug27.12.2019. Način stjecanja Nasljedstvom27.12.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd27.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.12.2019.
Mjesto Rakalj27.12.2019. Poštanski broj 5220827.12.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.12.2019. Površina 1540,0027.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 55000,0027.12.2019. 7299,7527.12.2019.
Katastarska općina Rakalj27.12.2019. Vrsta vlasništva Knjižno27.12.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug27.12.2019. Način stjecanja Nasljedstvom27.12.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada27.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.12.2019.
Mjesto Rakalj27.12.2019. Poštanski broj 5220827.12.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.12.2019. Površina 892,0027.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 55000,0027.12.2019. 7299,7527.12.2019.
Katastarska općina Rakalj27.12.2019. Vrsta vlasništva Knjižno27.12.2019.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama27.12.2019. Način stjecanja Nasljedstvom27.12.2019.
Postotak 40,0027.12.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma27.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.12.2019.
Mjesto Rakalj27.12.2019. Poštanski broj 5220827.12.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.12.2019. Površina 4891,0027.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 70000,0027.12.2019. 9290,6027.12.2019.
Katastarska općina Rakalj27.12.2019. Vrsta vlasništva Knjižno27.12.2019.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama27.12.2019. Način stjecanja Nasljedstvom27.12.2019.
Postotak 06,0027.12.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan27.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.12.2019.
Mjesto Rijeka27.12.2019. Poštanski broj 5100027.12.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.12.2019. Površina 114,0827.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1200000,0027.12.2019. 159267,3727.12.2019.
Katastarska općina Rijeka27.12.2019. Vrsta vlasništva Knjižno27.12.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug27.12.2019. Način stjecanja Nasljedstvom27.12.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada27.08.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.08.2021.
Mjesto Lupoglav27.08.2021. Poštanski broj 5242627.08.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.08.2021. Površina 586,0027.08.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 4500,0027.08.2021. 597,2527.08.2021.
Katastarska općina Lesišćina27.08.2021. Vrsta vlasništva Knjižno27.08.2021.
Oblik vlasništva Osobno27.08.2021. Način stjecanja Darovnim ugovorom27.08.2021.
Napomena 27.08.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada27.08.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.08.2021.
Mjesto Lupoglav27.08.2021. Poštanski broj 5242627.08.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.08.2021. Površina 252,0027.08.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2000,0027.08.2021. 265,4527.08.2021.
Katastarska općina Lesišćina27.08.2021. Vrsta vlasništva Knjižno27.08.2021.
Oblik vlasništva Osobno27.08.2021. Način stjecanja Darovnim ugovorom27.08.2021.
Napomena 27.08.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada27.08.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.08.2021.
Mjesto Lupoglav27.08.2021. Poštanski broj 5242627.08.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.08.2021. Površina 1223,0027.08.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 9000,0027.08.2021. 1194,5127.08.2021.
Katastarska općina Lesišćina27.08.2021. Vrsta vlasništva Knjižno27.08.2021.
Oblik vlasništva Osobno27.08.2021. Način stjecanja Darovnim ugovorom27.08.2021.
Napomena 27.08.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada27.08.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.08.2021.
Mjesto Lupoglav27.08.2021. Poštanski broj 5242627.08.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.08.2021. Površina 845,0027.08.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 6500,0027.08.2021. 862,7027.08.2021.
Katastarska općina Lesišćina27.08.2021. Vrsta vlasništva Knjižno27.08.2021.
Oblik vlasništva Osobno27.08.2021. Način stjecanja Darovnim ugovorom27.08.2021.
Napomena 27.08.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)27.08.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.08.2021.
Mjesto Lupoglav27.08.2021. Poštanski broj 5242627.08.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.08.2021. Površina 5136,0027.08.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 76000,0027.08.2021. 10086,9327.08.2021.
Katastarska općina Lesišćina27.08.2021. Vrsta vlasništva Knjižno27.08.2021.
Oblik vlasništva Osobno27.08.2021. Način stjecanja Darovnim ugovorom27.08.2021.
Napomena 27.08.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada27.08.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.08.2021.
Mjesto Lupoglav27.08.2021. Poštanski broj 5242627.08.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.08.2021. Površina 385,0027.08.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3000,0027.08.2021. 398,1727.08.2021.
Katastarska općina Lesišćina27.08.2021. Vrsta vlasništva Knjižno27.08.2021.
Oblik vlasništva Osobno27.08.2021. Način stjecanja Darovnim ugovorom27.08.2021.
Napomena 27.08.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada27.08.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.08.2021.
Mjesto Lupoglav27.08.2021. Poštanski broj 5242627.08.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.08.2021. Površina 820,0027.08.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 6000,0027.08.2021. 796,3427.08.2021.
Katastarska općina Lesišćina27.08.2021. Vrsta vlasništva Knjižno27.08.2021.
Oblik vlasništva Osobno27.08.2021. Način stjecanja Darovnim ugovorom27.08.2021.
Napomena 27.08.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada27.08.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.08.2021.
Mjesto Lupoglav27.08.2021. Poštanski broj 5242627.08.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.08.2021. Površina 450,0027.08.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1400,0027.08.2021. 185,8127.08.2021.
Katastarska općina Lesišćina27.08.2021. Vrsta vlasništva Knjižno27.08.2021.
Oblik vlasništva Osobno27.08.2021. Način stjecanja Darovnim ugovorom27.08.2021.
Napomena 27.08.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada27.08.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.08.2021.
Mjesto Lupoglav27.08.2021. Poštanski broj 5242627.08.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.08.2021. Površina 2021,0027.08.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3000,0027.08.2021. 398,1727.08.2021.
Katastarska općina Lesišćina27.08.2021. Vrsta vlasništva Knjižno27.08.2021.
Oblik vlasništva Osobno27.08.2021. Način stjecanja Darovnim ugovorom27.08.2021.
Napomena K.č. 825/2,825/3, 826/1, 826/2, vode su u posjedovnom listu kao pašnjak, obzirom da izbornik nema mogućnost upisa kulture pašnjak, upisane su kao kultura livada. Isto tako k.č. 959/10 vodie se kao neplodno, k.č. 959/51 vodi se kao lapor, te su isto tako upisane kulture livada.27.08.2021. K.č. 825/2,825/3, 826/1, 826/2, vode su u posjedovnom listu kao pašnjak, obzirom da izbornik nema mogućnost upisa kulture pašnjak, upisane su kao kultura livada. Isto tako k.č. 959/10 vodie se kao neplodno, k.č. 959/51 vodi se kao lapor, te su isto tako upisane kulture livada.27.08.2021. 17.02.2023.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji20.06.2017. Ne postoji03.05.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil20.06.2017. Marka/tip monovolumen-Ford s-max20.06.2017.
Godina proizvodnje 200720.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 70000,0020.06.2017. 9290,6020.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug20.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada20.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil27.12.2019. Marka/tip Toyota RAV 427.12.2019.
Godina proizvodnje 200627.12.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,0027.12.2019. 3981,6827.12.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug27.12.2019. Način stjecanja Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.12.2019.
Drugi način stjecanja nekretnine Zamjena za prijašnji auto27.12.2019.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Move up tsi - Volkswagen
Godina proizvodnje 2016 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 86000,00 11414,16
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti, Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji20.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji20.06.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji20.06.2017.

Podatci o štednji

Iznos 260000,0020.06.2017. 34507,9320.06.2017. Valuta HRK - Hrvatska Kuna20.06.2017. EUR - Euro20.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno20.06.2017. Način stjecanja Na neki drugi način20.06.2017.
Drugi način stjecanja dar od roditelja od prodaje zemljišta za gradnju istarskog ipsilona20.06.2017.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 9997,2827.12.2019. Valuta EUR - Euro27.12.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug27.12.2019. Način stjecanja Nasljedstvom27.12.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji20.06.2017.