Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Franjo Berečki

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Franjo06.07.2017. Prezime Berečki06.07.2017.
Stručna sprema SSS06.07.2017.
Zvanje strojobrava06.07.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica06.07.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana06.07.2017. Udovac/Udovica

Podatci o djeci

Stanje Ima djece06.07.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 43505 Šuplja Lipa06.07.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji06.07.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zamjenik općinskog načelnika06.07.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Končanica06.07.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 43505 Končanica 06.07.2017. Ulica Končanica06.07.2017. Kućni broj 26006.07.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854332502106.07.2017.
Datum početka mandata 26/05/201706.07.2017. 21/05/202118.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 21/05/202106.07.2017. 18/05/202518.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Volonterski06.07.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji06.07.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji06.07.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji06.07.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji06.07.2017.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Volonterski (EUR) 1200,0006.07.2017. 2000,0018.06.2021. 265,4518.06.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji06.07.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji06.07.2017.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 6963,3506.07.2017. 8612,0018.06.2021. 1143,0118.06.2021. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak06.07.2017.
Vremenski raspon Mjesečno06.07.2017.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji06.07.2017. Postoji18.06.2021.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM DARUVAR18.06.2021. OIB poslodavca 6208739592018.06.2021.
Bruto iznos (EUR) 4250,0018.06.2021. 564,0718.06.2021. Neto iznos (EUR) 3400,0018.06.2021. 451,2618.06.2021.
Datum stupanja u radni odnos 01/11/202018.06.2021. Datum prestanka radnog odnosa 31/10/202118.06.2021.
Napomena 18.06.2021.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji06.07.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji06.07.2017. Postoji18.06.2021. Ne postoji27.06.2023.

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj OPĆINA KONČANICA18.06.2021. OIB isplatitelja 9366609836918.06.2021.
Neto iznos (EUR) 500,0018.06.2021. 66,3618.06.2021. Vremenski raspon Mjesečno18.06.2021.
Vrsta Stipendija18.06.2021.
Korisnik Svrha
Napomena 18.06.2021.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji06.07.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit06.07.2017. Nositelj obveze Osobno06.07.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Poštanska banka Zagreb06.07.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 78500,0006.07.2017. 10418,74
Valuta duga EUR - Euro06.07.2017. Godina zaduženja 201006.07.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 18006.07.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 406,1606.07.2017. 53,91 Ugovorena kamatna stopa 4,0006.07.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit18.06.2021. Nositelj obveze Osobno18.06.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.18.06.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 40000,0018.06.2021. 5308,9118.06.2021.
Valuta duga EUR - Euro18.06.2021. Godina zaduženja 202118.06.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 2518.06.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 1790,5418.06.2021. 237,5718.06.2021. Ugovorena kamatna stopa 7,4518.06.2021.
Napomena 18.06.2021.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji06.07.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji06.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica06.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2017.
Mjesto Gornji Karin06.07.2017. Poštanski broj 2345206.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2017. Površina 306,0006.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 150000,0006.07.2017. 300000,0018.06.2021. 60000,00
Katastarska općina Gornji Karin06.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od drugih izvora dohotka, Zaduženjem kod banke (Kredit)06.07.2017.
Napomena Približna tržišna vrijednost iskazana je u EUR.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)06.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2017.
Mjesto Šuplja Lipa06.07.2017. Poštanski broj 4350506.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2017. Površina 2805,0006.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3000,0006.07.2017. 1000,00
Katastarska općina Vukovje06.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od drugih izvora dohotka06.07.2017.
Napomena Tržišna vrijednost iskazana u EUR.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma06.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2017.
Mjesto Šuplja Lipa06.07.2017. Poštanski broj 4350506.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2017. Površina 1223,0006.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1000,0006.07.2017. 500,00
Katastarska općina Vukovje06.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od drugih izvora dohotka06.07.2017.
Napomena Tržišna vrijednost iskazana u EUR.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma06.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2017.
Mjesto Šuplja Lipa06.07.2017. Poštanski broj 4350506.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2017. Površina 11510,0006.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 25000,0006.07.2017. 8000,00
Katastarska općina Vukovje06.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama06.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom06.07.2017.
Postotak 50,0006.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Tržna vrijednost iskazana u EUR.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom06.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2017.
Mjesto Šuplja Lipa06.07.2017. Poštanski broj 4350506.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2017. Površina 896,0006.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 200000,0006.07.2017. 50000,00
Katastarska općina Vukovje06.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom, Zaduženjem kod banke (Kredit)06.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Tržna vrijednost iskazana u EUR

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom06.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2017.
Mjesto Šuplja Lipa06.07.2017. Poštanski broj 4350506.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2017. Površina 1946,0006.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,0006.07.2017. 5000,00
Katastarska općina Vukovje06.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom06.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Tržna vrijednost iskazana u EUR.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)06.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2017.
Mjesto Šuplja Lipa06.07.2017. Poštanski broj 4350506.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2017. Površina 15185,0006.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 25000,0006.07.2017. 6000,00
Katastarska općina Vukovje06.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom06.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Tržišna vrijednost iskazana u EUR.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada06.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2017.
Mjesto Šuplja Lipa06.07.2017. Poštanski broj 4350506.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2017. Površina 2313,0006.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1500,0006.07.2017. 500,00
Katastarska općina vukovje06.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom06.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Tržna vrijednost iskazana u EUR.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma06.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2017.
Mjesto Šuplja Lipa06.07.2017. Poštanski broj 4350506.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2017. Površina 8920,0006.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 15000,0006.07.2017. 5000,00
Katastarska općina Vukovje06.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom06.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Tržna vrijednost iskazana u EUR.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)06.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2017.
Mjesto Šuplja Lipa06.07.2017. Poštanski broj 4350506.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2017. Površina 8344,0006.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,0006.07.2017. 3500,00
Katastarska općina Vukovje06.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom06.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Tržna vrijednost iskazana u EUR.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji06.07.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil06.07.2017. Marka/tip Opel astra06.07.2017. Škoda octavia18.06.2021.
Godina proizvodnje 200906.07.2017. 201418.06.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 35000,0006.07.2017. 50000,0018.06.2021. 6636,1418.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od drugih izvora dohotka06.07.2017.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji06.07.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji06.07.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice06.07.2017. Naziv poslovnog subjekta Hrvatski telekom06.07.2017.
OIB poslovnog subjekta 8179314656006.07.2017. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb06.07.2017.
Broj dionica 6906.07.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 100,0006.07.2017. 13,2706.07.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Prijenos na fizičku osobu06.07.2017.
Ime i prezime osobe povjerenika/Naziv pravne osobe povjerenika 06.07.2017. 06.07.2017. 06.07.2017. 06.07.2017. 06.07.2017. OIB 06.07.2017. 06.07.2017. 06.07.2017. 06.07.2017. 06.07.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno06.07.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)06.07.2017.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice06.07.2017. Naziv poslovnog subjekta Sunčani Hvar06.07.2017.
OIB poslovnog subjekta 2983413114906.07.2017. Sjedište poslovnog subjekta Hvar06.07.2017.
Broj dionica 10006.07.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 100,0006.07.2017. 13,2706.07.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Prijenos na fizičku osobu06.07.2017.
Ime i prezime osobe povjerenika/Naziv pravne osobe povjerenika 06.07.2017. 06.07.2017. 06.07.2017. 06.07.2017. 06.07.2017. OIB 06.07.2017. 06.07.2017. 06.07.2017. 06.07.2017. 06.07.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od drugih izvora dohotka06.07.2017.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji06.07.2017.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji06.07.2017.