Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Floriana Bassanese Radin

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Floriana23.06.2017. Prezime Bassanese Radin23.06.2017.
Stručna sprema VSS23.06.2017.
Zvanje Profesor hrvatskog jezika i književnosti23.06.2017. Stranačka pripadnost Istarski Demokratski Sabor23.06.2017. Nisam član stranke21.06.2021.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana23.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece23.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 52470 Umag23.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji23.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zamjenik gradonačelnika23.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Umag23.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 52470 Umag23.06.2017. Ulica Garibaldi23.06.2017. Kućni broj 623.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3855270299223.06.2017.
Datum početka mandata 26/05/201723.06.2017. 28/05/202121.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 21/05/202123.06.2017. 07/05/202421.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno23.06.2017. Stvarni datum kraja mandata 21/06/2017

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji23.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji23.06.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji23.06.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji23.06.2017.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 20126,0023.06.2017. 20561,8128.01.2022. 2740,5927.01.2023. Neto iznos (EUR) 13170,0023.06.2017. 13439,2028.01.2022. 1840,2127.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji23.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji23.06.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji23.06.2017. Ne postoji21.06.2021.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Rino Radin23.06.2017. OIB poslodavca 5691213455623.06.2017.
Bruto iznos (EUR) 2967,0023.06.2017. 393,7923.06.2017. Neto iznos (EUR) 63835,0023.06.2017. 8472,3623.06.2017.
Datum stupanja u radni odnos 01/09/198123.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 23.06.2017.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji23.06.2017. Postoji21.06.2021.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 7572,0021.06.2021. 118267,0028.01.2022. 9138,4727.01.2023. Pravna osnova Od samostalne djelatnosti21.06.2021.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini21.06.2021.
Napomena 21.06.2021.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji23.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji23.06.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji23.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji23.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan23.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.06.2017.
Mjesto Umag23.06.2017. Poštanski broj 5247023.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.06.2017. Površina 53,0023.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 350000,0023.06.2017. 46452,9823.06.2017.
Katastarska općina Umag23.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji23.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil23.06.2017. Marka/tip renault clio23.06.2017.
Godina proizvodnje 199123.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2000,0023.06.2017. 265,4523.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.06.2017.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji23.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji23.06.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji23.06.2017.

Podatci o štednji

Iznos 690645,5523.06.2017. 750844,1521.06.2021. 763675,1228.01.2022. 101357,0928.01.2022. Valuta HRK - Hrvatska Kuna23.06.2017. EUR - Euro23.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.06.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.06.2017.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji23.06.2017.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Zajednica Talijana23.06.2017. Sjedište pravne osobe Umag23.06.2017.
OIB pravne osobe 7866877270423.06.2017.
Datum učlanjenja 01/09/197623.06.2017. Datum kraja članstva 23.06.2017.
Funkcije Predsjednica23.06.2017.
Napomena
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: