Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Filip Sušac

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Filip 28.06.2021. Prezime Sušac28.06.2021.
Stručna sprema VSS28.06.2021.
Zvanje Magistar inženjer računarstva28.06.2021. Stranačka pripadnost Hrvatska konzervativna stranka28.06.2021. Hrvatski suverenisti27.01.2023.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Izvanbračna zajednica28.06.2021. Oženjen/Udana09.12.2021.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece28.06.2021. Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 32000 Vukovar28.06.2021.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji28.06.2021. Postoji Mjesto 32000 Vukovar

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zamjenik gradonačelnika28.06.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Vukovar28.06.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 32000 Vukovar28.06.2021. Ulica Dr. Franje Tuđmana28.06.2021. Kućni broj 128.06.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853245650628.06.2021.
Datum početka mandata 07/06/202128.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 24/06/202428.06.2021. 24/06/2025
Način obnašanja dužnosti Profesionalno28.06.2021. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji28.06.2021.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji28.06.2021.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji28.06.2021.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto Vanjski suradnik28.06.2021. Naziv pravne osobe Fakultet elektrotehnike računarstva i informacijskih tehnologija Osijek28.06.2021. OIB pravne osobe 9549425995228.06.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 31000 Osijek28.06.2021. Ulica Kneza Trpimira 28.06.2021. Kućni broj 2B28.06.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 07/06/202128.06.2021. Datum prestanka radnog odnosa 28.06.2021.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji28.06.2021.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Asistent28.06.2021. Naziv pravne osobe Fakultet elektrotehnike računarstva i informacijskih tehnologija Osijek28.06.2021. OIB pravne osobe 9549425995228.06.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 31000 Osijek28.06.2021. Ulica Kneza Trpimira 28.06.2021. Kućni broj 2B28.06.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/11/201628.06.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 07/06/202128.06.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 17942,6228.06.2021. 2404,63 2636,3918.02.2024. Neto iznos (EUR) 13318,6928.06.2021. 1807,65 1982,2018.02.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji28.06.2021.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji28.06.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 5000,0028.06.2021. 100,0027.01.2023. 317,0018.02.2024. Pravna osnova Od znanstvenog dohodka28.06.2021.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini28.06.2021.
Napomena Neto iznos je procjenjeni iznos prihoda od nastavnih i znanstvenih aktivnosti na godišnjoj razini.28.06.2021. 27.01.2023. Upisani iznos je kumulativni iznos naknada za naknadu prijevoza i naknada za izvršavanje posla.18.02.2024.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 4483,2228.06.2021. 595,0028.06.2021. Pravna osnova povrat poreza28.06.2021.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini28.06.2021.
Napomena Uneseni neto iznos je iznos povrata poreza za 2020. godinu.28.06.2021.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji28.06.2021.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Klinički bolnički centar Osijek28.06.2021. OIB poslodavca 89819375646 28.06.2021.
Bruto iznos (EUR) 11877,9228.06.2021. 1576,3528.06.2021. 1928,7418.02.2024. Neto iznos (EUR) 8952,1428.06.2021. 1188,1328.06.2021. 1397,4018.02.2024.
Datum stupanja u radni odnos 01/06/201528.06.2021. Datum prestanka radnog odnosa 28.06.2021.
Napomena S obzirom na razlike u mjesečnim prihodima, prosječna bruto i neto plaća za prethodnih 6 mjeseci je uzeta u obzir.28.06.2021. Posljednja isplaćena plaća u 2021.27.01.2023. Posljednja isplaćena plaća za 2023.18.02.2024.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji28.06.2021. Postoji

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 3000,00 Pravna osnova Od drugog dohodka
Vremenski raspon Na godišnjoj razini
Napomena Procjena prihoda od najma.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 1092,0027.01.2023. Pravna osnova Od osiguranja27.01.2023.
Vremenski raspon Mjesečno27.01.2023.
Napomena Prosječni mjesečni iznos rodiljne naknade. Prvih 6 mjeseci.27.01.2023.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 995,4227.01.2023. Pravna osnova Od osiguranja27.01.2023.
Vremenski raspon Mjesečno27.01.2023.
Napomena Naknada za roditeljski dopust. Drugih 6 mjeseci.27.01.2023.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 7290,4018.02.2024. Pravna osnova Od samostalne djelatnosti18.02.2024.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini18.02.2024.
Napomena Prihod od djelatnosti usluge građana u domaćinstvu (iznajmljivanje apartmana) upisani iznos je ukupni iznos izdanih računa za 2023. godinu.18.02.2024.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji28.06.2021.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji28.06.2021.

Obveza

Vrsta obveze Kredit28.06.2021. Nositelj obveze Izvanbračni drug28.06.2021. 09.12.2021. Bračni drug
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka28.06.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 265183,0028.06.2021. 35195,8328.06.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna28.06.2021. EUR - Euro28.06.2021. Godina zaduženja 202128.06.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 18228.06.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 2125,1628.06.2021. 281,70 Ugovorena kamatna stopa 2,9528.06.2021.
Napomena Kredit je podignut u ratama, a ne anuitetima. Iznos prve rate je naveden u imovinskoj kartici. Upisana je nominalna ugovorena kamatna stopa za radzoblje od prvih 5 godina, a ne efektivna. 28.06.2021. Kredit je podignut u ratama, a ne anuitetima. Iznos prve rate je naveden u imovinskoj kartici. Upisana je nominalna ugovorena kamatna stopa za radzoblje od prvih 5 godina, a ne efektivna.09.12.2021. Kredit je podignut u ratama, a ne anuitetima. Iznos prve rate je naveden u imovinskoj kartici. Upisana je nominalna ugovorena kamatna stopa za razdoblje od prvih 5 godina, a ne efektivna.27.01.2023.

Obveza

Vrsta obveze Kredit09.12.2021. Nositelj obveze Osobno09.12.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna Banka Zagreb09.12.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 120000,0009.12.2021. 15926,7409.12.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna09.12.2021. EUR - Euro09.12.2021. Godina zaduženja 202109.12.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 3609.12.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 3649,5509.12.2021. 484,38 Ugovorena kamatna stopa 5,9809.12.2021.
Napomena 09.12.2021.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji28.06.2021.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji28.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan28.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2021.
Mjesto Vukovar28.06.2021. Poštanski broj 3200028.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2021. Površina 26,7028.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 200000,0028.06.2021. 27000,00 29000,0018.02.2024.
Katastarska općina VUKOVAR 28.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.06.2021.
Napomena 28.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan28.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2021.
Mjesto Vukovar28.06.2021. Poštanski broj 3200028.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2021. Površina 67,8028.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 320000,0028.06.2021. 450000,0009.12.2021. 70000,00 75000,0018.02.2024.
Katastarska općina Vukovar28.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2021.
Oblik vlasništva Izvanbračni drug28.06.2021. 09.12.2021. Bračni drug Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)28.06.2021.
Napomena 28.06.2021.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji28.06.2021.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil28.06.2021. Marka/tip Mazda 328.06.2021.
Godina proizvodnje 201628.06.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 85000,0028.06.2021. 10500,00 10000,0018.02.2024.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.06.2021.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Motocikl28.06.2021. Marka/tip Kymco Spacer 12528.06.2021.
Godina proizvodnje 200428.06.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3000,0028.06.2021. 400,00
Oblik vlasništva Osobno28.06.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.06.2021.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji28.06.2021.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji28.06.2021.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji28.06.2021.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji28.06.2021.