Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Fabrizio Vižintin

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Fabrizio07.07.2017. Prezime Vižintin07.07.2017.
Stručna sprema VSS07.07.2017.
Zvanje profesor matematike i informatike07.07.2017. Stranačka pripadnost Istarski Demokratski Sabor07.07.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana07.07.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece07.07.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 52460 Buje07.07.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji07.07.2017. Mjesto 52460 Buje07.07.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Gradonačelnik07.07.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Buje07.07.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 52460 Buje07.07.2017. Ulica Istarska07.07.2017. Kućni broj 207.07.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3855277212207.07.2017. Fax (službeni) +3855277215807.07.2017.
Datum početka mandata 09/06/201707.07.2017. Predviđeni datum kraja mandata 01/06/202107.07.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno07.07.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji07.07.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji07.07.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji07.07.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji07.07.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Voditelj projekta07.07.2017. Naziv pravne osobe Laserline d.o.o.07.07.2017. OIB pravne osobe u00e2u0080u008e2668001713807.07.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 52470 Umag07.07.2017. Ulica Tribje07.07.2017. Kućni broj 1707.07.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/06/199907.07.2017. Datum prestanka radnog odnosa 13/06/201707.07.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 22403,3207.07.2017. Neto iznos (HRK) 13449,9107.07.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji07.07.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji07.07.2017.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji07.07.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji07.07.2017.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji07.07.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji07.07.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit07.07.2017. Nosioc obveze Osobno07.07.2017.
Vjerovnik Raiffeisen Stambena Štedionica07.07.2017. Iznos duga 47506,5207.07.2017.
Valuta duga EUR - Euro07.07.2017. Godina zaduženja 200807.07.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 13907.07.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 477,9907.07.2017. Ugovorena kamatna stopa 5,9907.07.2017.

Obveza

Vrsta obveze Pozajmica07.07.2017. Nosioc obveze Osobno07.07.2017.
Vjerovnik Laser Line d.o.o.07.07.2017. Iznos duga 130000,0007.07.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna07.07.2017. Godina zaduženja 200807.07.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 12007.07.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 1083,0007.07.2017. Ugovorena kamatna stopa 4,0007.07.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji07.07.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji07.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan07.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.07.2017.
Mjesto Buje07.07.2017. Poštanski broj 5246007.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.07.2017. Površina 87,0007.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 650000,0007.07.2017.
Katastarska općina Buje07.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno07.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno07.07.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom07.07.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji07.07.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil07.07.2017. Marka/tip Peguot 308 Envy07.07.2017.
Godina proizvodnje 201107.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 60000,0007.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno07.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.07.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji07.07.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji07.07.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji07.07.2017.

Podatci o štednji

Iznos 743,0907.07.2017. Valuta EUR - Euro07.07.2017.
Oblik vlasništva Dijete07.07.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.07.2017.

Podatci o štednji

Iznos 3050,6207.07.2017. Valuta EUR - Euro07.07.2017.
Oblik vlasništva Dijete07.07.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.07.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji07.07.2017.
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u PDF formatu: