Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Fabrizio Fioretti

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Fabrizio 21.06.2019. Prezime Fioretti21.06.2019.
Stručna sprema Doktor Znanosti21.06.2019.
Zvanje Docent Doktor znanosti21.06.2019. Stranačka pripadnost Nisam član stranke21.06.2019.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Neoženjen/Neudana21.06.2019.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece21.06.2019.

Podatci o prebivalištu

Grad 52211 Bale21.06.2019.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji21.06.2019.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik općinskog načelnika21.06.2019. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Bale21.06.2019.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 52211 Bale21.06.2019. Ulica Trg Tomaso Bembo21.06.2019. Kućni broj 121.06.2019.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3855282430321.06.2019. Fax (službeni) 21.06.2019.
Datum početka mandata 10/05/201921.06.2019. Predviđeni datum kraja mandata 15/05/202121.06.2019.
Način obnašanja dužnosti Volonterski21.06.2019. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji21.06.2019.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji21.06.2019.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji21.06.2019.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Ne postoji21.06.2019.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Volonterski (HRK) 0,0021.06.2019.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Postoji21.06.2019.

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Sveučilište Jurja Dobrile u Puli21.06.2019. OIB isplatitelja 6173807322621.06.2019.
Neto iznos mjesečno (HRK) 11300,0021.06.2019. Pravna osnova Od nesamostalnog rada21.06.2019.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji21.06.2019.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji21.06.2019.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji21.06.2019. Postoji14.09.2019.

Obveza

Vrsta obveze Kredit14.09.2019. Nosioc obveze Osobno14.09.2019.
Vjerovnik Addiko Bank14.09.2019. Iznos duga 170000,0014.09.2019.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna14.09.2019. Godina zaduženja 201914.09.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 7214.09.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 2837,5014.09.2019. Ugovorena kamatna stopa 6,9514.09.2019.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji21.06.2019.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji21.06.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom21.06.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.06.2019.
Mjesto Bale21.06.2019. Poštanski broj 5221121.06.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.06.2019. Površina 554,0021.06.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1000000,0021.06.2019.
Katastarska općina Bale21.06.2019. Vrsta vlasništva Knjižno21.06.2019.
Oblik vlasništva Osobno21.06.2019. Način stjecanja Darovnim ugovorom21.06.2019.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji21.06.2019.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil21.06.2019. Marka/tip Renault Clio21.06.2019. Peugeot 300814.09.2019.
Godina proizvodnje 200621.06.2019. 201914.09.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 7000,0021.06.2019. 219900,0014.09.2019.
Oblik vlasništva Osobno21.06.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.06.2019. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)14.09.2019.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji21.06.2019.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji21.06.2019.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji21.06.2019.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji21.06.2019.