Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ermina Lekaj Prljaskaj

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Ermina28.01.2016. Prezime Lekaj Prljaskaj28.01.2016.
Stručna sprema VSS28.01.2016.
Zvanje dipl iur28.01.2016. Stranačka pripadnost Nisam član stranke28.01.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana28.01.2016.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece28.01.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 51266 Selce28.01.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji28.01.2016.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zastupnik28.01.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Sabor28.01.2016. Hrvatski sabor28.01.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb28.01.2016. Ulica TRG SVETOG MARKA28.01.2016. Kućni broj 628.01.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851630335528.01.2016.
Datum početka mandata 28/12/201528.01.2016. 14/10/2016 Predviđeni datum kraja mandata 28/12/201928.01.2016. 14/10/2020 14/10/202410.09.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno28.01.2016. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji28.01.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji28.01.2016.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji28.01.2016.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji28.01.2016.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto DIR. PRAVNE OPĆE I KADROVSKE SLUŽBE28.01.2016. Naziv pravne osobe KTD VODOVOD ŽRNOVNICA D.O.O.28.01.2016. OIB pravne osobe 3661265135428.01.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 51250 Novi Vinodolski28.01.2016. Ulica DUBROVA28.01.2016. Kućni broj 2228.01.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/03/200028.01.2016. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 31/01/201628.01.2016.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto SABORSKI ZASTUPNIK Naziv pravne osobe HRVATSKI SABOR OIB pravne osobe 3859750623431.12.2018.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb Ulica TRG SVETOG MARKA Kućni broj 6
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/02/2016 22/07/202010.09.2020. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 14/10/2020 14/10/202410.09.2020.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 00,0028.01.2016. 25590,00 Neto iznos (HRK) 00,0028.01.2016. 15101,39

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Postoji28.01.2016. Ne postoji31.12.2018.

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj KTD VODOVOD ŽRNOVNICA D.O.O.28.01.2016. OIB isplatitelja 3661265135428.01.2016.
Neto iznos mjesečno (HRK) 12753,6428.01.2016. Pravna osnova Od nesamostalnog rada28.01.2016.
Napomena

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji28.01.2016. Postoji31.12.2018.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 18000,0031.12.2018. 19000,0010.09.2020. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak31.12.2018.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini31.12.2018.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji28.01.2016.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji28.01.2016.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 28933,5728.01.2016. Pravna osnova Od samostalne djelatnosti28.01.2016.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini28.01.2016.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji28.01.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji28.01.2016. Ne postoji31.12.2018.

Obveza

Vrsta obveze Kredit28.01.2016. Nositelj obveze Osobno28.01.2016.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) KREDITNA BANKA ZAGREB28.01.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 35000,0028.01.2016.
Valuta duga EUR - Euro28.01.2016. Godina zaduženja 200828.01.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 12028.01.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 435,0028.01.2016. Ugovorena kamatna stopa 9,7728.01.2016.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji28.01.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji28.01.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća28.01.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.01.2016.
Mjesto SELCE28.01.2016. Poštanski broj 5126628.01.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.01.2016. Površina 180,0028.01.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 500000,0028.01.2016.
Katastarska općina CRIKVENICA28.01.2016. Vrsta vlasništva Knjižno28.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno28.01.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)28.01.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Poslovni prostor28.01.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.01.2016.
Mjesto KRALJEVICA28.01.2016. Poštanski broj 5126228.01.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.01.2016. Površina 18,4728.01.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 260000,0028.01.2016.
Katastarska općina KRALJEVICA28.01.2016. Vrsta vlasništva Knjižno28.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno28.01.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)28.01.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Poslovni prostor28.01.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.01.2016.
Mjesto NOVI VINODOLSKI28.01.2016. Poštanski broj 5125028.01.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.01.2016. Površina 14,0028.01.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 100000,0028.01.2016.
Katastarska općina NOVI 28.01.2016. Vrsta vlasništva Knjižno28.01.2016.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama28.01.2016. Osobno10.09.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.01.2016.
Postotak 33,3328.01.2016.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji28.01.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil28.01.2016. Marka/tip CLIO RENAULT28.01.2016.
Godina proizvodnje 200228.01.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 5000,0028.01.2016. 3500,00
Oblik vlasništva Osobno28.01.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)28.01.2016.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil28.01.2016. Marka/tip ASTRA OPEL28.01.2016.
Godina proizvodnje 200728.01.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 50000,0028.01.2016. 40000,00
Oblik vlasništva Osobno28.01.2016. Bračni drug31.12.2018. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)28.01.2016.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil31.12.2018. Marka/tip VOLKSWAGEN PASSAT31.12.2018.
Godina proizvodnje 201731.12.2018. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 270000,0031.12.2018.
Oblik vlasništva Osobno31.12.2018. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)31.12.2018.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji28.01.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji28.01.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji28.01.2016.

Podatci o štednji

Iznos 200000,0028.01.2016. 235000,0031.12.2018. 280000,0010.09.2020. Valuta HRK - Hrvatska Kuna28.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno28.01.2016. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.01.2016. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.01.2016.
Napomena

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji28.01.2016. Ne postoji10.09.2020.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe ZAJEDNICA ALBANACA PGŽ-A28.01.2016. Sjedište pravne osobe PAVLINSKI TRG 5, RIJEKA28.01.2016.
OIB pravne osobe 5475579517728.01.2016.
Datum učlanjenja 01/01/199828.01.2016. Datum kraja članstva 28.01.2016.
Funkcije ČLAN ZAJEDNICE ALBANACA PGŽ-a, ČLAN PREDSJEDNIŠTVA FORUMA ALBANSKIH INTELEKTUALACA.28.01.2016.
Napomena