Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Emil Ćurko

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Emil Prezime Ćurko
Stručna sprema VŠS
Zvanje Inženjer telekomunikacija Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 23232 Nin

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Gradonačelnik Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Nin

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 23232 Nin Ulica Višeslavov trg Kućni broj 1

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38523265252
Datum početka mandata 25/05/2017 19/05/202115.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 21/05/2021 18/05/202515.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Gradonačelnik Naziv pravne osobe Grad Nin OIB pravne osobe 55065959531
Sjedište pravne osobe
Mjesto 23232 Nin Ulica Višeslavov trg Kućni broj 1
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 15/06/2005 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 22166,65 23092,1915.06.2021. 3064,8415.06.2021. Neto iznos (EUR) 12831,42 13485,8415.06.2021. 1789,7715.06.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 180000,00 0,0026.01.2023. Pravna osnova Od samostalne djelatnosti
Vremenski raspon Na godišnjoj razini
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 200000,00 26544,56 Pravna osnova Od samostalne djelatnosti
Vremenski raspon Na godišnjoj razini
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 2500,00 424,7126.01.2023. Pravna osnova Od drugog dohodka
Vremenski raspon Mjesečno
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste banka d.d. Iznos duga (početni iznos glavnice) 100000,00
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2016
Rok vraćanja u mjesecima 120 Iznos mjesečnog anuiteta 1070,00 Ugovorena kamatna stopa 6,78 4,5015.06.2021.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Nin Poštanski broj 23232
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1330,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2000000,00 265445,62
Katastarska općina Nin-Zaton Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom, Prodajom imovine
Postotak 50,00
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Kuća sa okućnicom31.01.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zadar ZADAR31.01.2022. Poštanski broj 23000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 57,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 420000,00 55743,58
Katastarska općina Zadar Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Nasljedstvom
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom31.01.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.01.2022.
Mjesto NIN31.01.2022. Poštanski broj 2323231.01.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.01.2022. Površina 1935,0031.01.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3500000,0031.01.2022. 464529,8331.01.2022.
Katastarska općina NIN-ZATON31.01.2022. Vrsta vlasništva Knjižno31.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno, Dijete31.01.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom31.01.2022.
Napomena 31.01.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište31.01.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.01.2022.
Mjesto NIN31.01.2022. Poštanski broj 2323231.01.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.01.2022. Površina 3306,0031.01.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 700000,0031.01.2022. 92905,9731.01.2022.
Katastarska općina NIN-ZATON31.01.2022. Vrsta vlasništva Knjižno31.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno, Dijete, Dijete31.01.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom31.01.2022.
Napomena 31.01.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd31.01.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.01.2022.
Mjesto NIN31.01.2022. Poštanski broj 2323231.01.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.01.2022. Površina 1392,0031.01.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 100000,0031.01.2022. 13272,2831.01.2022.
Katastarska općina NIN-ZATON31.01.2022. Vrsta vlasništva Knjižno31.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno31.01.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom31.01.2022.
Napomena 31.01.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada31.01.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.01.2022.
Mjesto NIN31.01.2022. Poštanski broj 2323231.01.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.01.2022. Površina 10324,0031.01.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 300000,0031.01.2022. 39816,8431.01.2022.
Katastarska općina NIN-ZATON31.01.2022. Vrsta vlasništva Knjižno31.01.2022.
Oblik vlasništva Dijete31.01.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom31.01.2022.
Napomena 31.01.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak31.01.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.01.2022.
Mjesto NIN31.01.2022. Poštanski broj 2323231.01.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.01.2022. Površina 1061,0031.01.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,0031.01.2022. 6636,1431.01.2022.
Katastarska općina NIN-ZATON31.01.2022. Vrsta vlasništva Knjižno31.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno, Dijete31.01.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom31.01.2022.
Napomena 31.01.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)31.01.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.01.2022.
Mjesto NIN31.01.2022. Poštanski broj 2323231.01.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.01.2022. Površina 2006,0031.01.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 200000,0031.01.2022. 26544,5631.01.2022.
Katastarska općina NIN-ZATON31.01.2022. Vrsta vlasništva Knjižno31.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno, Dijete31.01.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom31.01.2022.
Napomena 31.01.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište31.01.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.01.2022.
Mjesto NIN31.01.2022. Poštanski broj 2323231.01.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.01.2022. Površina 2454,0031.01.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 700000,0031.01.2022. 92905,9731.01.2022.
Katastarska općina NIN-ZATON31.01.2022. Vrsta vlasništva Knjižno31.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno, Dijete31.01.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom31.01.2022.
Napomena 31.01.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada31.01.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.01.2022.
Mjesto NIN31.01.2022. Poštanski broj 2323231.01.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.01.2022. Površina 379,0031.01.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0031.01.2022. 2654,4631.01.2022.
Katastarska općina NIN-ZATON31.01.2022. Vrsta vlasništva Knjižno31.01.2022.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama31.01.2022. Način stjecanja Nasljedstvom31.01.2022.
Postotak 20,0031.01.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 31.01.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)07.02.2024. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.02.2024.
Mjesto Vrsi07.02.2024. Poštanski broj 2323507.02.2024.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.02.2024. Površina 5173,0007.02.2024.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 25000,0007.02.2024.
Katastarska općina Vrsi07.02.2024. Vrsta vlasništva Knjižno07.02.2024.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama07.02.2024. Način stjecanja Darovnim ugovorom07.02.2024.
Postotak 25,0007.02.2024.
Napomena 07.02.2024.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Audi A6
Godina proizvodnje 2009 201115.06.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 100000,00 13272,28
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Citroen Xsara ŠKODA26.01.2023.
Godina proizvodnje 2002 201526.01.2023. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,00
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta Hrvatski telekom d.d.
OIB poslovnog subjekta 81793146560 Sjedište poslovnog subjekta Zagreb
Broj dionica 40524.08.2017. 22531.01.2022. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 180,00 23,89
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno, Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji

Podatci o štednji

Iznos 400000,00 200000,0031.01.2022. 26544,5631.01.2022. Valuta HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Od drugih izvora dohotka
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji