Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Elizabeta Kos

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Elizabeta Prezime Kos
Stručna sprema VSS
Zvanje Diplomirani inženjer agronomije Stranačka pripadnost Nisam član stranke

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Pomoćnik ministra ravnatelj uprave09.03.2021. Ravnatelj uprave09.03.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo Poljoprivrede Ministarstvo poljoprivrede08.02.2017. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike08.02.2017. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja09.03.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb Ulica Ulica grada Vukovara Ulica grada Vukovara08.02.2017. Radnička cesta08.02.2017. Kućni broj 220 7808.02.2017. 8008.02.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38516307411
Datum početka mandata 11/02/2016 08/12/201608.02.2017. 11/02/202109.03.2021. Predviđeni datum kraja mandata 11/02/2019 08/12/202008.02.2017. 11/02/202509.03.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata 08/12/2016 11/02/2021

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Postoji Ne postoji

Druga javna dužnost

Dužnost član Vijeća za vodne usluge Naziv pravne osobe Vijeće za vodne usluge
OIB pravne osobe 7676736919704.04.2016. Način obnašanja dužnosti Volonterski
Datum početka dužnosti 15/07/2010 Datum kraja dužnosti
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Ulica grada Vukovara Kućni broj 220
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +38516307352

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Načelnik sektora Pomoćnik ministra09.03.2021. Naziv pravne osobe Ministarstvo poljoprivrede Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja09.03.2021. OIB pravne osobe 76767369197 1937010088109.03.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Ulica grada Vukovara Radnička cesta09.03.2021. Kućni broj 220 8009.03.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/11/2004 08/12/201609.03.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 10/02/201604.04.2016. 11/02/202109.03.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 22345,33 22755,3409.03.2021. 24824,8109.03.2021. 24936,7027.01.2022. 3664,9326.01.2023. Neto iznos (EUR) 14600,64 14627,64 15855,0709.03.2021. 17119,9209.03.2021. 17478,3027.01.2022. 2536,9126.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji Postoji20.12.2019. Ne postoji09.03.2021. Postoji26.01.2023.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 2500,0020.12.2019. 331,8120.12.2019. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti20.12.2019.
Vremenski raspon Jednokratno20.12.2019.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 132,7226.01.2023. Pravna osnova Od drugog dohodka26.01.2023.
Vremenski raspon Mjesečno26.01.2023.
Napomena 26.01.2023.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 265,4526.01.2023. Pravna osnova Od drugog dohodka26.01.2023.
Vremenski raspon Mjesečno26.01.2023.
Napomena 26.01.2023.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Končar-sklopna postrojenja d.d. Končar- Metalne konstrukcije d.d. OIB poslodavca 90705226846 05214448972
Bruto iznos (EUR) 191328,00 214951,04 28528,90 Neto iznos (EUR) 119182,80 133661,18 17739,86
Datum stupanja u radni odnos 01/11/2007 01/06/2016 Datum prestanka radnog odnosa 31/08/201720.12.2019.
Napomena

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Končar - Niskonaponske sklopke i prekidači d.o.o.20.12.2019. OIB poslodavca 9299946794320.12.2019.
Bruto iznos (EUR) 192000,0020.12.2019. 25482,7820.12.2019. Neto iznos (EUR) 123000,0020.12.2019. 16324,9120.12.2019.
Datum stupanja u radni odnos 01/09/201720.12.2019. Datum prestanka radnog odnosa 21/01/201920.12.2019.
Napomena

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca HŽ CARGO d.o.o.20.12.2019. OIB poslodavca 0872021070220.12.2019.
Bruto iznos (EUR) 268563,2420.12.2019. 14553,9709.03.2021. 1931,5209.03.2021. Neto iznos (EUR) 166919,2820.12.2019. 9839,3909.03.2021. 1305,8609.03.2021.
Datum stupanja u radni odnos 22/01/201920.12.2019. Datum prestanka radnog odnosa 20.12.2019. 31/01/202109.03.2021.
Napomena

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca METAL PRODUCT d.o.o.09.03.2021. OIB poslodavca 9271238102809.03.2021.
Bruto iznos (EUR) 14816,7509.03.2021. 3808,6926.01.2023. Neto iznos (EUR) 10000,0009.03.2021. 2500,9426.01.2023.
Datum stupanja u radni odnos 01/02/202109.03.2021. Datum prestanka radnog odnosa 09.03.2021.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji Postoji20.12.2019. Ne postoji09.03.2021.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 65413,3320.12.2019. 8681,8020.12.2019. Pravna osnova Od nesamostalnog rada20.12.2019.
Vremenski raspon Jednokratno20.12.2019.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Bračni drug
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka Iznos duga (početni iznos glavnice) 112500,00
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2009
Rok vraćanja u mjesecima 294 Iznos mjesečnog anuiteta 757,35 751,40 Ugovorena kamatna stopa 5,87 5,22
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Bračni drug
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) American Express Iznos duga (početni iznos glavnice) 25000,00 3318,07
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro Godina zaduženja 2015
Rok vraćanja u mjesecima 48 Iznos mjesečnog anuiteta 617,15 81,89 Ugovorena kamatna stopa 9,00
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka Iznos duga (početni iznos glavnice) 70000,00 210100,0027.01.2022. 27885,0627.01.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro Godina zaduženja 2015 202127.01.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 84 6027.01.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 1119,00 3984,1427.01.2022. 528,7926.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 8,80 5,2027.01.2022.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 83,29
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 850000,00 1100000,0009.03.2021. 150000,0026.01.2023.
Katastarska općina Zaprudski otok Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug04.04.2016. Osobno, Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama20.12.2019. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Postotak 50,0020.12.2019.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zadar Poštanski broj 23000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 169,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 400000,00 53089,12
Katastarska općina Bokanjac Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Velika Vranovina Poštanski broj 44415
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 3519,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,00 1327,23
Katastarska općina Vranovina Velika Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Novi Marof Poštanski broj 4220 4222026.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 676,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2000,00 265,45
Katastarska općina Grana Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Novi Marof Poštanski broj 4220
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1172,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3200,00 424,71
Katastarska općina Grana Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Novi Marof Poštanski broj 42220
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1500,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 4000,00 530,89
Katastarska općina Grana Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan20.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.12.2019.
Mjesto Vinkovci20.12.2019. Poštanski broj 3210020.12.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.12.2019. Površina 57,7320.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 222000,0020.12.2019. 29464,4620.12.2019.
Katastarska općina Vinkovci20.12.2019. Vrsta vlasništva Knjižno20.12.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama20.12.2019. Način stjecanja Nasljedstvom20.12.2019.
Postotak 16,0020.12.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Citroen C-Crosser
Godina proizvodnje 2009 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 70000,00 50000,0009.03.2021. 6636,1409.03.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil20.12.2019. Marka/tip Opel Corsa 20.12.2019.
Godina proizvodnje 199820.12.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2000,0020.12.2019. 265,4520.12.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug20.12.2019. Način stjecanja Nasljedstvom20.12.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil27.01.2022. Marka/tip Citroen C-Crosser27.01.2022.
Godina proizvodnje 200927.01.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,0027.01.2022. 3300,0026.01.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug27.01.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.01.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatsko društvo za odvodnju i navodnjavanje Sjedište pravne osobe Zagreb
OIB pravne osobe 57905398600
Datum učlanjenja 12/05/2005 Datum kraja članstva
Funkcije član glavnog odbora član 26.01.2023.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Vijeće za vodne usluge Sjedište pravne osobe Ulica grada Vukovara 220
OIB pravne osobe 19370100881
Datum učlanjenja 15/07/2010 06/02/201509.03.2021. Datum kraja članstva
Funkcije član, predsjednica član, ne sudjeluje u radu20.12.2019.
Napomena