Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Eduard Baćić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Eduard05.07.2021. Prezime Baćić05.07.2021.
Stručna sprema Magistar Inženjer05.07.2021.
Zvanje magistra inženjer hortikulture05.07.2021. Stranačka pripadnost Socijaldemokratska partija Hrvatske05.07.2021.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana05.07.2021.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece05.07.2021.

Podatci o prebivalištu

Grad 51211 Matulji05.07.2021.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji05.07.2021.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik općinskog načelnika05.07.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Matulji05.07.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 51211 Matulji05.07.2021. Ulica Trg maršala Tita05.07.2021. Kućni broj 1105.07.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3855127423805.07.2021.
Datum početka mandata 07/06/202105.07.2021. Predviđeni datum kraja mandata 07/06/202505.07.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno05.07.2021. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji05.07.2021.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji05.07.2021.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji05.07.2021.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji05.07.2021.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto član uprave - direktor05.07.2021. Naziv pravne osobe Regionalna veletržnica Rijeka Matulji d.d.05.07.2021. OIB pravne osobe 2542788014605.07.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 51211 Matulji05.07.2021. Ulica Jušići 05.07.2021. Kućni broj 69C05.07.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 04/10/201605.07.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 04/07/202105.07.2021.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 13768,8805.07.2021. Neto iznos (HRK) 9856,7805.07.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji05.07.2021.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji05.07.2021.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji05.07.2021.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Šterna d.o.o.05.07.2021. OIB poslodavca 9135857375305.07.2021.
Bruto iznos (HRK) 4250,0005.07.2021. Neto iznos (HRK) 3400,0005.07.2021.
Datum stupanja u radni odnos 15/07/201105.07.2021. Datum prestanka radnog odnosa 05.07.2021.
Napomena 05.07.2021.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji05.07.2021.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji05.07.2021.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji05.07.2021.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji05.07.2021.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji05.07.2021.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji05.07.2021.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil05.07.2021. Marka/tip Dacia Logan MCV tce 9005.07.2021.
Godina proizvodnje 201505.07.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 50000,0005.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno05.07.2021. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti05.07.2021.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil05.07.2021. Marka/tip Seat Arosa 1.405.07.2021.
Godina proizvodnje 199705.07.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 10000,0005.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno05.07.2021. Način stjecanja Darovnim ugovorom05.07.2021.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji05.07.2021.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji05.07.2021.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji05.07.2021.

Podatci o štednji

Iznos 105000,0005.07.2021. Valuta HRK - Hrvatska Kuna05.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno05.07.2021. Način stjecanja Od samostalne djelatnosti05.07.2021.
Napomena 05.07.2021.

Podatci o štednji

Iznos 8100,0005.07.2021. Valuta EUR - Euro05.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno05.07.2021. Način stjecanja Od samostalne djelatnosti05.07.2021.
Napomena 05.07.2021.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji05.07.2021.
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u PDF formatu: