Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Dušan Jeckov

Zbirna imovniska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Dušan27.06.2017. Prezime Jeckov 27.06.2017.
Stručna sprema Stručni Prvostupnik27.06.2017.
Zvanje strojarski inžinjer27.06.2017. Stranačka pripadnost Samostalna Demokratska Srpska Stranka27.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana27.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece27.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 32239 Negoslavci27.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji27.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik27.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Negoslavci27.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 32239 Negoslavci27.06.2017. Ulica Vukovarska27.06.2017. Kućni broj 727.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853251705527.06.2017.
Datum početka mandata 29/05/201727.06.2017. 20/05/202120.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 23/05/202127.06.2017. 21/05/202520.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno27.06.2017. Stvarni datum kraja mandata 21/05/2017

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji27.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji27.06.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji27.06.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji27.06.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto načelnik27.06.2017. Naziv pravne osobe Općina Negoslavci27.06.2017. OIB pravne osobe 2264157593127.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 32239 Negoslavci27.06.2017. Ulica Vukovarska27.06.2017. Kućni broj 727.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 27/05/200527.06.2017. 16/05/200520.06.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 21/05/201727.06.2017. 16/05/202120.06.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 7410,3727.06.2017. 8713,6026.02.2019. 94782,0020.06.2021. Neto iznos (HRK) 5836,5327.06.2017. 7248,7926.02.2019. 7404,1920.06.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji27.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji27.06.2017.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 4570,8727.06.2017. 26299,8520.06.2021. Pravna osnova Od samostalne poljoprivredne djelatnosti27.06.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini27.06.2017.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji27.06.2017.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Zajedničko vijeće općina27.06.2017. Hrvatski sabor26.02.2019. OIB poslodavca 6841263277427.06.2017. 3859750623426.02.2019.
Bruto iznos (HRK) 7200,0027.06.2017. 259533,8426.02.2019. 26597,1020.06.2021. Neto iznos (HRK) 5400,0027.06.2017. 224181,8426.02.2019. 19100,6920.06.2021.
Datum stupanja u radni odnos 18/12/200627.06.2017. 04/07/201726.02.2019. Datum prestanka radnog odnosa 27.06.2017. 20/12/202026.02.2019. 21/07/202420.06.2021.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji27.06.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Postoji27.06.2017.

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj Agencija za plaćanje u poljoprivredi27.06.2017. OIB isplatitelja 9912223570927.06.2017.
Neto iznos (HRK) 20000,0027.06.2017. 25000,0020.06.2021. Vremenski raspon Na godišnjoj razini27.06.2017.
Vrsta Poticaj27.06.2017.
Korisnik Svrha
Napomena

Podatci o obvezama

Obveze Postoji27.06.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit27.06.2017. Nositelj obveze Osobno27.06.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) pbz27.06.2017. croatia banka20.06.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 35000,0027.06.2017. 30000,0020.06.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna27.06.2017. Godina zaduženja 201627.06.2017. 202120.06.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 3627.06.2017. 1220.06.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 700,0027.06.2017. 175,0020.06.2021. Ugovorena kamatna stopa 6,0027.06.2017. 6,9920.06.2021.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji27.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji27.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom27.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.06.2017.
Mjesto Negoslavci27.06.2017. Poštanski broj 3223927.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.06.2017. Površina 4602,0027.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 150000,0027.06.2017.
Katastarska općina Negoslavci27.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno27.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno27.06.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom27.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)27.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.06.2017.
Mjesto Negoslavci27.06.2017. Poštanski broj 3223927.06.2017.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar27.06.2017. Površina 12,6527.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 468000,0027.06.2017.
Katastarska općina Negoslavci27.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno27.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno27.06.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom27.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji27.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil27.06.2017. Marka/tip VW Gol fV27.06.2017. VW Golf 724.01.2022.
Godina proizvodnje 200827.06.2017. 201824.01.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 60000,0027.06.2017. 118000,0024.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno27.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.06.2017. Zaduženjem kod banke (Kredit)24.01.2022.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor27.06.2017. Marka/tip IMT-56027.06.2017.
Godina proizvodnje 198427.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 28000,0027.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno27.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom27.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji27.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji27.06.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji27.06.2017. Postoji20.06.2021.

Podatci o štednji

Iznos 40000,0020.06.2021. Valuta HRK - Hrvatska Kuna20.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno20.06.2021. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada20.06.2021.
Napomena 20.06.2021.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji27.06.2017.