Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Dušan Jeckov

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Dušan27.06.2017. Prezime Jeckov 27.06.2017.
Stručna sprema Stručni Prvostupnik27.06.2017.
Zvanje strojarski inžinjer27.06.2017. Stranačka pripadnost Samostalna Demokratska Srpska Stranka27.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana27.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece27.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 32239 Negoslavci27.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji27.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik27.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Negoslavci27.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 32239 Negoslavci27.06.2017. Ulica Vukovarska27.06.2017. Kućni broj 727.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853251705527.06.2017.
Datum početka mandata 29/05/201727.06.2017. 20/05/202120.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 23/05/202127.06.2017. 21/05/202520.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno27.06.2017. Stvarni datum kraja mandata 21/05/2017

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji27.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji27.06.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji27.06.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji27.06.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto načelnik27.06.2017. Naziv pravne osobe Općina Negoslavci27.06.2017. OIB pravne osobe 2264157593127.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 32239 Negoslavci27.06.2017. Ulica Vukovarska27.06.2017. Kućni broj 727.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 27/05/200527.06.2017. 16/05/200520.06.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 21/05/201727.06.2017. 16/05/202120.06.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 7410,3727.06.2017. 8713,6026.02.2019. 94782,0020.06.2021. 1379,4326.01.2023. 1646,9628.01.2024. Neto iznos (EUR) 5836,5327.06.2017. 7248,7926.02.2019. 7404,1920.06.2021. 1067,8026.01.2023. 1259,3628.01.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji27.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji27.06.2017.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 4570,8727.06.2017. 26299,8520.06.2021. 10000,0026.01.2023. 2372,1128.01.2024. Pravna osnova Od samostalne poljoprivredne djelatnosti27.06.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini27.06.2017.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 66,3628.01.2024. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak28.01.2024.
Vremenski raspon Mjesečno28.01.2024.
Napomena 28.01.2024.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji27.06.2017.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Zajedničko vijeće općina27.06.2017. Hrvatski sabor26.02.2019. OIB poslodavca 6841263277427.06.2017. 3859750623426.02.2019.
Bruto iznos (EUR) 7200,0027.06.2017. 259533,8426.02.2019. 26597,1020.06.2021. 3530,3326.01.2023. 2949,5328.01.2024. Neto iznos (EUR) 5400,0027.06.2017. 224181,8426.02.2019. 19100,6920.06.2021. 2535,0120.06.2021. 2179,6628.01.2024.
Datum stupanja u radni odnos 18/12/200627.06.2017. 04/07/201726.02.2019. Datum prestanka radnog odnosa 27.06.2017. 20/12/202026.02.2019. 21/07/202420.06.2021.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji27.06.2017. Postoji21.02.2023.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 199,1021.02.2023. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak21.02.2023.
Vremenski raspon Mjesečno21.02.2023.
Napomena 21.02.2023.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 66,3628.01.2024. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak28.01.2024.
Vremenski raspon Mjesečno28.01.2024.
Napomena 28.01.2024.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 1000,0028.01.2024. Pravna osnova Od druge djelatnosti28.01.2024.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini28.01.2024.
Druga djelatnost pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu28.01.2024.
Napomena 28.01.2024.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Postoji27.06.2017.

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj Agencija za plaćanje u poljoprivredi27.06.2017. OIB isplatitelja 9912223570927.06.2017.
Neto iznos (EUR) 20000,0027.06.2017. 25000,0020.06.2021. 3318,0720.06.2021. 6576,9528.01.2024. Vremenski raspon Na godišnjoj razini27.06.2017.
Vrsta Poticaj27.06.2017.
Korisnik Svrha
Napomena

Podatci o obvezama

Obveze Postoji27.06.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit27.06.2017. Nositelj obveze Osobno27.06.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) pbz27.06.2017. croatia banka20.06.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 35000,0027.06.2017. 30000,0020.06.2021. 3981,6820.06.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna27.06.2017. EUR - Euro27.06.2017. Godina zaduženja 201627.06.2017. 202120.06.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 3627.06.2017. 1220.06.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 700,0027.06.2017. 175,0020.06.2021. 23,2320.06.2021. Ugovorena kamatna stopa 6,0027.06.2017. 6,9920.06.2021.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Leasing21.02.2023. Nositelj obveze Osobno21.02.2023.
Predmet leasinga osobni automobil21.02.2023.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) OTP banka21.02.2023. Iznos duga (početni iznos glavnice) 16275,0021.02.2023.
Valuta duga EUR - Euro21.02.2023. Godina zaduženja 202121.02.2023.
Rok vraćanja u mjesecima 3621.02.2023. Iznos mjesečnog anuiteta 452,0021.02.2023. Ugovorena kamatna stopa 3,9921.02.2023.
Napomena 21.02.2023.

Obveza

Vrsta obveze Kredit28.01.2024. Nositelj obveze Osobno28.01.2024.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Croatia banka28.01.2024. Iznos duga (početni iznos glavnice) 5000,0028.01.2024.
Valuta duga EUR - Euro28.01.2024. Godina zaduženja 202328.01.2024.
Rok vraćanja u mjesecima 1128.01.2024. Iznos mjesečnog anuiteta 486,8728.01.2024. Ugovorena kamatna stopa 6,2228.01.2024.
Napomena 28.01.2024.

Obveza

Vrsta obveze Kredit28.01.2024. Nositelj obveze Bračni drug28.01.2024.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb28.01.2024. Iznos duga (početni iznos glavnice) 50000,0028.01.2024.
Valuta duga EUR - Euro28.01.2024. Godina zaduženja 202328.01.2024.
Rok vraćanja u mjesecima 8428.01.2024. Iznos mjesečnog anuiteta 678,5728.01.2024. Ugovorena kamatna stopa 3,9828.01.2024.
Napomena 28.01.2024.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji27.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji27.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom27.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.06.2017.
Mjesto Negoslavci27.06.2017. Poštanski broj 3223927.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.06.2017. Površina 4602,0027.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 150000,0027.06.2017. 19908,4227.06.2017. 20000,0021.02.2023.
Katastarska općina Negoslavci27.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno27.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno27.06.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom27.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)27.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.06.2017.
Mjesto Negoslavci27.06.2017. Poštanski broj 3223927.06.2017.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar27.06.2017. m2 - metar kvadratni21.02.2023. Površina 12,6527.06.2017. 51737,0021.02.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 468000,0027.06.2017. 62114,2727.06.2017. 45269,0021.02.2023.
Katastarska općina Negoslavci27.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno27.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno27.06.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom27.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)21.02.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.02.2023.
Mjesto Negoslavci21.02.2023. Poštanski broj 3223921.02.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.02.2023. Površina 22210,0021.02.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 19433,0021.02.2023.
Katastarska općina Negoslavci21.02.2023. Vrsta vlasništva Knjižno21.02.2023.
Oblik vlasništva Osobno21.02.2023. Način stjecanja Darovnim ugovorom21.02.2023.
Napomena 21.02.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)21.02.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.02.2023.
Mjesto Negoslavci21.02.2023. Poštanski broj 3223921.02.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.02.2023. Površina 29478,0021.02.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 25793,0021.02.2023.
Katastarska općina Negoslavci21.02.2023. Vrsta vlasništva Knjižno21.02.2023.
Oblik vlasništva Osobno21.02.2023. Način stjecanja Darovnim ugovorom21.02.2023.
Napomena 21.02.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)21.02.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.02.2023.
Mjesto Markušica21.02.2023. Poštanski broj 3221321.02.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.02.2023. Površina 12194,0021.02.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 4645,3021.02.2023.
Katastarska općina Markušica21.02.2023. Vrsta vlasništva Knjižno21.02.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug21.02.2023. Način stjecanja Nasljedstvom21.02.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 21.02.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Apartman28.01.2024. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.01.2024.
Mjesto Vrsar28.01.2024. Poštanski broj 5245028.01.2024.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.01.2024. Površina 39,2328.01.2024.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 130000,0028.01.2024.
Katastarska općina Vrsar28.01.2024. Vrsta vlasništva Knjižno28.01.2024.
Oblik vlasništva Bračni drug28.01.2024. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit), Kupnjom od štednje28.01.2024.
Napomena 28.01.2024.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji27.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil27.06.2017. Marka/tip VW Gol fV27.06.2017. VW Golf 724.01.2022.
Godina proizvodnje 200827.06.2017. 201824.01.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 60000,0027.06.2017. 118000,0024.01.2022. 15661,2924.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno27.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.06.2017. Zaduženjem kod banke (Kredit)24.01.2022.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor27.06.2017. Marka/tip IMT-56027.06.2017.
Godina proizvodnje 198427.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 28000,0027.06.2017. 3716,2427.06.2017. 4000,0021.02.2023.
Oblik vlasništva Osobno27.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom27.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji27.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji27.06.2017. Postoji27.02.2024.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Nositelj OPG-a27.02.2024. Naziv poslovnog subjekta OPG Dušan Jeckov27.02.2024.
OIB poslovnog subjekta 2091902182427.02.2024. Sjedište poslovnog subjekta Negoslavci, Željeznička 1227.02.2024.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno27.02.2024. Način stjecanja Ugovorom o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju27.02.2024.
Napomena 27.02.2024.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Nositelj druge samostalne djelatnosti27.02.2024. Naziv poslovnog subjekta Bellissima27.02.2024.
OIB poslovnog subjekta 6841263277427.02.2024. Sjedište poslovnog subjekta Vrsar, Brostolade 3227.02.2024.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug27.02.2024. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit), Kupnjom od štednje27.02.2024.
Napomena 27.02.2024.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji27.06.2017. Postoji20.06.2021.

Podatci o štednji

Iznos 40000,0020.06.2021. 34270,5726.01.2023. 15000,0028.01.2024. Valuta HRK - Hrvatska Kuna20.06.2021. EUR - Euro20.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno20.06.2021. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada20.06.2021. Od samostalne djelatnosti26.01.2023.
Napomena 20.06.2021.

Podatci o štednji

Iznos 55605,0021.02.2023. Valuta EUR - Euro21.02.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug21.02.2023. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.02.2023.
Napomena 21.02.2023.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji27.06.2017.