Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Đuro Anđelković

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Đuro10.07.2017. Prezime Anđelković 10.07.2017. Anđelković24.06.2021.
Stručna sprema VSS10.07.2017.
Zvanje Profesor10.07.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica10.07.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana10.07.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece10.07.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 35425 Davor10.07.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji10.07.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik10.07.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Davor10.07.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 35425 Davor10.07.2017. Ulica Ivana Gundulica10.07.2017. Ivana Gundulića24.06.2021. Kućni broj 3510.07.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853534733310.07.2017.
Datum početka mandata 29/05/201710.07.2017. 20/05/202124.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 31/05/202110.07.2017. 31/05/202524.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno10.07.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji10.07.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji10.07.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji10.07.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji10.07.2017.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 11236,2610.07.2017. 14963,8624.06.2021. 2544,2930.01.2023. Neto iznos (EUR) 8900,7010.07.2017. 11152,4524.06.2021. 1828,5230.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji10.07.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji10.07.2017. Postoji24.06.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 3000,0024.06.2021. 398,1724.06.2021. Pravna osnova Od samostalne poljoprivredne djelatnosti24.06.2021.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini24.06.2021.
Napomena 24.06.2021.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji10.07.2017.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Hrvatske vode10.07.2017. OIB poslodavca 2892138300110.07.2017.
Bruto iznos (EUR) 81858,2210.07.2017. 7382,0024.06.2021. 979,7624.06.2021. Neto iznos (EUR) 59832,9310.07.2017. 5480,0024.06.2021. 727,3224.06.2021.
Datum stupanja u radni odnos 01/12/200610.07.2017. Datum prestanka radnog odnosa 10.07.2017.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji10.07.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji10.07.2017. Postoji24.06.2021.

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj Agencija za plaćanje u poljoprivredi24.06.2021. OIB isplatitelja 9912223570924.06.2021.
Neto iznos (EUR) 2500,0024.06.2021. 331,8124.06.2021. Vremenski raspon Na godišnjoj razini24.06.2021.
Vrsta Poticaj (potpora)24.06.2021.
Korisnik Svrha
Napomena 24.06.2021.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji10.07.2017. Ne postoji24.06.2021. Postoji26.01.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit10.07.2017. Nositelj obveze Osobno10.07.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Raiffeisen stambena štedionica10.07.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 13698,6510.07.2017.
Valuta duga EUR - Euro10.07.2017. Godina zaduženja 200810.07.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 14610.07.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 125,8810.07.2017. Ugovorena kamatna stopa 4,4910.07.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit10.07.2017. Nositelj obveze Osobno10.07.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka10.07.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 130000,0010.07.2017. 17253,9710.07.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna10.07.2017. EUR - Euro10.07.2017. Godina zaduženja 201610.07.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 6010.07.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 2510,8610.07.2017. 333,1310.07.2017. Ugovorena kamatna stopa 5,9610.07.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit26.01.2022. Nositelj obveze Osobno26.01.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka d.d.26.01.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 200000,0026.01.2022. 26544,5626.01.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna26.01.2022. EUR - Euro26.01.2022. Godina zaduženja 202126.01.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 6026.01.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 3745,9226.01.2022. 497,0526.01.2022. Ugovorena kamatna stopa 4,6926.01.2022.
Napomena 26.01.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji10.07.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji10.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom10.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.07.2017.
Mjesto Davor10.07.2017. Poštanski broj 3542510.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.07.2017. Površina 709,0010.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 350000,0010.07.2017. 46452,9810.07.2017.
Katastarska općina Davor10.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno10.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno10.07.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Zaduženjem kod banke (Kredit)10.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)10.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.07.2017.
Mjesto Davor10.07.2017. Poštanski broj 3542510.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.07.2017. Površina 5631,0010.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 6000,0010.07.2017. 796,3410.07.2017.
Katastarska općina Davor10.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno10.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno10.07.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom10.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)10.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.07.2017.
Mjesto Davor10.07.2017. Poštanski broj 3542510.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.07.2017. Površina 4955,0010.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5000,0010.07.2017. 663,6110.07.2017.
Katastarska općina Davor10.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno10.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno10.07.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom10.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)10.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.07.2017.
Mjesto Davor10.07.2017. Poštanski broj 3542510.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.07.2017. Površina 2735,0010.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2000,0010.07.2017. 265,4510.07.2017.
Katastarska općina Davor10.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno10.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno10.07.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom10.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)10.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.07.2017.
Mjesto Davor10.07.2017. Poštanski broj 3542510.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.07.2017. Površina 4128,0010.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3000,0010.07.2017. 398,1710.07.2017.
Katastarska općina Davor10.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno10.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno10.07.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom10.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada10.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.07.2017.
Mjesto Davor10.07.2017. Poštanski broj 3542510.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.07.2017. Površina 3791,0010.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3000,0010.07.2017. 398,1710.07.2017.
Katastarska općina Davor10.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno10.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno10.07.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom10.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada10.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.07.2017.
Mjesto Davor10.07.2017. Poštanski broj 3542510.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.07.2017. Površina 1373,0010.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1000,0010.07.2017. 132,7210.07.2017.
Katastarska općina Davor10.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno10.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno10.07.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom10.07.2017.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji10.07.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil10.07.2017. Marka/tip Suzuki Swift 10.07.2017.
Godina proizvodnje 201010.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 25000,0010.07.2017. 20000,0024.06.2021. 2654,4624.06.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug10.07.2017. Način stjecanja Novčanom pozajmicom10.07.2017.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji10.07.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji10.07.2017. Postoji24.06.2021.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Nositelj OPG-a24.06.2021. Naziv poslovnog subjekta OPG Đuro Anđelković24.06.2021.
OIB poslovnog subjekta 8982245290424.06.2021. Sjedište poslovnog subjekta Kralja Tomislava 30, Davor24.06.2021.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno24.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom24.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 24.06.2021.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji10.07.2017.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji10.07.2017.