Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Dunja Bujan Šujster

Zbirna imovniska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Dunja07.10.2021. Prezime Bujan Šujster07.10.2021.
Stručna sprema VSS07.10.2021.
Zvanje Profesor engleskog i španjolskog jezika07.10.2021. Stranačka pripadnost Nisam član stranke07.10.2021.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana07.10.2021.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece07.10.2021.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb07.10.2021.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji07.10.2021.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost ravnatelj uprave07.10.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo obrane07.10.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb07.10.2021. Ulica Trg Kralja Petra Krešimira IV07.10.2021. Kućni broj 107.10.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456845407.10.2021.
Datum početka mandata 14/04/202107.10.2021. Predviđeni datum kraja mandata 14/10/202507.10.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno07.10.2021. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji07.10.2021.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji07.10.2021.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji07.10.2021.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji07.10.2021.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto ovlaštena za obavljanje poslova ravnatelja07.10.2021. Naziv pravne osobe Ministarstvo obrane07.10.2021. OIB pravne osobe HR6648618271407.10.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb07.10.2021. Ulica Trg Kralja Petra Krešimira IV07.10.2021. Kućni broj 107.10.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 12/05/202007.10.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 16/11/202007.10.2021.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto načelnica sektora07.10.2021. Naziv pravne osobe Ministarstvo obrane07.10.2021. OIB pravne osobe HR6648618271407.10.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb07.10.2021. Ulica Trg Kralja Petra Krešimira IV07.10.2021. Kućni broj 107.10.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 17/11/202007.10.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 13/04/202107.10.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 24370,0007.10.2021. Neto iznos (HRK) 15700,0007.10.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji07.10.2021.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji07.10.2021.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji07.10.2021.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Obrt Fresl07.10.2021. OIB poslodavca 535751203007.10.2021.
Bruto iznos (HRK) 5078,0007.10.2021. Neto iznos (HRK) 4045,0007.10.2021.
Datum stupanja u radni odnos 01/04/201707.10.2021. Datum prestanka radnog odnosa 07.10.2021.
Napomena 07.10.2021.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji07.10.2021.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji07.10.2021.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji07.10.2021.

Obveza

Vrsta obveze Kredit07.10.2021. Nositelj obveze Osobno07.10.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Hrvatska poštanska banka07.10.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 541000,0007.10.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna07.10.2021. Godina zaduženja 201907.10.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 19207.10.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 3554,5907.10.2021. Ugovorena kamatna stopa 3,0007.10.2021.
Napomena 07.10.2021.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji07.10.2021.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji07.10.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan07.10.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.10.2021.
Mjesto zagreb07.10.2021. Poštanski broj 1000007.10.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.10.2021. Površina 46,0007.10.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 755000,0007.10.2021.
Katastarska općina Trešnjevka07.10.2021. Vrsta vlasništva Knjižno07.10.2021.
Oblik vlasništva Osobno07.10.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.10.2021.
Napomena 07.10.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom07.10.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.10.2021.
Mjesto Strahoninec07.10.2021. Poštanski broj 1000007.10.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.10.2021. Površina 2600,0007.10.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 555000,0007.10.2021.
Katastarska općina Strahoninec Općinski sud u Čakovcu 07.10.2021. Vrsta vlasništva Knjižno07.10.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama07.10.2021. Način stjecanja Nasljedstvom07.10.2021.
Postotak 16,0007.10.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 07.10.2021.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji07.10.2021.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil07.10.2021. Marka/tip Renault Clio07.10.2021.
Godina proizvodnje 201407.10.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 50000,0007.10.2021.
Oblik vlasništva Osobno07.10.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.10.2021.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji07.10.2021.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji07.10.2021.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji07.10.2021.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji07.10.2021.