Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Dubravko Bilić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Dubravko Prezime Bilić
Stručna sprema VSS
Zvanje profesor hrvatskog jezika i književnosti Stranačka pripadnost Socijaldemokratska Partija Hrvatske Socijaldemokratska partija Hrvatske Nisam član stranke12.07.2021.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana Razveden/Razvedena25.01.2023.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 42230 Ludbreg

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Gradonačelnik Zastupnik21.09.2016. Gradonačelnik12.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Ludbreg Hrvatski Sabor21.09.2016. Grad Ludbreg12.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 42230 Ludbreg 10000 Zagreb21.09.2016. 42230 Ludbreg12.06.2017. Ulica Trg Svetog Trojstva Trg Svetog Marka21.09.2016. Trg Sv Trojstva12.06.2017. Kućni broj 14 621.09.2016. 1412.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38542420200 +3851456922221.09.2016. +3854242020012.06.2017.
Datum početka mandata 10/06/2013 21/06/201321.09.2016. 28/05/201712.06.2017. 20/05/202112.07.2021. Predviđeni datum kraja mandata 31/05/2017 21/06/201721.09.2016. 31/05/202012.06.2017. 31/05/202512.07.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata 28/12/2015

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji Postoji21.09.2016. Ne postoji12.06.2017.
Dužnost Gradonačelnik21.09.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti 14.09.2016. Grad Ludbreg21.09.2016. 12.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 14.09.2016. 42230 Ludbreg21.09.2016. 12.06.2017. Ulica 14.09.2016. Trg Sv Trojstva 21.09.2016. 12.06.2017. Kućni broj 14.09.2016. 1421.09.2016. 12.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon 14.09.2016. +3854242020021.09.2016. 12.06.2017.
Datum početka mandata 14.09.2016. 10/06/201321.09.2016. 12.06.2017. Predviđeni datum kraja mandata 14.09.2016. 10/06/201721.09.2016. 12.06.2017.
Način obnašanja dužnosti 14.09.2016. Volonterski21.09.2016. 12.06.2017. Stvarni datum kraja mandata 14.09.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto ravnatelj Naziv pravne osobe AZOP OIB pravne osobe
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Martićeva Kućni broj 14
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 02/05/2011 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 10/06/2013

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Zastupnik Hrvatskog sabora ravnatelj 21.09.2016. Naziv pravne osobe Hrvatski sabor AZOP21.09.2016. OIB pravne osobe 38597506234 2845496398921.09.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Trg svetog Marka Martićeva ulica 21.09.2016. Kućni broj 6 1421.09.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 31/05/2011 01/05/201121.09.2016. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 22/12/2015 21/06/201321.09.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto gradonačelnik12.06.2017. Naziv pravne osobe Grad Ludbreg12.06.2017. OIB pravne osobe 8494729003412.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 42230 Ludbreg12.06.2017. Ulica Trg svetog Trojstva12.06.2017. Kućni broj 1412.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 10/06/201312.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 31/05/201712.06.2017. 31/05/202113.03.2019.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 19380,94 24139,8221.09.2016. 19469,4612.06.2017. 19823,4321.01.2022. 2654,5125.01.2023. Neto iznos (EUR) 13171,75 14794,5021.09.2016. 13624,9312.06.2017. 12513,82 13202,3921.01.2022. 1766,8425.01.2023.

Primanja na mjesečnoj razini od druge dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Volonterski (EUR) 0,0021.09.2016.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Osnovna škola Veliki Bukovec OIB poslodavca 33624881058
Bruto iznos (EUR) 150000,00 13586,4814.12.2020. 1803,1714.12.2020. Neto iznos (EUR) 106000,00 10587,92 1405,14
Datum stupanja u radni odnos 01/09/1996 Datum prestanka radnog odnosa
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno, Bračni drug
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka Iznos duga (početni iznos glavnice) 100000,00 13272,28
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna Godina zaduženja 2014
Rok vraćanja u mjesecima 60 Iznos mjesečnog anuiteta 2400,00 318,53 Ugovorena kamatna stopa 9,00
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb Sberbank Zagreb28.02.2019. Iznos duga (početni iznos glavnice) 48000,00 63328,0028.02.2019.
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2015 201928.02.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 120 18028.02.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 166,00 419,3228.02.2019. Ugovorena kamatna stopa 5,00 2,9528.02.2019.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Bračni drug
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste banka Sberbank Zagreb28.02.2019. Iznos duga (početni iznos glavnice) 15000,00 24134,1728.02.2019.
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2011 201828.02.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 120 Iznos mjesečnog anuiteta 203,00 253,1128.02.2019. Ugovorena kamatna stopa 9,00 4,0028.02.2019.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Bračni drug
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Raiffeisenbank Iznos duga (početni iznos glavnice) 10000,00
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2003
Rok vraćanja u mjesecima 180 Iznos mjesečnog anuiteta 53,00 Ugovorena kamatna stopa 5,50
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) VABA banka Iznos duga (početni iznos glavnice) 116000,00 15395,85
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna Godina zaduženja 2014
Rok vraćanja u mjesecima 120 Iznos mjesečnog anuiteta 1600,00 212,36 Ugovorena kamatna stopa 9,99
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit25.01.2023. Nositelj obveze Osobno25.01.2023.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb25.01.2023. Iznos duga (početni iznos glavnice) 67648,9125.01.2023.
Valuta duga EUR - Euro25.01.2023. Godina zaduženja 202225.01.2023.
Rok vraćanja u mjesecima 16825.01.2023. Iznos mjesečnog anuiteta 405,0825.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 2,7825.01.2023.
Napomena 25.01.2023.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Ludbreg Poštanski broj 42230
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1935,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 500000,00 85000,0025.01.2023.
Katastarska općina Hrastovsko Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Osobno, Bračni drug Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji14.09.2016. Ne postoji25.01.2023.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil14.09.2016. Marka/tip Citroen14.09.2016.
Godina proizvodnje 200814.09.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 62000,0014.09.2016. 18000,0014.12.2020. 14000,00 1858,12
Oblik vlasništva Bračni drug14.09.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)14.09.2016.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji14.09.2016.

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine Marka/tip Citroen
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 62500,00 8295,18
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji