Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Dražen Tonkovac

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Dražen Prezime Tonkovac
Stručna sprema SSS
Zvanje Obrtnik Stranačka pripadnost Hrvatska seljačka stranka Nisam član stranke

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 31431 Čepin

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Čepin

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 31431 Čepin Ulica Kralja Zvonimira Kućni broj 105

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38531381230
Datum početka mandata 12/06/2017 21/05/2021 Predviđeni datum kraja mandata 12/06/2021 20/05/2025
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Volonterski30.01.2023. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Obrtnik Naziv pravne osobe PO TONKOVAC OIB pravne osobe 53461742399
Sjedište pravne osobe
Mjesto 31431 Čepin Ulica Kralja Tomislava Kućni broj 75a
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/01/2003 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 11/06/2017 01/01/202230.01.2023.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 16649,20 17726,7328.01.2020. 17808,42 Neto iznos (EUR) 11928,24 12615,5028.01.2020. 12927,45
Volonterski (EUR) 824,5430.01.2023. 824,5520.02.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji Postoji30.01.2023.

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj PO TONKOVAC30.01.2023. OIB isplatitelja 5346174239930.01.2023.
Neto iznos mjesečno (EUR) 1110,3630.01.2023. 1203,1120.02.2024. Pravna osnova Od samostalne djelatnosti30.01.2023.
Napomena 30.01.2023.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 350000,00 3300000,00 194422,3130.01.2023. 107602,3220.02.2024. Pravna osnova Od samostalne poljoprivredne djelatnosti
Vremenski raspon Na godišnjoj razini
Napomena Ukupni prihod ostvaren u 2020. godini bio je 10.240,00 kn.16.09.2021. Ukupni prihod ostvaren u 2021. godini bio je 1.279.282,87 e.30.01.2023. neto dobit u 2022. godini je 107.602,32 eur.20.02.2024.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 60000,00 65000,00 8626,98 246880,2620.02.2024. Pravna osnova Od samostalne poljoprivredne djelatnosti
Vremenski raspon Na godišnjoj razini
Napomena Ukupan prihod u 2022.godini je 246.880,26 eur.20.02.2024.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 0,00 73572,3830.01.2023. 78868,6020.02.2024. Pravna osnova Od samostalne djelatnosti
Vremenski raspon Na godišnjoj razini
Napomena Bloom d.o.o. je u 2020. godini poslovao s gubitkom od 30.000,00 kn. Zorana Županović Tonkovac vlasnica je 50% poslovnih udjela u trgovačkom društvu BLOOM d.o.o. Bloom d.o.o. je u 2021. godini poslovao s dobiti od 3.718,46 e. Zorana Županović Tonkovac vlasnica je 50% poslovnih udjela u trgovačkom društvu BLOOM d.o.o.30.01.2023. Zorana Županović Tonkovac vlasnica je 50% poslovnih udjela u trgovačkom društvu BLOOM d.o.o.20.02.2024.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Addiko Bank Iznos duga (početni iznos glavnice) 197678,49 26236,38
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro Godina zaduženja 2012
Rok vraćanja u mjesecima 84 Iznos mjesečnog anuiteta 12000,00 1592,67 Ugovorena kamatna stopa 3,00
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Addiko Bank Iznos duga (početni iznos glavnice) 38250,00
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2016
Rok vraćanja u mjesecima 24 Iznos mjesečnog anuiteta 2250,00 Ugovorena kamatna stopa 3,35
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Addiko Bank Iznos duga (početni iznos glavnice) 2663354,58 353487,82
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro Godina zaduženja 2017
Rok vraćanja u mjesecima 61 Iznos mjesečnog anuiteta 50000,00 6636,14 Ugovorena kamatna stopa 3,00
Napomena 2019. godine napravljen je reprogram kredita i iznosi 2.710.000,00kn.

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) PODRAVSKA BANKA Iznos duga (početni iznos glavnice) 716000,00
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2021
Rok vraćanja u mjesecima 120 Iznos mjesečnog anuiteta 6400,00 Ugovorena kamatna stopa 1,70
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Leasing16.09.2021. Nositelj obveze Bračni drug16.09.2021.
Predmet leasinga osobni automobil16.09.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erstesteiermarkische S Leasing16.09.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 320000,0016.09.2021. 42471,3016.09.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna16.09.2021. EUR - Euro16.09.2021. Godina zaduženja 201916.09.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 6016.09.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 5886,0016.09.2021. 781,2116.09.2021. Ugovorena kamatna stopa 3,5016.09.2021.
Napomena 16.09.2021.

Obveza

Vrsta obveze Kredit20.02.2024. Nositelj obveze Osobno20.02.2024.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK20.02.2024. Iznos duga (početni iznos glavnice) 200000,0020.02.2024.
Valuta duga EUR - Euro20.02.2024. Godina zaduženja 202320.02.2024.
Rok vraćanja u mjesecima 4820.02.2024. Iznos mjesečnog anuiteta 4166,6720.02.2024. Ugovorena kamatna stopa 0,5020.02.2024.
Napomena Rok i način otplate kredita: u 8 jednakih uzastopnih šestomjesečnih rata od kojih prva dospijeva na naplatu 30.06.2025.20.02.2024.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Ivanovac Poštanski broj 31216
Mjerna jedinica površine Ha - hektar Površina 22,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1887500,00 250514,30
Katastarska općina Ivanovac Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Čepin Poštanski broj 31431
Mjerna jedinica površine Ha - hektar Površina 7,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1500000,00 199084,21
Katastarska općina Čepin Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Čepin Poštanski broj 31431
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 500,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2000000,00 265445,62
Katastarska općina Čepin Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Čepin Poštanski broj 31431
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 58,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1000000,00 132722,81
Katastarska općina Čepin Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Poslovni prostor Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Čepin Poštanski broj 31431
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 130,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 775000,00 102860,18
Katastarska općina Čepin Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Čokadinci Poštanski broj 31431
Mjerna jedinica površine Ha - hektar Površina 4,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 350000,00 46452,98
Katastarska općina Čokadinci Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Čepinski Martinci Poštanski broj 31431
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 12293,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,00 6636,14
Katastarska općina Čepinski Martinci Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Čepinski Martinci Poštanski broj 31431
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 4098,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 16000,00 2123,56
Katastarska općina Čepinski Martinci Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Čepnski Martinci Poštanski broj 31431
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 4098,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 16000,00 2123,56
Katastarska općina Čepinski Martinci Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Čepinski Martinci Poštanski broj 31431
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 4098,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 16000,00 2123,56
Katastarska općina Čepinski Martinci Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Čepinski Martinci Poštanski broj 31431
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 12293,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,00 6636,14
Katastarska općina Čepinski Martinci Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Čepinski Martinci Poštanski broj 31431
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 4098,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 16000,00 2123,56
Katastarska općina Čepinski Martinci Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Čepinski Martinci Poštanski broj 31431
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 4098,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 16000,00 2123,56
Katastarska općina Čepinski Martinci Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Čepinski Martinci Poštanski broj 31431
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 12293,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,00 6636,14
Katastarska općina Čepinski Martinci Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Čepinski Martinci Poštanski broj 31431
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 96075,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 384300,00 51005,38
Katastarska općina Čepinski Martinci Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Čepinski Martinci Poštanski broj 31431
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 124796,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 499000,00 66228,68
Katastarska općina Čepinski Martinci Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Orlovnjak Poštanski broj 31216
Mjerna jedinica površine Ha - hektar Površina 39,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 520000,00 69015,86
Katastarska općina Orlovnjak Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Osijek Poštanski broj 31000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 56,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 370000,00 49107,44
Katastarska općina Osijek Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Dijete Način stjecanja Nasljedstvom
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Vlasništvo je bilo 1/2 Zorana Županović Tonkovac i 1/2 Marin Županović do 2009. kada je stan darovnim ugovorom prepisan na Duju Tonkovca.30.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Osijek Poštanski broj 31000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 69,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 250000,00 33180,70
Katastarska općina Osijek Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Nasljedstvom
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Zlata Svalina preminula 1985.godine.30.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Čepin Poštanski broj 31431
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1000,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 90134,47 11962,84
Katastarska općina Čepin Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Nasljedstvom
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Ivanovac Poštanski broj 31216
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 9510,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 35000,00 4645,30
Katastarska općina Ivanovac Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Ivanovac Poštanski broj 31216
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 4293,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 400000,00 53089,12
Katastarska općina Ivanovac Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Ivanovac Poštanski broj 31216
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 3611,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 150000,00 19908,42
Katastarska općina Ivanovac Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Ivanovac Poštanski broj 31216
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 2261,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,00 6636,14
Katastarska općina Ivanovac Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)01.02.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.02.2019.
Mjesto Ivanovac01.02.2019. Poštanski broj 3121601.02.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.02.2019. Površina 360215,0001.02.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 799050,0401.02.2019. 1087050,04 144276,33
Katastarska općina Ivanovac01.02.2019. Vrsta vlasništva Knjižno01.02.2019.
Oblik vlasništva Osobno01.02.2019. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti01.02.2019.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)01.02.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.02.2019.
Mjesto Ivanovac01.02.2019. Poštanski broj 3121601.02.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.02.2019. Površina 129257,0001.02.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 375628,4601.02.2019. 449508,14 59659,96
Katastarska općina Ivanovac01.02.2019. Vrsta vlasništva Knjižno01.02.2019.
Oblik vlasništva Osobno01.02.2019. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti01.02.2019.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak01.02.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.02.2019.
Mjesto Ivanovac01.02.2019. Poštanski broj 3121601.02.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.02.2019. Površina 218125,0001.02.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 800000,0001.02.2019. 106178,2501.02.2019.
Katastarska općina Ivanovac01.02.2019. Vrsta vlasništva Knjižno01.02.2019.
Oblik vlasništva Osobno01.02.2019. Način stjecanja Darovnim ugovorom01.02.2019.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)01.02.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.02.2019.
Mjesto Ivanovac01.02.2019. Poštanski broj 3121601.02.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.02.2019. Površina 149026,0001.02.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 362305,7901.02.2019. 447481,79 59390,94
Katastarska općina Ivanovac01.02.2019. Vrsta vlasništva Knjižno01.02.2019.
Oblik vlasništva Osobno01.02.2019. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti01.02.2019.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)01.02.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.02.2019.
Mjesto Čepinski Martinci01.02.2019. Poštanski broj 3143101.02.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.02.2019. Površina 4098,0001.02.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 22188,2701.02.2019. 2944,8501.02.2019.
Katastarska općina Čepinski Martinci01.02.2019. Vrsta vlasništva Knjižno01.02.2019.
Oblik vlasništva Osobno01.02.2019. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti01.02.2019.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom01.02.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.02.2019.
Mjesto Čepin01.02.2019. Poštanski broj 3143101.02.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.02.2019. Površina 519,0001.02.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 40000,0001.02.2019. 5308,9101.02.2019.
Katastarska općina Čepin01.02.2019. Vrsta vlasništva Knjižno01.02.2019.
Oblik vlasništva Osobno01.02.2019. Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti01.02.2019.
Postotak 0,10
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)01.02.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.02.2019.
Mjesto Čepin01.02.2019. Poštanski broj 3143101.02.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.02.2019. Površina 104805,0001.02.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 520000,0001.02.2019. 69015,8601.02.2019.
Katastarska općina Čepin01.02.2019. Vrsta vlasništva Knjižno01.02.2019.
Oblik vlasništva Osobno01.02.2019. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti01.02.2019.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)01.02.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.02.2019.
Mjesto Ivanovac01.02.2019. Poštanski broj 3121601.02.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.02.2019. Površina 256683,0001.02.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 582399,2201.02.2019. 77297,6301.02.2019.
Katastarska općina Ivanovac01.02.2019. Vrsta vlasništva Knjižno01.02.2019.
Oblik vlasništva Osobno01.02.2019. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti01.02.2019.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan28.01.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.01.2020.
Mjesto Osijek28.01.2020. Poštanski broj 3100028.01.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.01.2020. Površina 54,2528.01.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 385000,0028.01.2020. 51098,2828.01.2020.
Katastarska općina Osijek28.01.2020. Vrsta vlasništva Knjižno28.01.2020.
Oblik vlasništva Osobno28.01.2020. Način stjecanja Nasljedstvom28.01.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom28.01.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.01.2020.
Mjesto Čepin28.01.2020. Poštanski broj 3143128.01.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.01.2020. Površina 929,0028.01.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 500000,0028.01.2020. 66361,4028.01.2020.
Katastarska općina Čepin28.01.2020. Vrsta vlasništva Knjižno28.01.2020.
Oblik vlasništva Osobno28.01.2020. Način stjecanja Nasljedstvom28.01.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Ivanovac Poštanski broj 31216
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 522,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2600,00 345,08
Katastarska općina Ivanovac Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Ivanovac Poštanski broj 31216
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 590,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,00 1327,23
Katastarska općina Ivanovac Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Gospodarski objekt Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Čepin Poštanski broj 31431
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 24456,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1200000,00 159267,37
Katastarska općina Čepin Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Postoji

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine Marka/tip JOHN DEERE
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 65000,00 8626,98
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti
Napomena

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine Marka/tip FENDT
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 372000,00 49372,88
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti
Napomena

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine Marka/tip ĐURO ĐAKOVIĆ - KOMBAJN
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 81000,00 10750,55
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti
Napomena

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine Marka/tip NERETVA - TANJURAČA
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 119668,50 15882,67
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti
Napomena

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine Marka/tip SJETVOSPREMAČ OLT
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 77100,00 10232,93
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine Marka/tip PLUG ROTINGER SETIVO
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 82400,00 10936,36
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti
Napomena

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine Marka/tip PRSKALICA CVCLASS
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 161782,44 21472,16
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine Marka/tip PRIKOLICA SUPERFLEX
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 123032,66 16329,15
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine Marka/tip KAMION MERCEDES
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 105000,00 350000,00 46452,98
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti
Napomena Kupljen 2021. godine.

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine Marka/tip OSOBNI AUTOMOBIL INSIGNIA
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 160065,89 21244,28
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine Marka/tip OSOBNI AUTOMOBL TOYOTA HILUX
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 165064,00 21907,76
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti
Napomena

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine Marka/tip SJETVOSPREMAČ OSST
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 101745,00 13503,88
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti
Napomena

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine Marka/tip TRAKTOR MASSEY FERGUSON
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 60000,00 7963,37
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti
Napomena

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine Marka/tip KOMBAJN LEXION
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 427000,00 56672,64
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti
Napomena

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine Marka/tip JOHN DEERE
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 121120,00 16075,39
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti
Napomena

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine Marka/tip TRESAČ GACEK
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 90000,00 11945,05
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti
Napomena

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine Marka/tip VOĆARSKA PRSKALICA HERBIKA
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 36516,00 4846,51
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine Marka/tip SIJAČICA ZA KUKURUZ TELESK MONOSEM
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 292195,89 38780,94
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine Marka/tip KULTIVATOR ZA KUKURUZ MONOSEM
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 85750,00 11380,98
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine28.01.2020. Marka/tip UTOVARIVAČ JCB28.01.2020.
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 300000,0028.01.2020. 39816,8428.01.2020.
Oblik vlasništva Osobno28.01.2020. Način stjecanja Nasljedstvom28.01.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine28.01.2020. Marka/tip OPEL ASTRA 28.01.2020.
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 40000,0028.01.2020. 5308,9128.01.2020.
Oblik vlasništva Osobno28.01.2020. Način stjecanja Nasljedstvom28.01.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine28.01.2020. Marka/tip PRIKLJUČNO VOZILO TEHNOSTROJ28.01.2020.
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,0028.01.2020. 6636,1428.01.2020.
Oblik vlasništva Osobno28.01.2020. Način stjecanja Nasljedstvom28.01.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine28.01.2020. Marka/tip PRIKLJUČNO VOZILO TEHNOSTROJ DP28.01.2020.
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,0028.01.2020. 6636,1428.01.2020.
Oblik vlasništva Osobno28.01.2020. Način stjecanja Nasljedstvom28.01.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine Marka/tip TRAKTOR JOHN DEERE
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 800000,00 106178,25
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti
Napomena Kupljen 2021.godine.

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine Marka/tip TRAKTOR JOHN DEERE
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 200000,00 26544,56
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti
Napomena Kupljen 2021.godine.

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine Marka/tip AUTOMOBIL BMW X
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 400000,00 53089,12
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Na neki drugi način
Drugi način stjecanja nekretnine LEASING
Napomena Korisnik automobila je OPG Zorana Županović Tonkovac.

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine Marka/tip AUTOMOBIL RENAULT CLIO
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 60000,00 7963,37
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Novčanom pozajmicom
Napomena Vlasnik automobila je BLOOM d.o.o.

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine Marka/tip TRAKTOR JOHN DEERE
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 65000,00 8626,98
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti
Napomena

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine30.01.2023. Marka/tip TRESAČ ZA VIŠNJE30.01.2023.
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 31085,3130.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno30.01.2023. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti30.01.2023.
Napomena 30.01.2023.

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine30.01.2023. Marka/tip TRESAČ ZA VIŠNJE II30.01.2023.
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 31085,3130.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno30.01.2023. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti30.01.2023.
Napomena 30.01.2023.

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine30.01.2023. Marka/tip ROTOFREZA KUHN30.01.2023.
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 8982,7430.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno30.01.2023. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti30.01.2023.
Napomena 30.01.2023.

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine30.01.2023. Marka/tip VIŠENAMJENSKI MALČER KUHN BPR30.01.2023.
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 8377,1630.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno30.01.2023. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti30.01.2023.
Napomena 30.01.2023.

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine30.01.2023. Marka/tip MERCEDES SPRINTER30.01.2023.
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 45000,0030.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno30.01.2023. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti30.01.2023.
Napomena 30.01.2023.

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine30.01.2023. Marka/tip STROJ ZA REZIDBU VIŠANJA30.01.2023.
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 16000,0030.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno30.01.2023. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti30.01.2023.
Napomena 30.01.2023.

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine30.01.2023. Marka/tip PODREZIVAČ KORIJENJA30.01.2023.
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 6800,0030.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno30.01.2023. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti30.01.2023.
Napomena 30.01.2023.

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine30.01.2023. Marka/tip BOČNA KOSILICA30.01.2023.
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 13000,0030.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno30.01.2023. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti30.01.2023.
Napomena 30.01.2023.

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine30.01.2023. Marka/tip PLATFORMA ZA BRANJE VOĆA30.01.2023.
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 16700,0030.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno30.01.2023. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti30.01.2023.
Napomena 30.01.2023.

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine30.01.2023. Marka/tip FELIX KOMBAJN ZA BERBU VIŠANJA30.01.2023.
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 125000,0030.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno30.01.2023. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti30.01.2023.
Napomena 30.01.2023.

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine30.01.2023. Marka/tip ATOMIZER VUČENI30.01.2023.
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 11288,0030.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno30.01.2023. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti30.01.2023.
Napomena 30.01.2023.

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine30.01.2023. Marka/tip MERCEDES GLE30.01.2023.
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 110000,0030.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno30.01.2023. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti30.01.2023.
Napomena 30.01.2023.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji18.08.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio18.08.2017. Naziv poslovnog subjekta PO Tonkovac18.08.2017.
OIB poslovnog subjekta 5346174239918.08.2017. Sjedište poslovnog subjekta Čepin, Željeznička 7018.08.2017.
Udio vlasništva izražen u postocima 100,0018.08.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos18.08.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno18.08.2017. Način stjecanja Na neki drugi način18.08.2017.
Drugi način stjecanja Osnivač18.08.2017.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio16.09.2021. Naziv poslovnog subjekta Bloom d.o.o.16.09.2021.
OIB poslovnog subjekta 3737128639816.09.2021. Sjedište poslovnog subjekta Čepin, K.Tomislava 4116.09.2021.
Udio vlasništva izražen u postocima 50,0016.09.2021.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos16.09.2021.
Vlasnik/imatelj/nositelj Suvlasnik s trećim osobama16.09.2021. Način stjecanja Na neki drugi način16.09.2021.
Postotak 50,0016.09.2021.
Drugi način stjecanja Osnivanjem16.09.2021.
Napomena 16.09.2021.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Nositelj OPG-a16.09.2021. Naziv poslovnog subjekta OPG Zorana Županović Tonkovac16.09.2021.
OIB poslovnog subjekta 0501699344016.09.2021. Sjedište poslovnog subjekta Čepin, K.Tomislava 75a16.09.2021.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno16.09.2021. Način stjecanja Nasljedstvom16.09.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 16.09.2021.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: