Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Dragan Rudančić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Dragan Prezime Rudančić
Stručna sprema VSS
Zvanje diplomirani inženjer šumarstva Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 47303 Josipdol

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Općinski načelnik Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Josipdol

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 47303 Josipdol Ulica Ogulinska Kućni broj 12

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38547581298
Datum početka mandata 04/06/2021 Predviđeni datum kraja mandata 31/05/202511.07.2021.
Način obnašanja dužnosti Volonterski Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Postoji

Druga javna dužnost

Dužnost Voditelj UŠP Ogulin Naziv pravne osobe Hrvatske šume d.o.o.
OIB pravne osobe 69693144506 Način obnašanja dužnosti Profesionalno
Datum početka dužnosti 02/11/2017 Datum kraja dužnosti
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 47300 Ogulin Ulica Ulica Bernardina Frankopana Kućni broj 12
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +38547843666
e-mail (službeni) dragan.rudancic@hrsume.hr Mobitel (službeni) +385993493688

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Volonterski (HRK) 5321,5211.07.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Postoji

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Hrvatske šume d.o.o. OIB isplatitelja 69693144506
Neto iznos mjesečno (HRK) 14200,00 Pravna osnova Od nesamostalnog rada
Napomena Plaća je izračunata na temelju prvih 5 mjeseci 2021.g. na način da se neto iznos zbrojio za prvih 5 mjeseci i podijelio s pet. Razlog tome je što je plaća svaki mjesec drugačija. Na kraju godine izračunat će se prosjek za cijelu godinu.11.07.2021.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 500,00 Pravna osnova Od drugog dohodka
Vremenski raspon Jednokratno
Napomena Iznos od 500 kn se primao u protekle 4 godine kao naknada za člana Općinskog vijeća Općine Josipdol, po prisutstvu na održanoj sjednici. Stupanjem na dužnost načelnika naknada se prestaje isplaćivati.11.07.2021.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Osnovna škola Josipdol OIB poslodavca 14497428329
Bruto iznos (HRK) 0,00 Neto iznos (HRK) 0,00
Datum stupanja u radni odnos 05/11/2019 Datum prestanka radnog odnosa
Napomena Supruga je od 18.3.2020. na bolovanju zbog komplikacija u trudnoći, a potom na porodiljnom dopustu te nije ostvarila dohotke unatrag više od 12 mjeseci od poslodavca.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Osnovna škola Plaški OIB poslodavca 58045052470
Bruto iznos (HRK) 0,00 Neto iznos (HRK) 0,00
Datum stupanja u radni odnos 07/09/2020 Datum prestanka radnog odnosa
Napomena Supruga je od 18.3.2020. na bolovanju zbog komplikacija u trudnoći, a potom na porodiljnom dopustu te nije ostvarila dohotke unatrag više od 12 mjeseci od poslodavca.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 5654,20 Pravna osnova Od drugog dohodka
Vremenski raspon Mjesečno
Napomena Navedeni iznos je porodiljna naknada za drugih 6 mjeseci porodiljnog dopusta.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 831,50 Pravna osnova Od drugog dohodka
Vremenski raspon Mjesečno
Napomena Navedeni iznos je doplatak za djecu prema članku 22. Zakona o doplatku za djecu.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb Iznos duga (početni iznos glavnice) 27000,00
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2019
Rok vraćanja u mjesecima 96 Iznos mjesečnog anuiteta 323,99 Ugovorena kamatna stopa 3,59
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb Iznos duga (početni iznos glavnice) 71304,99
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna Godina zaduženja 2021
Rok vraćanja u mjesecima 36 Iznos mjesečnog anuiteta 2160,76 Ugovorena kamatna stopa 6,98
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Modruš Poštanski broj 47303
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1089,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 355000,00
Katastarska općina Modruš Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Oštarije Poštanski broj 47300
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 525,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 12000,00
Katastarska općina Oštarije Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Oštarije Poštanski broj 47300
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 951,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 22000,00
Katastarska općina Oštarije Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Oštarije Poštanski broj 47300
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1095,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 25000,00
Katastarska općina Oštarije Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Oštarije Poštanski broj 47300
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 578,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 13000,00
Katastarska općina Oštarije Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip BMW 320D
Godina proizvodnje 2013 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 95000,00
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Postoji

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine Marka/tip Trofejno oružje
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 50000,00
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena Trofejno oružje godinama (oko 40 g.) je skupljao otac, koji posjeduje dozvolu za sakupljanje, te zbog lošeg zdravstvenog stanja vlasništvo je prenesao na mene, 2019.g. Također, posjedujem odobrenje za sakupljanje trofejnog oružja.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio11.07.2021. Naziv poslovnog subjekta Rudany j.d.o.o.
OIB poslovnog subjekta 47835789937 Sjedište poslovnog subjekta Josipdol
Udio vlasništva izražen u postocima 100,0011.07.2021.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI)
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji

Podatci o štednji

Iznos 23376,30 Valuta HRK - Hrvatska Kuna
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 20000,00 Valuta HRK - Hrvatska Kuna
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sjedište pravne osobe Ogulin
OIB pravne osobe 75422440757
Datum učlanjenja 04/06/2021 Datum kraja članstva
Funkcije Član skupštine po službenoj dužnosti
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Lovačko društvo Vepar Sjedište pravne osobe Josipdol
OIB pravne osobe 11985668747
Datum učlanjenja 05/05/2002 Datum kraja članstva
Funkcije Član
Napomena
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u PDF formatu: