Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Doriano Labinjan

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Doriano21.06.2017. Prezime Labinjan 21.06.2017.
Stručna sprema VSS21.06.2017.
Zvanje diplomirani ekonomist21.06.2017. Stranačka pripadnost Istarski Demokratski Sabor21.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana21.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece21.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 52474 Brtonigla21.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji21.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zamjenik općinskog načelnika21.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Brtonigla21.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 52474 Brtonigla21.06.2017. Ulica TRG SVETOG ZENONA 21.06.2017. Kućni broj 121.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3855277417421.06.2017.
Datum početka mandata 29/05/201721.06.2017. Predviđeni datum kraja mandata 30/05/202121.06.2017. 31/05/202119.06.2018.
Način obnašanja dužnosti Volonterski21.06.2017. Profesionalno19.06.2018. Stvarni datum kraja mandata 01/06/2018

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji21.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji21.06.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji21.06.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji21.06.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto NAČELNIK OPĆINE21.06.2017. ZAMJENIK NAČELNIKA OPĆINE19.06.2018. Naziv pravne osobe OPĆINA BRTONIGLA21.06.2017. OIB pravne osobe 21.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 52474 Brtonigla21.06.2017. Ulica TRG SVETOG ZENONA 21.06.2017. Kućni broj 121.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 15/06/200521.06.2017. 01/12/201719.06.2018. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 21.06.2017. 31/05/201819.06.2018.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 12895,3519.06.2018. Neto iznos (EUR) 9772,3719.06.2018.
Volonterski (EUR) 1000,0021.06.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Postoji21.06.2017.

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj OPĆINA BRTONIGLA21.06.2017. OIB isplatitelja 8102577084921.06.2017.
Neto iznos mjesečno (EUR) 11778,6621.06.2017. Pravna osnova Od nesamostalnog rada21.06.2017.
Napomena .

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji21.06.2017.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 49660,5621.06.2017. Pravna osnova Od umjetničke djelatnosti21.06.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini21.06.2017.
Napomena .

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 414,0021.06.2017. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava21.06.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini21.06.2017.
Napomena .

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji21.06.2017.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca OPĆINSKI SUD U PULI-POLA21.06.2017. OIB poslodavca 3289558176921.06.2017.
Bruto iznos (EUR) 55208,9821.06.2017. Neto iznos (EUR) 44167,1821.06.2017.
Datum stupanja u radni odnos 01/04/201521.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 21.06.2017.
Napomena .

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji21.06.2017.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 414,0021.06.2017. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava21.06.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini21.06.2017.
Napomena .

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji21.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji21.06.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji21.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji21.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom21.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.06.2017.
Mjesto BRTONIGLA21.06.2017. Poštanski broj 5247421.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.06.2017. Površina 240,0021.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1500000,0021.06.2017.
Katastarska općina BRTONIGLA21.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno21.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama21.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom21.06.2017.
Postotak 50,0021.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena .

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji21.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil21.06.2017. Marka/tip HYUNDAI SANTA FE21.06.2017.
Godina proizvodnje 201521.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 250000,0021.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno21.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od samostalne djelatnosti21.06.2017.
Napomena .

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil21.06.2017. Marka/tip RENAULT KANGOO21.06.2017.
Godina proizvodnje 200421.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 35000,0021.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug21.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti21.06.2017.
Napomena .

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji21.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji21.06.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice21.06.2017. Naziv poslovnog subjekta T COM21.06.2017.
OIB poslovnog subjekta 8179314656021.06.2017. Sjedište poslovnog subjekta ZAGREB21.06.2017.
Broj dionica 6921.06.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 17295,0021.06.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%21.06.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno21.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti21.06.2017.
Napomena .

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice21.06.2017. Naziv poslovnog subjekta T COM21.06.2017.
OIB poslovnog subjekta 8179314656021.06.2017. Sjedište poslovnog subjekta ZAGREB21.06.2017.
Broj dionica 6921.06.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 17295,0021.06.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%21.06.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug21.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti21.06.2017.
Napomena .

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji21.06.2017.

Podatci o štednji

Iznos 210000,0021.06.2017. 190000,0019.06.2018. Valuta EUR - Euro21.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug21.06.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od imovine i imovinskih prava, Od kapitala, Od osiguranja, Od samostalne djelatnosti21.06.2017.
Napomena .

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji21.06.2017.