Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Dominik Paparić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Dominik28.06.2017. Prezime Paparić28.06.2017.
Stručna sprema VSS28.06.2017.
Zvanje magistar ekonomije28.06.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica28.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Neoženjen/Neudana28.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece28.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 51281 Lopar28.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji28.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik općinskog načelnika28.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Lopar28.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 51281 Lopar28.06.2017. Ulica Lopar28.06.2017. Kućni broj 289A28.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3855177559328.06.2017. Fax (službeni) 28.06.2017.
Datum početka mandata 30/05/201728.06.2017. Predviđeni datum kraja mandata 16/05/202128.06.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno28.06.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji28.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji28.06.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji28.06.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji28.06.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela28.06.2017. Naziv pravne osobe Općina Lopar28.06.2017. OIB pravne osobe 5577660020928.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 51281 Lopar28.06.2017. Ulica Lopar28.06.2017. Kućni broj 289A28.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 18/04/201628.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 29/05/201728.06.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 12352,8728.06.2017. Neto iznos (HRK) 8422,5528.06.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji28.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji28.06.2017.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji28.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji28.06.2017.

Obveza

Vrsta obveze Pozajmica28.06.2017. Kredit16.12.2019. Nosioc obveze Osobno28.06.2017.
Vjerovnik PBZ d.d.28.06.2017. Iznos duga 100000,0028.06.2017. 12000,0016.12.2019.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna28.06.2017. EUR - Euro16.12.2019. Godina zaduženja 201428.06.2017. 201916.12.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 8428.06.2017. 12016.12.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 1619,0828.06.2017. 134,0716.12.2019. Ugovorena kamatna stopa 9,2028.06.2017. 6,1416.12.2019.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji28.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji28.06.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji28.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil28.06.2017. Marka/tip Opel astra28.06.2017.
Godina proizvodnje 200528.06.2017. 200316.12.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 26500,0028.06.2017. 11000,0016.12.2019.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Kupnjom od drugih izvora dohotka, Zaduženjem kod banke (Kredit)28.06.2017. Novčanom pozajmicom16.12.2019.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji28.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji28.06.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji28.06.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji28.06.2017.