Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Domagoj Hajduković

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Domagoj17.01.2016. Prezime Hajduković 17.01.2016.
Stručna sprema Sveučilišni Specijalist17.01.2016.
Zvanje Sveučilišni specijalist europskih studija17.01.2016. Stranačka pripadnost Socijaldemokratska Partija Hrvatske17.01.2016. Socijaldemokratska partija Hrvatske17.01.2016. Nisam član stranke Socijaldemokrati19.01.2023.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana17.01.2016.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece17.01.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 31000 Osijek17.01.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji17.01.2016.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zastupnik17.01.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Sabor17.01.2016. Hrvatski sabor17.01.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb17.01.2016. Ulica Trg svetog Marka17.01.2016. Kućni broj 617.01.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456931317.01.2016. +38514569464
Datum početka mandata 28/12/201517.01.2016. 14/10/201612.11.2016. 22/07/202031.07.2020. Predviđeni datum kraja mandata 28/12/201917.01.2016. 14/10/202012.11.2016. 22/07/202431.07.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno17.01.2016. Stvarni datum kraja mandata 22/07/2020

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji17.01.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Postoji17.01.2016. Ne postoji

Druga javna dužnost

Dužnost Vijećnik u Županijskoj skupštini17.01.2016. Naziv pravne osobe Osječko-baranjska županija17.01.2016.
OIB pravne osobe 1038330886017.01.2016. Način obnašanja dužnosti Volonterski17.01.2016.
Datum početka dužnosti 15/07/201317.01.2016. Datum kraja dužnosti 28/05/201717.01.2016.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 31000 Osijek17.01.2016. Ulica Trg Ante Starčevića17.01.2016. Kućni broj 217.01.2016.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3853122150117.01.2016.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji17.01.2016.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji17.01.2016.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 21525,3217.01.2016. 26829,8128.10.2020. 3596,3319.01.2023. Neto iznos (EUR) 13172,4817.01.2016. 16727,6628.10.2020. 2346,8319.01.2023. 2689,7219.02.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji17.01.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji17.01.2016. Postoji21.12.2018.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 17100,0021.12.2018. 2269,5621.12.2018. 2389,2019.02.2024. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak21.12.2018.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini21.12.2018.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji17.01.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji17.01.2016.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji17.01.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji17.01.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom17.01.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.01.2016.
Mjesto Osijek17.01.2016. Poštanski broj 3100017.01.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.01.2016. Površina 417,0017.01.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 700000,0017.01.2016. 92905,9717.01.2016. 100000,0019.02.2024.
Katastarska općina Osijek17.01.2016. Vrsta vlasništva Knjižno17.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno17.01.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom17.01.2016.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji17.01.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil17.01.2016. Marka/tip Citroen17.01.2016.
Godina proizvodnje 201217.01.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 75000,0017.01.2016. 70000,0012.11.2016. 40000,0031.07.2020. 5308,9131.07.2020.
Oblik vlasništva Osobno17.01.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada17.01.2016.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil24.01.2020. Marka/tip VW Passat24.01.2020.
Godina proizvodnje 201724.01.2020. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 130000,0024.01.2020. 17253,9724.01.2020. 17000,0019.02.2024.
Oblik vlasništva Osobno24.01.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada24.01.2020.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji17.01.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji17.01.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji17.01.2016.

Podatci o štednji

Iznos 221000,0017.01.2016. 260000,0012.11.2016. 340000,0031.07.2020. 410000,0010.06.2022. 91000,0019.01.2023. 92000,0019.02.2024. Valuta HRK - Hrvatska Kuna17.01.2016. EUR - Euro17.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno17.01.2016. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada17.01.2016. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada17.01.2016.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 32200,0017.01.2016. 32600,0012.11.2016. 33600,0031.07.2020. 37600,0028.10.2020. 39500,0010.06.2022. Valuta EUR - Euro17.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno17.01.2016. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada17.01.2016. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada17.01.2016.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 429,8819.01.2023. 989,0919.02.2024. Valuta USD - Američki Dolar19.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno19.01.2023. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada19.01.2023.
Napomena 19.01.2023.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji17.01.2016. Postoji31.01.2023.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Udruga Socijaldemokrati31.01.2023. Sjedište pravne osobe Hermanova ulica 24M, Zagreb31.01.2023.
OIB pravne osobe 0855980861831.01.2023.
Datum učlanjenja 14/02/202231.01.2023. Datum kraja članstva 31.01.2023.
Funkcije Potpredsjednik31.01.2023.
Napomena 31.01.2023.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Socijaldemokrati31.01.2023. Sjedište pravne osobe Francesca Tenchinija 6, Zagreb31.01.2023.
OIB pravne osobe 6021003648831.01.2023.
Datum učlanjenja 02/09/202331.01.2023. Datum kraja članstva 31.01.2023.
Funkcije Poptredsjednik31.01.2023.
Napomena 31.01.2023.