Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Dinko Pirak

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Dinko01.06.2017. Prezime Pirak 01.06.2017.
Stručna sprema VSS01.06.2017.
Zvanje profesor glazbene kulture01.06.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska seljačka stranka01.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana01.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece01.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 43240 Čazma01.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji01.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Gradonačelnik01.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Čazma01.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 43240 Čazma01.06.2017. Ulica Trg Čazmanskog Kaptola01.06.2017. Kućni broj 1301.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854377105201.06.2017. Fax (službeni) +3854377105601.06.2017.
Datum početka mandata 25/05/201701.06.2017. Predviđeni datum kraja mandata 25/05/202101.06.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno01.06.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji01.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji01.06.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji01.06.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji01.06.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Gradonačelnik01.06.2017. Naziv pravne osobe Grad Čazma01.06.2017. OIB pravne osobe 8196343741701.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 43240 Čazma01.06.2017. Ulica Trg Čazmanskog Kaptola 01.06.2017. Kućni broj 1301.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/09/199901.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 01.06.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 20000,1701.06.2017. Neto iznos (HRK) 12779,4601.06.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji01.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji01.06.2017.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji01.06.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji01.06.2017.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Sjaj doo01.06.2017. OIB poslodavca 1069750413901.06.2017.
Bruto iznos (HRK) 17531,4001.06.2017. Neto iznos (HRK) 14025,1201.06.2017.
Datum stupanja u radni odnos 23/02/201601.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 01.06.2017.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Postoji01.06.2017.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 3832,1601.06.2017. Pravna osnova Od samostalne djelatnosti01.06.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini01.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji01.06.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit01.06.2017. Nosioc obveze Osobno01.06.2017.
Vjerovnik RBA i ERSTE01.06.2017. Iznos duga 300000,0001.06.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna01.06.2017. Godina zaduženja 201101.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 12001.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 3900,0001.06.2017. Ugovorena kamatna stopa 7,7801.06.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji01.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji01.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine01.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.06.2017.
Mjesto Grabovnica01.06.2017. Poštanski broj 4324001.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.06.2017. Površina 32392,0001.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 400000,0001.06.2017.
Katastarska općina Bojana01.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno01.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug01.06.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od samostalne djelatnosti, Nasljedstvom, Zaduženjem kod banke (Kredit)01.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma01.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.06.2017.
Mjesto Suhaja01.06.2017. Poštanski broj 4324001.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.06.2017. Površina 7000,0001.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 20000,0001.06.2017.
Katastarska općina Pobjenik01.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno01.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno01.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom01.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)01.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.06.2017.
Mjesto Čazma01.06.2017. Poštanski broj 4324001.06.2017.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar01.06.2017. Površina 4,0001.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 70000,0001.06.2017.
Katastarska općina Čazma01.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno01.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno01.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom01.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom01.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.06.2017.
Mjesto Čazma01.06.2017. Poštanski broj 4324001.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.06.2017. Površina 1378,0001.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 500000,0001.06.2017.
Katastarska općina Čazma01.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno01.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno01.06.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom, Zaduženjem kod banke (Kredit)01.06.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji01.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil01.06.2017. Marka/tip Audi a601.06.2017.
Godina proizvodnje 200301.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 20000,0001.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno01.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada01.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil01.06.2017. Marka/tip Fiat uno01.06.2017.
Godina proizvodnje 198901.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 5000,0001.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug01.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada01.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Druge pokretnine01.06.2017. Marka/tip tam 110 t7 Jeep Kaiser01.06.2017.
Godina proizvodnje 198901.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 25000,0001.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno01.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada01.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Druge pokretnine01.06.2017. Marka/tip poljoprivredni strojevi01.06.2017.
Godina proizvodnje 197501.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 100000,0001.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno01.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom01.06.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji01.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji01.06.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji01.06.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji01.06.2017.
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u PDF formatu: