Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Dinko Pirak

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Dinko01.06.2017. Prezime Pirak 01.06.2017.
Stručna sprema VSS01.06.2017.
Zvanje profesor glazbene kulture01.06.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska seljačka stranka01.06.2017. Nisam član stranke15.06.2021.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana01.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece01.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 43240 Čazma01.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji01.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Gradonačelnik01.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Čazma01.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 43240 Čazma01.06.2017. Ulica Trg Čazmanskog Kaptola01.06.2017. Kućni broj 1301.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854377105201.06.2017.
Datum početka mandata 25/05/201701.06.2017. 19/05/202115.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 25/05/202101.06.2017. 01/06/202115.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno01.06.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji01.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji01.06.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji01.06.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji01.06.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Gradonačelnik01.06.2017. Naziv pravne osobe Grad Čazma01.06.2017. OIB pravne osobe 8196343741701.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 43240 Čazma01.06.2017. Ulica Trg Čazmanskog Kaptola 01.06.2017. Kućni broj 1301.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/09/199901.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 01.06.2017.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 20000,1701.06.2017. 20442,9215.06.2021. 2713,1215.06.2021. Neto iznos (EUR) 12779,4601.06.2017. 13759,9215.06.2021. 1826,1315.06.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji01.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji01.06.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji01.06.2017.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Sjaj doo01.06.2017. MA-JE doo Kloštar Ivanić15.06.2021. OIB poslodavca 1069750413901.06.2017. 8218315274415.06.2021.
Bruto iznos (EUR) 17531,4001.06.2017. 2125,0015.06.2021. 282,0415.06.2021. Neto iznos (EUR) 14025,1201.06.2017. 1700,0015.06.2021. 225,6315.06.2021.
Datum stupanja u radni odnos 23/02/201601.06.2017. 7/8/201815.06.2021. Datum prestanka radnog odnosa 01.06.2017.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji01.06.2017.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 3832,1601.06.2017. 165539,5515.06.2021. 21970,8015.06.2021. Pravna osnova Od samostalne djelatnosti01.06.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini01.06.2017.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji01.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji01.06.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit01.06.2017. Nositelj obveze Osobno01.06.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) RBA i ERSTE01.06.2017. RBA 15.06.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 300000,0001.06.2017. 118000,0015.06.2021. 15661,2915.06.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna01.06.2017. EUR - Euro01.06.2017. Godina zaduženja 201101.06.2017. 201915.06.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 12001.06.2017. 6015.06.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 3900,0001.06.2017. 2247,4615.06.2021. Ugovorena kamatna stopa 7,7801.06.2017. 5,3615.06.2021.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit15.06.2021. Nositelj obveze Osobno15.06.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) erste15.06.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 101000,0015.06.2021. 13405,0015.06.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna15.06.2021. EUR - Euro15.06.2021. Godina zaduženja 201615.06.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 8415.06.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 1604,0015.06.2021. Ugovorena kamatna stopa 7,5215.06.2021.
Napomena 15.06.2021.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji01.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji01.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine01.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.06.2017.
Mjesto Grabovnica01.06.2017. Poštanski broj 4324001.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.06.2017. Površina 32392,0001.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 400000,0001.06.2017. 53089,1201.06.2017.
Katastarska općina Bojana01.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno01.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug01.06.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od samostalne djelatnosti, Nasljedstvom, Zaduženjem kod banke (Kredit)01.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma01.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.06.2017.
Mjesto Suhaja01.06.2017. Poštanski broj 4324001.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.06.2017. Površina 7000,0001.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0001.06.2017. 2654,4601.06.2017.
Katastarska općina Pobjenik01.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno01.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno01.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom01.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)01.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.06.2017.
Mjesto Čazma01.06.2017. Poštanski broj 4324001.06.2017.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar01.06.2017. Površina 4,0001.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 70000,0001.06.2017. 9290,6001.06.2017.
Katastarska općina Čazma01.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno01.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno01.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom01.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom01.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.06.2017.
Mjesto Čazma01.06.2017. Poštanski broj 4324001.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.06.2017. Površina 1378,0001.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 500000,0001.06.2017. 66361,4001.06.2017.
Katastarska općina Čazma01.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno01.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno01.06.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom, Zaduženjem kod banke (Kredit)01.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd15.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.06.2021.
Mjesto grabovnica15.06.2021. Poštanski broj 4324015.06.2021.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv15.06.2021. Površina 276,0015.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,0015.06.2021. 1327,2315.06.2021.
Katastarska općina bojana15.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno15.06.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug15.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom15.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 15.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma15.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.06.2021.
Mjesto Grabovnica15.06.2021. Poštanski broj 4324015.06.2021.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv15.06.2021. Površina 1667,0015.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,0015.06.2021. 6636,1415.06.2021.
Katastarska općina Bojana15.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno15.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno15.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom15.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 15.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada15.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.06.2021.
Mjesto Grabovnica15.06.2021. Poštanski broj 4324015.06.2021.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv15.06.2021. Površina 1620,0015.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 18000,0015.06.2021. 2389,0115.06.2021.
Katastarska općina Bojana15.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno15.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno15.06.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada15.06.2021.
Napomena 15.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Gospodarski objekt15.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.06.2021.
Mjesto Grabovnica15.06.2021. Poštanski broj 4324015.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni15.06.2021. Površina 1267,0015.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 75000,0015.06.2021. 9954,2115.06.2021.
Katastarska općina Bojana15.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno15.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno15.06.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada15.06.2021.
Napomena 15.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd15.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.06.2021.
Mjesto Grabovnica15.06.2021. Poštanski broj 4324015.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni15.06.2021. Površina 2230,0015.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,0015.06.2021. 6636,1415.06.2021.
Katastarska općina Bojana15.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno15.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno15.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom15.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 15.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma15.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.06.2021.
Mjesto Grabovnica15.06.2021. Poštanski broj 4324015.06.2021.
Mjerna jedinica površine jutro - jutro15.06.2021. Površina 2,1515.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 80000,0015.06.2021. 10617,8215.06.2021.
Katastarska općina Bojana15.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno15.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno15.06.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada15.06.2021.
Napomena 15.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)15.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.06.2021.
Mjesto Grabovnica15.06.2021. Poštanski broj 4324015.06.2021.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv15.06.2021. Površina 747,0015.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0015.06.2021. 2654,4615.06.2021.
Katastarska općina Bojana15.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno15.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno15.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom15.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 15.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Poslovni prostor15.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.06.2021.
Mjesto Grabovnica15.06.2021. Poštanski broj 4324015.06.2021.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv15.06.2021. Površina 915,0015.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 500000,0015.06.2021. 66361,4015.06.2021.
Katastarska općina Bojana15.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno15.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno15.06.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom, Zaduženjem kod banke (Kredit)15.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 15.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)15.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.06.2021.
Mjesto Grabovnica15.06.2021. Poštanski broj 4324015.06.2021.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv15.06.2021. Površina 400,0015.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0015.06.2021. 2654,4615.06.2021.
Katastarska općina Bojana15.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno15.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno15.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom15.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 15.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma15.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.06.2021.
Mjesto Suhaja15.06.2021. Poštanski broj 4324015.06.2021.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv15.06.2021. Površina 1731,0015.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,0015.06.2021. 6636,1415.06.2021.
Katastarska općina Pobjenik15.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno15.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno15.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom15.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 15.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća15.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.06.2021.
Mjesto Čazma15.06.2021. Poštanski broj 4324015.06.2021.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv15.06.2021. Površina 383,0015.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 500000,0015.06.2021. 66361,4015.06.2021.
Katastarska općina Čazma15.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno15.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno15.06.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)15.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 15.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)15.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.06.2021.
Mjesto Čazma15.06.2021. Poštanski broj 4324015.06.2021.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv15.06.2021. Površina 2157,0015.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,0015.06.2021. 6636,1415.06.2021.
Katastarska općina Čazma15.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno15.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno15.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom15.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 15.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)15.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.06.2021.
Mjesto Čazma15.06.2021. Poštanski broj 4324015.06.2021.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv15.06.2021. Površina 4553,0015.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 70000,0015.06.2021. 9290,6015.06.2021.
Katastarska općina Čazma15.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno15.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno15.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom15.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 15.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Gospodarski objekt15.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.06.2021.
Mjesto Grabovnica15.06.2021. Poštanski broj 4324015.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni15.06.2021. Površina 563,0015.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 100000,0015.06.2021. 13272,2815.06.2021.
Katastarska općina Bojana15.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno15.06.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug15.06.2021. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti15.06.2021.
Napomena 15.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)15.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.06.2021.
Mjesto Brckovljani15.06.2021. Poštanski broj 4123515.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni15.06.2021. Površina 6287,0015.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 70000,0015.06.2021. 9290,6015.06.2021.
Katastarska općina Brckovljani15.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno15.06.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug15.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom15.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 15.06.2021.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji01.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil01.06.2017. Marka/tip Audi a601.06.2017. toyota avensis15.06.2021.
Godina proizvodnje 200301.06.2017. 201215.06.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0001.06.2017. 35000,0015.06.2021. 4645,3015.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno01.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada01.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil01.06.2017. Marka/tip Fiat uno01.06.2017.
Godina proizvodnje 198901.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5000,0001.06.2017. 663,6101.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug01.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada01.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Druge pokretnine01.06.2017. Motocikl15.06.2021. Marka/tip tam 110 t7 Jeep Kaiser01.06.2017. Ural15.06.2021.
Godina proizvodnje 198901.06.2017. 195415.06.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 25000,0001.06.2017. 20000,0015.06.2021. 2654,4615.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno01.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada01.06.2017. Na neki drugi način15.06.2021.
Drugi način stjecanja nekretnine starodobno vozilo15.06.2021.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Druge pokretnine01.06.2017. Marka/tip poljoprivredni strojevi01.06.2017.
Godina proizvodnje 197501.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 100000,0001.06.2017. 13272,2801.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno01.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom01.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Motocikl15.06.2021. Marka/tip Honda Shadow15.06.2021. BMW16.01.2023.
Godina proizvodnje 199915.06.2021. 200516.01.2023. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 25000,0015.06.2021. 5000,0016.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno15.06.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada15.06.2021.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor15.06.2021. Marka/tip New Holland15.06.2021.
Godina proizvodnje 201215.06.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 80000,0015.06.2021. 10617,8215.06.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug15.06.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti15.06.2021.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor15.06.2021. Marka/tip John Deere15.06.2021.
Godina proizvodnje 199915.06.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,0015.06.2021. 6636,1415.06.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug15.06.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti15.06.2021.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji01.06.2017. Postoji15.06.2021.

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Lovačko oružje15.06.2021. Marka/tip puške15.06.2021.
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,0015.06.2021. 1327,2315.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno15.06.2021. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Kupnjom od drugih izvora dohotka15.06.2021.
Napomena 15.06.2021.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji01.06.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji01.06.2017.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji01.06.2017.