Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Dinko Bošnjak

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Dinko29.09.2017. Prezime Bošnjak 29.09.2017.
Stručna sprema VSS29.09.2017.
Zvanje profesor29.09.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica29.09.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana29.09.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece29.09.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 21233 HRVACE29.09.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji29.09.2017. Mjesto 21233 HRVACE29.09.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Općinski načelnik29.09.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Hrvace29.09.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 21233 HRVACE29.09.2017. Ulica HRVACE29.09.2017. Kućni broj 31029.09.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3852182900529.09.2017. Fax (službeni) +3852182970029.09.2017.
Datum početka mandata 26/05/201729.09.2017. Predviđeni datum kraja mandata 26/05/202129.09.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno29.09.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji29.09.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Postoji29.09.2017.

Druga javna dužnost

Dužnost PODPREDSJEDNIK29.09.2017. Naziv pravne osobe VITEŠKO ALKARSKO DRUŠTVO 29.09.2017.
OIB pravne osobe 1565693498429.09.2017. Način obnašanja dužnosti Profesionalno29.09.2017.
Datum početka dužnosti 30/04/199429.09.2017. Datum kraja dužnosti 29.09.2017.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 21230 SINJ29.09.2017. Ulica Šetalište Alojzija Stepinca 29.09.2017. Kućni broj 229.09.2017.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3852182154229.09.2017. Fax (službeni) 29.09.2017.
e-mail (službeni) 29.09.2017. Mobitel (službeni) 29.09.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji29.09.2017.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto ČLAN UPRAVNOG VIJEĆA29.09.2017. Naziv pravne osobe CRVENI KRIu00c5u00bd SINJ29.09.2017. OIB pravne osobe 8718290707029.09.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 21230 SINJ29.09.2017. Ulica Miljenka Buljana 29.09.2017. Kućni broj 3729.09.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/03/200429.09.2017. Datum prestanka radnog odnosa 29.09.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Ne postoji29.09.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 18072,9429.09.2017. Neto iznos (HRK) 11644,5529.09.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji29.09.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji29.09.2017.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji29.09.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji29.09.2017.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca KB SPLIT29.09.2017. OIB poslodavca 5140106328329.09.2017.
Bruto iznos (HRK) 186178,2529.09.2017. Neto iznos (HRK) 120338,8429.09.2017.
Datum stupanja u radni odnos 22/06/198829.09.2017. Datum prestanka radnog odnosa 29.09.2017.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji29.09.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji29.09.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji29.09.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji29.09.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan29.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska29.09.2017.
Mjesto SPLIT29.09.2017. Poštanski broj 2100029.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni29.09.2017. Površina 130,0029.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 250000,0029.09.2017.
Katastarska općina STOBREČ-SIROBUJA29.09.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno29.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug29.09.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.09.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća29.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska29.09.2017.
Mjesto SINJ29.09.2017. Poštanski broj 2123029.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni29.09.2017. Površina 180,0029.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 360000,0029.09.2017.
Katastarska općina SINJ29.09.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno29.09.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama29.09.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)29.09.2017.
Postotak 50,0029.09.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica29.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska29.09.2017.
Mjesto HRVACE29.09.2017. Poštanski broj 2123329.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni29.09.2017. Površina 63,0029.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 85000,0029.09.2017.
Katastarska općina HRVACE29.09.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno29.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug29.09.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.09.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji29.09.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil29.09.2017. Marka/tip PEUGEOT 30829.09.2017.
Godina proizvodnje 201029.09.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 60000,0029.09.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug29.09.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.09.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil29.09.2017. Marka/tip ŠKODA OCTAVIA29.09.2017.
Godina proizvodnje 201229.09.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 70000,0029.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno29.09.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.09.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji29.09.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji29.09.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji29.09.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji29.09.2017.
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u PDF formatu: