Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Dijana Novak

Zbirna imovniska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Dijana28.06.2017. Prezime Novak28.06.2017.
Stručna sprema Stručni Prvostupnik28.06.2017. Magistar
Zvanje Stručna prvostupnica javne uprave28.06.2017. Stručna prvostupnica javne uprave 04.06.2021. Magistar ekonomije Stranačka pripadnost Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati28.06.2017. Nisam član stranke

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana28.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece28.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 40322 Orehovica28.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji28.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zamjenik općinskog načelnika28.06.2017. Općinski načelnik Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Orehovica28.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 40322 Orehovica28.06.2017. Ulica Čakovečka 28.06.2017. Kućni broj 928.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854063527528.06.2017.
Datum početka mandata 29/05/201728.06.2017. 20/05/2021 Predviđeni datum kraja mandata 31/05/202128.06.2017. 19/05/2025
Način obnašanja dužnosti Volonterski28.06.2017. Profesionalno Stvarni datum kraja mandata 01/04/2019

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji28.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji28.06.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji28.06.2017. Ne postoji

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto Voditelj projekata28.06.2017. Naziv pravne osobe Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije28.06.2017. OIB pravne osobe 5079937713428.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 40000 Čakovec28.06.2017. Ulica Dr. Ante Starčevića 28.06.2017. Kućni broj 128.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 29/12/201428.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 28.06.2017.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto Voditelj projekta04.06.2021. Naziv pravne osobe Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurs04.06.2021. OIB pravne osobe 5079937713404.06.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 40000 Čakovec04.06.2021. Ulica Dr. Ante Starčevića 04.06.2021. Kućni broj 104.06.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 29/12/201404.06.2021. Datum prestanka radnog odnosa 19/05/202104.06.2021.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji28.06.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Voditelj projekata28.06.2017. Naziv pravne osobe Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije28.06.2017. OIB pravne osobe 5079937713428.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 40000 Čakovec28.06.2017. Ulica Dr. Ante Starčevuća 28.06.2017. Kućni broj 128.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 29/12/201428.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 28.06.2017. 19/05/2021

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 10402,76 Neto iznos (HRK) 8300,00
Volonterski (HRK) 0,0028.06.2017. 166,0004.06.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji28.06.2017. Postoji04.06.2021. Ne postoji

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije04.06.2021. OIB isplatitelja 5079937713404.06.2021.
Neto iznos mjesečno (HRK) 8000,0004.06.2021. Pravna osnova Od nesamostalnog rada04.06.2021.
Napomena 04.06.2021.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji28.06.2017. Ne postoji

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 2660,0028.06.2017. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak28.06.2017.
Vremenski raspon Mjesečno28.06.2017.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji28.06.2017.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Zidar - fasader Čurin Josip28.06.2017. AVECO d.o.o. OIB poslodavca 6356368021528.06.2017. 56714535931
Bruto iznos (HRK) 45789,0028.06.2017. 6572,00 Neto iznos (HRK) 36624,0028.06.2017. 5572,00
Datum stupanja u radni odnos 01/04/201628.06.2017. 01/11/2020 Datum prestanka radnog odnosa 28.06.2017.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji28.06.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji28.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji28.06.2017. Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno, Bračni drug Osobno14.06.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Banka OTP banka14.06.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 191000,0004.06.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna Godina zaduženja 2020
Rok vraćanja u mjesecima 72 Iznos mjesečnog anuiteta 3600,00 3000,0014.06.2021. Ugovorena kamatna stopa 4,75 4,9514.06.2021.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji28.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji28.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom28.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2017.
Mjesto Podbrest28.06.2017. Poštanski broj 4032228.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2017. Površina 1678,0028.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 900000,0028.06.2017. 1000000,00
Katastarska općina Podbrest28.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama28.06.2017. Osobno, Bračni drug20.01.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Zaduženjem kod banke (Kredit)28.06.2017.
Postotak 50,0028.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji28.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil28.06.2017. Marka/tip KIA CEED28.06.2017.
Godina proizvodnje 200928.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 50000,0028.06.2017. 40000,00
Oblik vlasništva Bračni drug28.06.2017. Osobno, Bračni drug20.01.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Zaduženjem kod banke (Kredit)28.06.2017.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji28.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji28.06.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji28.06.2017.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji28.06.2017.