Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Dejan Mihajlović

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Dejan01.07.2017. Prezime Mihajlović 01.07.2017.
Stručna sprema Magistar Inženjer01.07.2017.
Zvanje magistar inženjer prometa01.07.2017. Stranačka pripadnost Samostalna Demokratska Srpska Stranka01.07.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Izvanbračna zajednica01.07.2017.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece01.07.2017. Ima djece24.12.2018.

Podatci o prebivalištu

Grad 47242 Krnjak01.07.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji01.07.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik01.07.2017. Zamjenik župana30.09.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Krnjak01.07.2017. Karlovačka Županija30.09.2021. Karlovačka županija30.09.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 47242 Krnjak01.07.2017. 47000 Karlovac30.09.2021. Ulica Krnjak01.07.2017. A. Vranyczanya30.09.2021. Kućni broj 501.07.2017. 230.09.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854772700201.07.2017. +3854766614030.09.2021.
Datum početka mandata 26/05/201701.07.2017. 21/05/201714.07.2021. 21/05/202130.09.2021. Predviđeni datum kraja mandata 25/05/202101.07.2017. 21/05/202114.07.2021. 22/05/202530.09.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno01.07.2017. Stvarni datum kraja mandata 20/05/2021

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji01.07.2017. Postoji14.07.2021. Ne postoji30.09.2021.
Dužnost Zamjenik župana14.07.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti 01.07.2017. Karlovačka Županija14.07.2021. 30.09.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 01.07.2017. 47000 Karlovac14.07.2021. 30.09.2021. Ulica 01.07.2017. A. Vranyczanya 14.07.2021. 30.09.2021. Kućni broj 01.07.2017. 214.07.2021. 30.09.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon 01.07.2017. +38591472710014.07.2021. 30.09.2021.
Datum početka mandata 01.07.2017. 21/05/202114.07.2021. 30.09.2021. Predviđeni datum kraja mandata 01.07.2017. 21/05/202514.07.2021. 30.09.2021.
Način obnašanja dužnosti 01.07.2017. Profesionalno14.07.2021. 30.09.2021. Stvarni datum kraja mandata 01.07.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Postoji01.07.2017.

Druga javna dužnost

Dužnost predsjednik DVD-a01.07.2017. Naziv pravne osobe DVD Debela Kosa01.07.2017.
OIB pravne osobe 2713152262201.07.2017. Način obnašanja dužnosti Volonterski01.07.2017.
Datum početka dužnosti 22/03/201401.07.2017. Datum kraja dužnosti 01.07.2017.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 47242 Krnjak01.07.2017. Ulica Krnjak01.07.2017. Kućni broj 3101.07.2017.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3854772700201.07.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji01.07.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji01.07.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Općinski načelnik01.07.2017. Naziv pravne osobe Općina Krnjak01.07.2017. OIB pravne osobe 7176774635101.07.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 47242 Krnjak01.07.2017. Ulica Krnjak01.07.2017. Kućni broj 501.07.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 06/06/201301.07.2017. 26/06/201714.07.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 26/06/201701.07.2017. 20/05/202114.07.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 10337,2901.07.2017. 15025,8614.07.2021. 23011,9130.09.2021. 2637,8231.01.2023. Neto iznos (EUR) 7690,5501.07.2017. 11208,0014.07.2021. 14547,7530.09.2021. 1964,7531.01.2023.

Primanja na mjesečnoj razini od druge dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Bruto iznos (EUR) 23044,9114.07.2021. Neto iznos (EUR) 14547,7514.07.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji01.07.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji01.07.2017. Postoji14.07.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 192839,5614.07.2021. 56908,1831.01.2023. Pravna osnova Od samostalne poljoprivredne djelatnosti14.07.2021.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini14.07.2021.
Napomena 14.07.2021.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji01.07.2017.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca HEP01.07.2017. OIB poslodavca 4683060075101.07.2017.
Bruto iznos (EUR) 125117,1601.07.2017. 19353,2214.07.2021. 2568,5814.07.2021. Neto iznos (EUR) 102288,0001.07.2017. 13184,2414.07.2021. 1749,8214.07.2021.
Datum stupanja u radni odnos 15/01/201401.07.2017. Datum prestanka radnog odnosa 01.07.2017.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji01.07.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji01.07.2017. Postoji14.07.2021.

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj Agencija za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju14.07.2021. OIB isplatitelja 9912223570914.07.2021.
Neto iznos (EUR) 179558,8614.07.2021. 275570,9730.09.2021. 36574,4230.09.2021. Vremenski raspon Na godišnjoj razini14.07.2021.
Vrsta Poticaj (potpora)14.07.2021.
Korisnik Svrha
Napomena 14.07.2021.

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj Agencija za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju31.01.2023. OIB isplatitelja 9912223570931.01.2023.
Neto iznos (EUR) 48703,3631.01.2023. Vremenski raspon Na godišnjoj razini31.01.2023.
Vrsta Poticaj (potpora)31.01.2023.
Korisnik Svrha
Napomena -31.01.2023.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji01.07.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji01.07.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji01.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća01.07.2017. Kuća sa okućnicom14.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.07.2017.
Mjesto Krnjak01.07.2017. Poštanski broj 4724201.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.07.2017. Površina 65,0001.07.2017. 7059,0014.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 300000,0001.07.2017. 39816,8401.07.2017.
Katastarska općina Krnjak01.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno01.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno01.07.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom01.07.2017.
Napomena kč.br. 1721/114.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)24.12.2018. Kuća sa okućnicom14.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska24.12.2018.
Mjesto Krnjak24.12.2018. Poštanski broj 4724224.12.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni24.12.2018. Površina 70517,0024.12.2018. 528,0014.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 80000,0024.12.2018. 2640,0014.07.2021. 350,3914.07.2021.
Katastarska općina Krnjak24.12.2018. Vrsta vlasništva Knjižno24.12.2018.
Oblik vlasništva Osobno24.12.2018. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti24.12.2018. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada14.07.2021.
Napomena Devastirani objekti, za rušenje. kč.br. 1610/114.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma24.12.2018. Gospodarski objekt14.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska24.12.2018.
Mjesto Krnjak24.12.2018. Poštanski broj 4724224.12.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni24.12.2018. Površina 8985,0024.12.2018. 298,0014.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,0024.12.2018. 1490,0014.07.2021. 197,7614.07.2021.
Katastarska općina Krnjak24.12.2018. Vrsta vlasništva Knjižno24.12.2018.
Oblik vlasništva Osobno24.12.2018. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti24.12.2018.
Napomena Devastirano, kč.br. 1618/114.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada24.12.2018. Oranica (Njiva)14.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska24.12.2018.
Mjesto Krnjak24.12.2018. Poštanski broj 4724224.12.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni24.12.2018. Površina 3618,0024.12.2018. 3477,0014.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5000,0024.12.2018. 6954,0014.07.2021. 922,9514.07.2021.
Katastarska općina Krnjak24.12.2018. Vrsta vlasništva Knjižno24.12.2018.
Oblik vlasništva Osobno24.12.2018. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti24.12.2018.
Napomena kč.br. 1619/114.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom14.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.07.2021.
Mjesto Krnjak14.07.2021. Poštanski broj 4724214.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.07.2021. Površina 200,0014.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 400000,0014.07.2021. 53089,1214.07.2021.
Katastarska općina Krnjak14.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.07.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti, Zaduženjem kod banke (Kredit)14.07.2021.
Napomena kč.br. 1591, trenutna vrijednost, djelomično adaptirana14.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)14.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.07.2021.
Mjesto Krnjak14.07.2021. Poštanski broj 4724214.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.07.2021. Površina 640,0014.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1280,0014.07.2021. 169,8914.07.2021.
Katastarska općina Krnjak14.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.07.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti14.07.2021.
Napomena kč.br. 1619/314.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)14.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.07.2021.
Mjesto Krnjak14.07.2021. Poštanski broj 4724214.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.07.2021. Površina 1945,0014.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3890,0014.07.2021. 516,2914.07.2021.
Katastarska općina Krnjak14.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.07.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti14.07.2021.
Napomena kč.br. 1621/214.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada14.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.07.2021.
Mjesto Krnjak14.07.2021. Poštanski broj 4724214.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.07.2021. Površina 945,0014.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1890,0014.07.2021. 250,8514.07.2021.
Katastarska općina Krnjak14.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.07.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti14.07.2021.
Napomena kč. br. 1639/114.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada14.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.07.2021.
Mjesto Krnjak14.07.2021. Poštanski broj 4724214.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.07.2021. Površina 1176,0014.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2352,0014.07.2021. 312,1614.07.2021.
Katastarska općina Krnjak14.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.07.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti14.07.2021.
Napomena kč.br. 1642/114.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)14.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.07.2021.
Mjesto Krnjak14.07.2021. Poštanski broj 4724214.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.07.2021. Površina 4485,0014.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 8970,0014.07.2021. 1190,5214.07.2021.
Katastarska općina Krnjak14.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.07.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti14.07.2021.
Napomena kč.br. 164314.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada14.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.07.2021.
Mjesto Krnjak14.07.2021. Poštanski broj 4724214.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.07.2021. Površina 1859,0014.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3718,0014.07.2021. 493,4614.07.2021.
Katastarska općina Krnjak14.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.07.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti14.07.2021.
Napomena kč.br. 191314.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada14.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.07.2021.
Mjesto Krnjak14.07.2021. Poštanski broj 4724214.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.07.2021. Površina 3355,0014.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 6710,0014.07.2021. 890,5714.07.2021.
Katastarska općina Krnjak14.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.07.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti14.07.2021.
Napomena kč.br. 193114.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)14.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.07.2021.
Mjesto Krnjak14.07.2021. Poštanski broj 4724214.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.07.2021. Površina 1770,0014.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3540,0014.07.2021. 469,8414.07.2021.
Katastarska općina Krnjak14.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.07.2021. Način stjecanja Darovnim ugovorom14.07.2021.
Napomena kč.br. 1721/214.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak14.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.07.2021.
Mjesto Krnjak14.07.2021. Poštanski broj 4724214.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.07.2021. Površina 161,0014.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 322,0014.07.2021. 42,7414.07.2021.
Katastarska općina Krnjak14.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.07.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti14.07.2021.
Napomena kč.br. 175814.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak14.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.07.2021.
Mjesto Krnjak14.07.2021. Poštanski broj 4724214.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.07.2021. Površina 345,0014.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 690,0014.07.2021. 91,5814.07.2021.
Katastarska općina Krnjak14.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.07.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti14.07.2021.
Napomena kč.br. 175914.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)14.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.07.2021.
Mjesto Krnjak14.07.2021. Poštanski broj 4724214.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.07.2021. Površina 5945,0014.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 11890,0014.07.2021. 1578,0714.07.2021.
Katastarska općina Krnjak14.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.07.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti14.07.2021.
Napomena kč.br. 176014.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom14.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.07.2021.
Mjesto Krnjak14.07.2021. Poštanski broj 4724214.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.07.2021. Površina 1032,0014.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2064,0014.07.2021. 273,9414.07.2021.
Katastarska općina Krnjak14.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.07.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti14.07.2021.
Napomena kč.br. 1761, bez objekata14.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak14.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.07.2021.
Mjesto Krnjak14.07.2021. Poštanski broj 4724214.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.07.2021. Površina 406,0014.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 812,0014.07.2021. 107,7714.07.2021.
Katastarska općina Krnjak14.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.07.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada14.07.2021.
Napomena kč.br. 176214.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)14.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.07.2021.
Mjesto Krnjak14.07.2021. Poštanski broj 4724214.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.07.2021. Površina 1053,0014.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2106,0014.07.2021. 279,5114.07.2021.
Katastarska općina Krnjak14.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.07.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti14.07.2021.
Napomena kč.br. 177314.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma14.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.07.2021.
Mjesto Krnjak14.07.2021. Poštanski broj 4724214.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.07.2021. Površina 3301,0014.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 33000,0014.07.2021. 4379,8514.07.2021.
Katastarska općina Krnjak14.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.07.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti14.07.2021.
Napomena kč.br. 177514.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma14.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.07.2021.
Mjesto Krnjak14.07.2021. Poštanski broj 4724214.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.07.2021. Površina 3736,0014.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 37360,0014.07.2021. 4958,5214.07.2021.
Katastarska općina Krnjak14.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.07.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti14.07.2021.
Napomena kč.br. 177614.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma14.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.07.2021.
Mjesto Krnjak14.07.2021. Poštanski broj 4724214.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.07.2021. Površina 1938,0014.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 19380,0014.07.2021. 2572,1714.07.2021.
Katastarska općina Krnjak14.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.07.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti14.07.2021.
Napomena kč.br. 177714.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)14.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.07.2021.
Mjesto Krnjak14.07.2021. Poštanski broj 4724214.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.07.2021. Površina 895,0014.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1790,0014.07.2021. 237,5714.07.2021.
Katastarska općina Krnjak14.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.07.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti14.07.2021.
Napomena kč.br. 186214.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)14.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.07.2021.
Mjesto Krnjak14.07.2021. Poštanski broj 4724214.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.07.2021. Površina 7606,0014.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 15212,0014.07.2021. 2018,9814.07.2021.
Katastarska općina Krnjak14.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.07.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti14.07.2021.
Napomena kč.br. 187614.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)14.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.07.2021.
Mjesto Krnjak14.07.2021. Poštanski broj 4724214.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.07.2021. Površina 12080,0014.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 24160,0014.07.2021. 3206,5814.07.2021.
Katastarska općina Krnjak14.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.07.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti14.07.2021.
Napomena kč.br. 187914.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)14.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.07.2021.
Mjesto Krnjak14.07.2021. Poštanski broj 4724214.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.07.2021. Površina 2920,0014.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5840,0014.07.2021. 775,1014.07.2021.
Katastarska općina Krnjak14.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.07.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti14.07.2021.
Napomena kč.br. 188014.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)14.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.07.2021.
Mjesto Krnjak14.07.2021. Poštanski broj 4724214.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.07.2021. Površina 4103,0014.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 8206,0014.07.2021. 1089,1214.07.2021.
Katastarska općina Krnjak14.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.07.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti14.07.2021.
Napomena kč.br. 188314.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)14.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.07.2021.
Mjesto Krnjak14.07.2021. Poštanski broj 4724214.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.07.2021. Površina 1222,0014.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2444,0014.07.2021. 324,3714.07.2021.
Katastarska općina Krnjak14.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.07.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti14.07.2021.
Napomena kč.br. 188414.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)14.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.07.2021.
Mjesto Krnjak14.07.2021. Poštanski broj 4724214.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.07.2021. Površina 2866,0014.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5732,0014.07.2021. 760,7714.07.2021.
Katastarska općina Krnjak14.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.07.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti14.07.2021.
Napomena kč.br 188514.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)14.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.07.2021.
Mjesto Krnjak14.07.2021. Poštanski broj 4724214.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.07.2021. Površina 381,0014.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 762,0014.07.2021. 101,1314.07.2021.
Katastarska općina Krnjak14.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.07.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti14.07.2021.
Napomena kč.br. 188614.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)14.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.07.2021.
Mjesto Krnjak14.07.2021. Poštanski broj 4724214.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.07.2021. Površina 2352,0014.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 4704,0014.07.2021. 624,3314.07.2021.
Katastarska općina Krnjak14.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.07.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti14.07.2021.
Napomena kč.br. 189014.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)14.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.07.2021.
Mjesto Krnjak14.07.2021. Poštanski broj 4724214.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.07.2021. Površina 2830,0014.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5660,0014.07.2021. 751,2114.07.2021.
Katastarska općina Krnjak14.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.07.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti14.07.2021.
Napomena kč.br. 189114.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)14.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.07.2021.
Mjesto Krnjak14.07.2021. Poštanski broj 4724214.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.07.2021. Površina 1640,0014.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3280,0014.07.2021. 435,3314.07.2021.
Katastarska općina Krnjak14.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.07.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti14.07.2021.
Napomena kč.br. 189214.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)14.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.07.2021.
Mjesto Krnjak14.07.2021. Poštanski broj 4724214.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.07.2021. Površina 2244,0014.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 4488,0014.07.2021. 595,6614.07.2021.
Katastarska općina Krnjak14.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.07.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti14.07.2021.
Napomena kč.br. 191514.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)14.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.07.2021.
Mjesto Krnjak14.07.2021. Poštanski broj 4724214.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.07.2021. Površina 3085,0014.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 6170,0014.07.2021. 818,9014.07.2021.
Katastarska općina Krnjak14.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.07.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti14.07.2021.
Napomena kč.br. 191614.07.2021.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji01.07.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil01.07.2017. Marka/tip WV Passat01.07.2017.
Godina proizvodnje 200701.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 45000,0001.07.2017. 35000,0014.07.2021. 4645,3014.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno01.07.2017. Način stjecanja Novčanom pozajmicom01.07.2017. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada14.07.2021.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor01.07.2017. Marka/tip Massey Ferguson01.07.2017.
Godina proizvodnje 199001.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,0001.07.2017. 6636,1401.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno01.07.2017. Način stjecanja Novčanom pozajmicom01.07.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil14.07.2021. Marka/tip Toyota RAV 414.07.2021.
Godina proizvodnje 200614.07.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 35000,0014.07.2021. 4645,3014.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.07.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada14.07.2021.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji01.07.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji01.07.2017. Postoji30.09.2021.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Nositelj OPG-a30.09.2021. Naziv poslovnog subjekta OPG MIHAJLOVIĆ DEJAN30.09.2021.
OIB poslovnog subjekta 2711677508830.09.2021. Sjedište poslovnog subjekta Krnjak 7530.09.2021. Krnjak 7431.01.2023.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno30.09.2021. Način stjecanja Na neki drugi način30.09.2021.
Drugi način stjecanja Preuzimanjem OPG-a od oca Đurađa Mihajlovća30.09.2021.
Napomena OPG je dana 30.03.2006. godine Upisan u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, nositelj OPG-a bio je Đurađ Mihajlović. U 2018.g Dejan Mihajlović preuzeo je poljoprivredno gospodarstvo i postao nositelj istog.30.09.2021. OPG je dana 30.03.2006. godine Upisan u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, nositelj OPG-a bio je Đurađ Mihajlović. U 2018.g Dejan Mihajlović preuzeo je poljoprivredno gospodarstvo i postao nositelj istog.30.09.2021.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji01.07.2017.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji01.07.2017.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe SKD Prosvjeta01.07.2017. Sjedište pravne osobe Berislavićeva 10, Zagreb01.07.2017.
OIB pravne osobe 3793628847101.07.2017.
Datum učlanjenja 12/06/201301.07.2017. Datum kraja članstva 01.07.2017.
Funkcije Član01.07.2017.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Udruga antifašista Općine Krnjak01.07.2017. Sjedište pravne osobe Krnjak 5,4724201.07.2017.
OIB pravne osobe 3793628847101.07.2017.
Datum učlanjenja 06/02/201301.07.2017. Datum kraja članstva 01.07.2017.
Funkcije član01.07.2017.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe SDSS01.07.2017. Sjedište pravne osobe Trg Drvena Pijaca 28, Vukovar01.07.2017.
OIB pravne osobe 3990851019201.07.2017.
Datum učlanjenja 10/09/199801.07.2017. Datum kraja članstva 01.07.2017.
Funkcije član01.07.2017.
Napomena
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: