Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Davorko Vidović

Zbirna imovniska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Davorko 20.08.2020. Prezime Vidović20.08.2020.
Stručna sprema VSS20.08.2020.
Zvanje profesor sociologije i filozofije20.08.2020. Stranačka pripadnost Socijaldemokratska partija Hrvatske20.08.2020.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana20.08.2020.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece20.08.2020.

Podatci o prebivalištu

Grad 44000 Sisak20.08.2020.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji20.08.2020.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zastupnik20.08.2020. Potpredsjednik23.12.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski sabor20.08.2020.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb20.08.2020. Ulica Trg sv.Marka20.08.2020. Kućni broj 620.08.2020.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456958820.08.2020.
Datum početka mandata 22/07/202020.08.2020. Predviđeni datum kraja mandata 22/07/202420.08.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno20.08.2020. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji20.08.2020.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji20.08.2020.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji20.08.2020.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji20.08.2020.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Savjetnik za radnu politiku i zapošljavanje HGK20.08.2020. Naziv pravne osobe Hrvatska gospodarska komora20.08.2020. OIB pravne osobe 8516703258720.08.2020.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb20.08.2020. Ulica Rooseveltov trg20.08.2020. Kućni broj 320.08.2020.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/08/201120.08.2020. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 21/07/202020.08.2020.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 25000,0020.08.2020. 33329,0023.12.2021. Neto iznos (HRK) 16500,0020.08.2020. 21677,0023.12.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji20.08.2020.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji20.08.2020.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji20.08.2020.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Opća bolnica dr.Ivo Pedišić Sisak20.08.2020. OIB poslodavca 0106657177120.08.2020.
Bruto iznos (HRK) 25000,0020.08.2020. Neto iznos (HRK) 19000,0020.08.2020.
Datum stupanja u radni odnos 15/08/202020.08.2020. Datum prestanka radnog odnosa 20.08.2020.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji20.08.2020. Ne postoji23.12.2021.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (HRK) 2000,0020.08.2020. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava20.08.2020.
Vremenski raspon Mjesečno20.08.2020.
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (HRK) 650,0020.08.2020. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava20.08.2020.
Vremenski raspon Mjesečno20.08.2020.
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (HRK) 1000,0020.08.2020. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava20.08.2020.
Vremenski raspon Mjesečno20.08.2020.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji20.08.2020.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji20.08.2020.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji20.08.2020.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji20.08.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom20.08.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.08.2020.
Mjesto Sisak20.08.2020. Poštanski broj 4400020.08.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.08.2020. Površina 690,0020.08.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1500000,0020.08.2020.
Katastarska općina SISAK STARI20.08.2020. Vrsta vlasništva Knjižno20.08.2020.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug20.08.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom20.08.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)20.08.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.08.2020.
Mjesto Sisak20.08.2020. Poštanski broj 4400020.08.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.08.2020. Površina 14578,0020.08.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 2250000,0020.08.2020.
Katastarska općina Sisak stari20.08.2020. Vrsta vlasništva Knjižno20.08.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug20.08.2020. Način stjecanja Nasljedstvom20.08.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada20.08.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.08.2020.
Mjesto Sisak20.08.2020. Poštanski broj 4400020.08.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.08.2020. Površina 2594,0020.08.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 300000,0020.08.2020. 194550,0023.12.2021.
Katastarska općina Sisak stari20.08.2020. Vrsta vlasništva Knjižno20.08.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug20.08.2020. Način stjecanja Nasljedstvom20.08.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom20.08.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.08.2020.
Mjesto Sisak20.08.2020. Poštanski broj 4400020.08.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.08.2020. Površina 892,0020.08.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 2500000,0020.08.2020. 0,0023.12.2021.
Katastarska općina Sisak stari20.08.2020. Vrsta vlasništva Knjižno20.08.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama20.08.2020. Način stjecanja Nasljedstvom20.08.2020.
Postotak 75,0020.08.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Kuća je u potresu uništena (crvena naljepnica) i nepoznata je njena vrijednost23.12.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Apartman20.08.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.08.2020.
Mjesto Novalja20.08.2020. Poštanski broj 5329120.08.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.08.2020. Površina 77,0020.08.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1000000,0020.08.2020.
Katastarska općina Novalja20.08.2020. Vrsta vlasništva Knjižno20.08.2020.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug20.08.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada20.08.2020.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji20.08.2020.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil20.08.2020. Marka/tip OPEL MOKKA20.08.2020. Hyndai tucson 23.12.2021.
Godina proizvodnje 201520.08.2020. 202123.12.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 70000,0020.08.2020. 200000,0023.12.2021.
Oblik vlasništva Osobno20.08.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)20.08.2020.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil20.08.2020. Marka/tip Škoda fabia20.08.2020.
Godina proizvodnje 201820.08.2020. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 60000,0020.08.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug20.08.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada20.08.2020.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji20.08.2020.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji20.08.2020.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji20.08.2020.

Podatci o štednji

Iznos 15000,0020.08.2020. Valuta EUR - Euro20.08.2020.
Oblik vlasništva Osobno20.08.2020. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada20.08.2020.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 30000,0020.08.2020. 50000,0023.12.2021. Valuta EUR - Euro20.08.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug20.08.2020. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom20.08.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji20.08.2020.