Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Davorin Mlakar

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Davorin27.01.2016. Prezime Mlakar 27.01.2016.
Stručna sprema VSS27.01.2016.
Zvanje Diplomirani pravnik 27.01.2016. Stranačka pripadnost Hrvatska Demokratska Zajednica27.01.2016. Nisam član stranke29.06.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana27.01.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece27.01.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb27.01.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji27.01.2016.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zastupnik27.01.2016. Sudac29.06.2016. Zastupnik12.07.2016. Sudac16.12.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Sabor27.01.2016. Ustavni Sud Republike Hrvatske29.06.2016. Hrvatski Sabor12.07.2016. Ustavni sud Republike Hrvatske16.12.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb27.01.2016. Ulica Trg sv. Marka27.01.2016. Kućni broj 627.01.2016. 429.06.2016. 612.07.2016. 416.12.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456947727.01.2016. +3851640025029.06.2016. +3851456947712.07.2016. +3851640011116.12.2016.
Datum početka mandata 28/12/201527.01.2016. 07/06/201629.06.2016. 28/12/201512.07.2016. 07/06/201616.12.2016. Predviđeni datum kraja mandata 28/12/201927.01.2016. 07/06/202429.06.2016. 03/06/201612.07.2016. 07/06/202416.12.2016.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno27.01.2016. Stvarni datum kraja mandata 03/06/2016

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji27.01.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Postoji27.01.2016. Ne postoji

Druga javna dužnost

Dužnost član Državnog sudbenog vijeća27.01.2016. Naziv pravne osobe Državno sudbeno vijeće27.01.2016.
OIB pravne osobe 6695144428327.01.2016. Način obnašanja dužnosti Profesionalno27.01.2016.
Datum početka dužnosti 15/06/201227.01.2016. Datum kraja dužnosti 28/12/201527.01.2016.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb27.01.2016. Ulica Ulica Grada Vukovara27.01.2016. Kućni broj 4927.01.2016.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3851604094027.01.2016.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji27.01.2016.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji27.01.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Zastupnik27.01.2016. Naziv pravne osobe Hrvatski sabor27.01.2016. OIB pravne osobe 3859750623427.01.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb27.01.2016. Ulica Trg sv. Marka 27.01.2016. Kućni broj 627.01.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 23/12/201127.01.2016. 28/12/201529.06.2016. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 28/12/201527.01.2016. 03/06/201629.06.2016.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 28969,6127.01.2016. 33095,0429.06.2016. 28969,6112.07.2016. 35988,0031.01.2022. 4776,4331.01.2022. Neto iznos (EUR) 16137,8427.01.2016. 17880,4329.06.2016. 16137,8412.07.2016. 22939,8731.01.2022. 3044,5331.01.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji27.01.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji27.01.2016.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 3000,0027.01.2016. 398,1727.01.2016. Pravna osnova Od druge djelatnosti27.01.2016.
Vremenski raspon Mjesečno27.01.2016.
Druga djelatnost članstvo u Državnom sudbenom vijeću27.01.2016.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 350,00 46,45 Pravna osnova Od kapitala
Vremenski raspon Na godišnjoj razini
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 750,00 99,54 Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti
Vremenski raspon Jednokratno
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 182000,0009.02.2021. 24155,5509.02.2021. Pravna osnova Od osiguranja09.02.2021.
Vremenski raspon Jednokratno09.02.2021.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji27.01.2016.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Institut Ruđer Bošković27.01.2016. OIB poslodavca 6971530100227.01.2016.
Bruto iznos (EUR) 222971,1827.01.2016. 22971,1829.06.2016. 275654,1612.07.2016. 23000,0009.02.2021. 3052,6209.02.2021. Neto iznos (EUR) 143611,5027.01.2016. 14361,5029.06.2016. 172338,0012.07.2016. 14300,0009.02.2021. 1897,9409.02.2021.
Datum stupanja u radni odnos 15/11/198227.01.2016. Datum prestanka radnog odnosa 27.01.2016.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji27.01.2016. Postoji

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 350,00 46,45 Pravna osnova Od kapitala
Vremenski raspon Na godišnjoj razini
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 182000,0009.02.2021. 24155,5509.02.2021. Pravna osnova Od osiguranja09.02.2021.
Vremenski raspon Jednokratno09.02.2021.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji27.01.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji27.01.2016. Ne postoji31.01.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit27.01.2016. Nositelj obveze Osobno27.01.2016.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Reiffeisen Bank Zagreb27.01.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 100000,0027.01.2016. 10000,0009.02.2021.
Valuta duga EUR - Euro27.01.2016. Godina zaduženja 201027.01.2016. 201109.02.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 12027.01.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 8200,0027.01.2016. 1100,0012.07.2016. 900,0009.02.2021. Ugovorena kamatna stopa 4,5027.01.2016. 2,0009.02.2021.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji27.01.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji27.01.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom27.01.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.01.2016.
Mjesto Zagreb27.01.2016. Poštanski broj 1000027.01.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.01.2016. Površina 486,0027.01.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3700000,0027.01.2016. 491074,3927.01.2016.
Katastarska općina Grad Zagreb27.01.2016. Vrsta vlasništva Knjižno27.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug27.01.2016. Osobno, Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama18.07.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)27.01.2016.
Postotak 50,0018.07.2019.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža27.01.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.01.2016.
Mjesto Zagreb27.01.2016. Poštanski broj 1000027.01.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.01.2016. Površina 24,0027.01.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 60000,0027.01.2016. 7963,3727.01.2016.
Katastarska općina Grad Zagreb27.01.2016. Vrsta vlasništva Knjižno27.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug27.01.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)27.01.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica s pripadajućim zemljištem09.02.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska09.02.2021.
Mjesto Novi Vinodolski09.02.2021. Poštanski broj 5125009.02.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni09.02.2021. Površina 200,0009.02.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2500000,0009.02.2021. 331807,0209.02.2021.
Katastarska općina Novi Vinodolski09.02.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno09.02.2021.
Oblik vlasništva Osobno09.02.2021. Način stjecanja Nasljedstvom09.02.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan09.02.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska09.02.2021.
Mjesto Zagreb09.02.2021. Poštanski broj 1000009.02.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni09.02.2021. Površina 87,6509.02.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1500000,0009.02.2021. 199084,2109.02.2021.
Katastarska općina Centar09.02.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno09.02.2021.
Oblik vlasništva Osobno09.02.2021. Način stjecanja Nasljedstvom09.02.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan31.01.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.01.2022.
Mjesto Zagreb31.01.2022. Poštanski broj 1000031.01.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.01.2022. Površina 53,1531.01.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 375000,0031.01.2022. 49771,0531.01.2022.
Katastarska općina Grad Zagreb31.01.2022. Vrsta vlasništva Knjižno31.01.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug31.01.2022. Način stjecanja Nasljedstvom31.01.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 31.01.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji27.01.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil27.01.2016. Marka/tip Mercedes A 17027.01.2016.
Godina proizvodnje 199927.01.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 16000,0027.01.2016. 2123,5627.01.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug27.01.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)27.01.2016.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil16.12.2016. Marka/tip Toyota RAV 416.12.2016. Mercedes C22012.12.2017.
Godina proizvodnje 200716.12.2016. 201312.12.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 60000,0016.12.2016. 120000,0012.12.2017. 15926,7412.12.2017.
Oblik vlasništva Osobno16.12.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada16.12.2016.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil09.02.2021. Marka/tip Mercedes c22009.02.2021.
Godina proizvodnje 201609.02.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 130000,0009.02.2021. 17253,9709.02.2021.
Oblik vlasništva Osobno09.02.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada09.02.2021.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil09.02.2021. Marka/tip Ford fiesta09.02.2021.
Godina proizvodnje 200709.02.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 14000,0009.02.2021. 1858,1209.02.2021.
Oblik vlasništva Osobno09.02.2021. Način stjecanja Nasljedstvom09.02.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil31.01.2022. Marka/tip Audi a tri31.01.2022.
Godina proizvodnje 201431.01.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 107000,0031.01.2022. 14201,3431.01.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug31.01.2022. Način stjecanja Prodajom imovine31.01.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Postoji27.01.2016.

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Umjetnine27.01.2016. Marka/tip slika ulje na platnu Oreb27.01.2016.
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 32000,0027.01.2016. 4247,1327.01.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug27.01.2016. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti27.01.2016.
Napomena

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji27.01.2016.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice27.01.2016. Naziv poslovnog subjekta HT-Telekom27.01.2016.
OIB poslovnog subjekta 8179314656027.01.2016. Sjedište poslovnog subjekta Savska cesta 6227.01.2016.
Broj dionica 6927.01.2016. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 18000,0027.01.2016. 139,0029.06.2016. 18,4529.06.2016.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos27.01.2016. Udio manji od 5%25.01.2023.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno27.01.2016. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti27.01.2016.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice27.01.2016. Naziv poslovnog subjekta HT Telekom27.01.2016.
OIB poslovnog subjekta 8179314656027.01.2016. Sjedište poslovnog subjekta Savska cesta 6227.01.2016.
Broj dionica 6927.01.2016. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 18000,0027.01.2016. 139,0029.06.2016. 18,4529.06.2016.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos27.01.2016.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug27.01.2016. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti27.01.2016.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji27.01.2016.

Podatci o štednji

Iznos 100000,0027.01.2016. 180000,0009.02.2021. 1450000,0031.01.2022. 90000,0025.01.2023. Valuta CHF - Švicarski Franak27.01.2016. EUR - Euro
Oblik vlasništva Osobno27.01.2016. Način stjecanja Od samostalne djelatnosti27.01.2016. Od samostalne djelatnosti27.01.2016. Od samostalne djelatnosti, Nasljedstvom09.02.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 60000,0027.01.2016. 57210,00 37000,0018.07.2019. 28000,0009.02.2021. Valuta EUR - Euro27.01.2016. CHF - Švicarski Franak
Oblik vlasništva Bračni drug27.01.2016. Način stjecanja Od samostalne djelatnosti27.01.2016. Od samostalne djelatnosti27.01.2016.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 27690,00 24200,0016.12.2016. 8000,0012.12.2017. Valuta CHF - Švicarski Franak EUR - Euro12.12.2017.
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Prodajom imovine Nasljedstvom, Prodajom imovine09.02.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji27.01.2016.