Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Davor Petrik

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Davor27.06.2017. Prezime Petrik 27.06.2017.
Stručna sprema SSS27.06.2017.
Zvanje Monter vodovoda i kanalizacije27.06.2017. Stranačka pripadnost Socijaldemokratska partija Hrvatske27.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana27.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece27.06.2017. Nema djece23.01.2023.

Podatci o prebivalištu

Grad 35209 Bukovlje27.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji27.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik27.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Bukovlje27.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 35209 Bukovlje27.06.2017. Ulica Josipa Kozarca 27.06.2017. Kućni broj 2027.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853527604927.06.2017.
Datum početka mandata 29/05/201727.06.2017. 04/06/202121.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 25/06/202127.06.2017. 25/05/202521.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno27.06.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji27.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji27.06.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji27.06.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji27.06.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Općinski načelnik27.06.2017. Naziv pravne osobe Općina Bukovlje27.06.2017. OIB pravne osobe 27.06.2017. 9051314301225.12.2018.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 35209 Bukovlje27.06.2017. Ulica Josipa Kozarca27.06.2017. Kućni broj 2027.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 06/06/201327.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 27.06.2017.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 13245,4527.06.2017. 13362,1525.12.2018. 15725,3326.02.2020. 15793,4021.06.2021. 2345,8023.01.2023. Neto iznos (EUR) 9138,8727.06.2017. 9394,5125.12.2018. 10315,0726.02.2020. 10735,0921.06.2021. 1580,5823.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji27.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji27.06.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji27.06.2017.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje27.06.2017. OIB poslodavca 0295827267027.06.2017.
Bruto iznos (EUR) 64945,0627.06.2017. 5752,6725.12.2018. 68220,0218.02.2019. 6418,0426.02.2020. 6729,2721.06.2021. 6646,4131.01.2022. 983,4723.01.2023. Neto iznos (EUR) 49340,7427.06.2017. 4400,0025.12.2018. 52314,0818.02.2019. 4834,9426.02.2020. 5329,0721.06.2021. 5027,3731.01.2022. 730,4823.01.2023.
Datum stupanja u radni odnos 10/04/199727.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 27.06.2017.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji27.06.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji27.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji27.06.2017.

Obveza

Vrsta obveze Pozajmica27.06.2017. Nositelj obveze Osobno27.06.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) PBZ 27.06.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 40000,0027.06.2017. 5308,9127.06.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna27.06.2017. EUR - Euro27.06.2017. Godina zaduženja 201427.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 6027.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 834,2227.06.2017. 110,6927.06.2017. Ugovorena kamatna stopa 9,2027.06.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Pozajmica25.12.2018. Nositelj obveze Osobno25.12.2018.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) PBZ25.12.2018. Iznos duga (početni iznos glavnice) 46000,0025.12.2018. 6105,2525.12.2018.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna25.12.2018. EUR - Euro25.12.2018. Godina zaduženja 201825.12.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 3625.12.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 1440,4125.12.2018. 191,1225.12.2018. Ugovorena kamatna stopa 7,9525.12.2018.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit21.06.2021. Nositelj obveze Osobno21.06.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) PBZ21.06.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 70000,0021.06.2021. 9290,6021.06.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna21.06.2021. EUR - Euro21.06.2021. Godina zaduženja 202021.06.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 3621.06.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 2166,2021.06.2021. 287,4821.06.2021. Ugovorena kamatna stopa 7,1521.06.2021.
Napomena 21.06.2021.

Obveza

Vrsta obveze Kredit31.01.2022. Nositelj obveze Osobno31.01.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) PBZ31.01.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 60000,0031.01.2022. 7963,3731.01.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna31.01.2022. EUR - Euro31.01.2022. Godina zaduženja 202131.01.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 3631.01.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 1824,7731.01.2022. 242,0931.01.2022. Ugovorena kamatna stopa 5,9831.01.2022.
Napomena 31.01.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji27.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji27.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom27.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.06.2017.
Mjesto Bukovlje27.06.2017. Poštanski broj 3520927.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.06.2017. Površina 2465,0027.06.2017. 2441,0023.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 800000,0027.06.2017. 140000,0023.01.2023.
Katastarska općina Bukovlje27.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno27.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno27.06.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom27.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada23.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.01.2023.
Mjesto Bukovlje23.01.2023. Poštanski broj 3520923.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.01.2023. Površina 64,0023.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 750,0023.01.2023.
Katastarska općina Bukovlje23.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno23.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno23.01.2023. Način stjecanja Darovnim ugovorom23.01.2023.
Napomena 23.01.2023.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji27.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil27.06.2017. Marka/tip Peugeot 307 sw27.06.2017. Mazda CX725.12.2018. Audi A531.01.2022.
Godina proizvodnje 200527.06.2017. 201225.12.2018. 201331.01.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 35000,0027.06.2017. 75000,0025.12.2018. 90000,0031.01.2022. 14000,0023.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno27.06.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)27.06.2017. Novčanom pozajmicom, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)25.12.2018. Novčanom pozajmicom, Zaduženjem kod banke (Kredit)21.06.2021. Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)31.01.2022.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil25.12.2018. Marka/tip volkswagen golf 3 25.12.2018. opel astra karavan21.06.2021.
Godina proizvodnje 199525.12.2018. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1500,0025.12.2018. 800,0023.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno25.12.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada25.12.2018.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Motocikl25.12.2018. Marka/tip Piaggio Diesis 5025.12.2018.
Godina proizvodnje 200325.12.2018. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1000,0025.12.2018. 132,7225.12.2018.
Oblik vlasništva Osobno25.12.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada25.12.2018.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Gliser26.02.2020. Marka/tip Elan26.02.2020.
Godina proizvodnje 197726.02.2020. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5000,0026.02.2020. 1200,0023.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno26.02.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada26.02.2020.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Druge pokretnine26.02.2020. Gliser31.01.2022. Marka/tip Mercury 5 vanbrodski motor26.02.2020. Gliser31.01.2022.
Godina proizvodnje 200926.02.2020. 197231.01.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5500,0026.02.2020. 7000,0031.01.2022. 1500,0023.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno26.02.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada26.02.2020.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji27.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji27.06.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji27.06.2017.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji27.06.2017.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Bukovlje d.o.o.27.06.2017. Sjedište pravne osobe Josipa Kozarca 2027.06.2017.
OIB pravne osobe 1131292724827.06.2017.
Datum učlanjenja 06/06/201327.06.2017. Datum kraja članstva 27.06.2017.
Funkcije Skupština društva po dužnosti27.06.2017.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Vodovod d.o.o.27.06.2017. Sjedište pravne osobe Slavonski Brod27.06.2017.
OIB pravne osobe 8053516952327.06.2017.
Datum učlanjenja 06/06/201327.06.2017. Datum kraja članstva 27.06.2017.
Funkcije Član skupštine društva po dužnosti27.06.2017.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Posavska hrvatska d.o.o.27.06.2017. Sjedište pravne osobe Slavonski Brod27.06.2017.
OIB pravne osobe 5197572123227.06.2017.
Datum učlanjenja 06/06/201327.06.2017. Datum kraja članstva 27.06.2017.
Funkcije Član skupštine društva po dužnosti27.06.2017.
Napomena
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: