Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Davor Orlović

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Davor08.11.2016. Prezime Orlović08.11.2016.
Stručna sprema Diplomirani08.11.2016.
Zvanje Diplomirani pravnik08.11.2016. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica08.11.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana08.11.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece08.11.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb08.11.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji08.11.2016.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Tajnik08.11.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski sabor08.11.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb08.11.2016. Ulica Trg Svetog Marka08.11.2016. Kućni broj 608.11.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456943508.11.2016.
Datum početka mandata 14/10/201608.11.2016. 15/10/202113.11.2021. Predviđeni datum kraja mandata 14/10/202008.11.2016. 15/10/202513.11.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno08.11.2016. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji08.11.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji08.11.2016.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji08.11.2016.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji08.11.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Pomoćnik tajnika08.11.2016. Naziv pravne osobe Hrvatski Sabor08.11.2016. OIB pravne osobe 08.11.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb08.11.2016. Ulica Trg Svetog Marka08.11.2016. Kućni broj 608.11.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/05/201508.11.2016. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 14/10/201608.11.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Tajnik Hrvatskoga sabora13.11.2021. Naziv pravne osobe Hrvatski sabor13.11.2021. OIB pravne osobe 13.11.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb13.11.2021. Ulica Trg Sv. Marka13.11.2021. Kućni broj 613.11.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 16/10/201613.11.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 15/10/202113.11.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 28220,3908.11.2016. 28844,7313.11.2021. 3828,2613.11.2021. Neto iznos (EUR) 15821,3708.11.2016. 18573,8913.11.2021. 2465,0613.11.2021. 2492,3020.02.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji08.11.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji08.11.2016.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji08.11.2016.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Ministarstvo vanjskih i europskih poslova08.11.2016. OIB poslodavca 1246262792808.11.2016.
Bruto iznos (EUR) 69264,0008.11.2016. 7046,0015.01.2020. 935,1615.01.2020. 1430,0020.02.2024. Neto iznos (EUR) 51985,0008.11.2016. 5116,0015.01.2020. 679,0115.01.2020. 1120,0020.02.2024.
Datum stupanja u radni odnos 19/12/199208.11.2016. Datum prestanka radnog odnosa 08.11.2016.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji08.11.2016.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji08.11.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji08.11.2016. Ne postoji13.11.2021.

Obveza

Vrsta obveze Kredit08.11.2016. Nositelj obveze Osobno08.11.2016.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Raiffeisen banka08.11.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 75000,0008.11.2016. 9954,2108.11.2016.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna08.11.2016. EUR - Euro08.11.2016. Godina zaduženja 200208.11.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 24008.11.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 600,0008.11.2016. 79,6308.11.2016. Ugovorena kamatna stopa 9,0008.11.2016.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit07.01.2018. Nositelj obveze Osobno07.01.2018.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Addiko bank d.d. Zagreb07.01.2018. Iznos duga (početni iznos glavnice) 30000,0007.01.2018. 3981,6807.01.2018.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna07.01.2018. EUR - Euro07.01.2018. Godina zaduženja 201707.01.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 6007.01.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 622,0007.01.2018. 82,5507.01.2018. Ugovorena kamatna stopa 8,9507.01.2018.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji08.11.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji08.11.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan08.11.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska08.11.2016.
Mjesto Zagreb08.11.2016. Poštanski broj 1000008.11.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni08.11.2016. Površina 87,0008.11.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 900000,0008.11.2016. 119450,5308.11.2016. 217500,0020.02.2024.
Katastarska općina Remete08.11.2016. Vrsta vlasništva Knjižno08.11.2016.
Oblik vlasništva Osobno08.11.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom08.11.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište08.11.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska08.11.2016.
Mjesto Rovanjska08.11.2016. Poštanski broj 2324308.11.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni08.11.2016. Površina 714,0008.11.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 56000,0008.11.2016. 7432,4808.11.2016.
Katastarska općina Jasenice08.11.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno08.11.2016.
Oblik vlasništva Osobno08.11.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)08.11.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Apartman08.11.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska08.11.2016.
Mjesto Posedarje08.11.2016. Poštanski broj 2324208.11.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni08.11.2016. Površina 48,0008.11.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 300000,0008.11.2016. 39816,8408.11.2016. 72000,0020.02.2024.
Katastarska općina Posedarje08.11.2016. Vrsta vlasništva Knjižno08.11.2016.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama08.11.2016. Način stjecanja Nasljedstvom08.11.2016.
Postotak 25,0008.11.2016. 50,0020.02.2024.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište08.11.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska08.11.2016.
Mjesto Posedarje08.11.2016. Poštanski broj 2324208.11.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni08.11.2016. Površina 360,0008.11.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 280000,0008.11.2016. 37162,3908.11.2016.
Katastarska općina Posedarje08.11.2016. Vrsta vlasništva Knjižno08.11.2016.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama08.11.2016. Način stjecanja Nasljedstvom08.11.2016.
Postotak 25,0008.11.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište13.11.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.11.2021.
Mjesto Rovanjska13.11.2021. Poštanski broj 2324313.11.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.11.2021. Površina 714,0013.11.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 56000,0013.11.2021. 7432,4813.11.2021. 42000,0020.02.2024.
Katastarska općina Jasenice13.11.2021. Vrsta vlasništva Knjižno13.11.2021.
Oblik vlasništva Osobno13.11.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)13.11.2021.
Napomena 13.11.2021.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji08.11.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil08.11.2016. Marka/tip VW Jetta08.11.2016.
Godina proizvodnje 200708.11.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 45000,0008.11.2016. 5972,5308.11.2016.
Oblik vlasništva Osobno08.11.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)08.11.2016.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil07.01.2018. Marka/tip Ford07.01.2018.
Godina proizvodnje 201707.01.2018. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 173000,0007.01.2018. 100000,0013.11.2021. 13272,2813.11.2021.
Oblik vlasništva Osobno07.01.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)07.01.2018.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip ford fiesta
Godina proizvodnje 2018 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 70000,00 9290,60
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji08.11.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji08.11.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji08.11.2016.

Podatci o štednji

Iznos 13500,0008.11.2016. 15500,0013.11.2021. 8500,0020.02.2024. Valuta EUR - Euro08.11.2016.
Oblik vlasništva Osobno08.11.2016. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom08.11.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 40500,0007.01.2018. 38000,0013.11.2021. Valuta EUR - Euro07.01.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug07.01.2018. Način stjecanja Nasljedstvom07.01.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 27600,0007.01.2018. 20000,0013.11.2021. Valuta USD - Američki Dolar07.01.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug07.01.2018. Način stjecanja Nasljedstvom07.01.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 61300,0007.01.2018. 58000,0013.11.2021. Valuta CHF - Švicarski Franak07.01.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug07.01.2018. Način stjecanja Nasljedstvom07.01.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji08.11.2016.