Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Davor Huška

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Davor Prezime Huška
Stručna sprema Magistar Znanosti
Zvanje magistar ekonomskih znanosti Stranačka pripadnost Hrvatska Demokratska Zajednica Hrvatska demokratska zajednica

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 34550 Prekopakra 34550 Pakrac18.10.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Pomoćnik ministra Gradonačelnik26.04.2016. Pomoćnik ministra18.10.2017. ravnatelj uprave08.03.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo Regionalnog Razvoja I Fondova Europske Unije Grad Pakrac26.04.2016. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije18.10.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb 34550 Pakrac26.04.2016. 10000 Zagreb18.10.2017. Ulica Račkog Trg bana Josipa Jelačića26.04.2016. Miramarska18.10.2017. Kućni broj 6 1826.04.2016. 2218.10.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38516400637 +3853441108026.04.2016. +3851640063718.10.2017.
Datum početka mandata 22/02/2016 01/06/201326.04.2016. 22/02/201618.10.2017. 05/03/202108.03.2021. Predviđeni datum kraja mandata 09/06/2020 01/06/201726.04.2016. 09/06/202018.10.2017. 05/03/202508.03.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata 21/02/2016 04/02/2021

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji Postoji08.03.2021.

Druga javna dužnost

Dužnost Član Upravnog odbora08.03.2021. Naziv pravne osobe Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara08.03.2021.
OIB pravne osobe 3299719261608.03.2021. Način obnašanja dužnosti Volonterski08.03.2021.
Datum početka dužnosti 06/04/201608.03.2021. Datum kraja dužnosti 08.03.2021.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 32000 Vukovar08.03.2021. Ulica j.j. Strossmayera08.03.2021. Kućni broj 14a08.03.2021.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3853245040008.03.2021.
e-mail (službeni) 08.03.2021. Mobitel (službeni) 08.03.2021.

Druga javna dužnost

Dužnost član Upravnog vijeća 08.03.2021. Naziv pravne osobe Javna ustanova memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar 08.03.2021.
OIB pravne osobe 1853432703108.03.2021. Način obnašanja dužnosti Volonterski08.03.2021.
Datum početka dužnosti 09/12/202008.03.2021. Datum kraja dužnosti 08.03.2021.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 32000 Vukovar08.03.2021. Ulica Ive Tijardovića 08.03.2021. Kućni broj 6008.03.2021.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3853263856708.03.2021.
e-mail (službeni) 08.03.2021. Mobitel (službeni) 08.03.2021.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji15.04.2016.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Gradonačelnik15.04.2016. Pomoćnik ministra08.03.2021. Naziv pravne osobe Grad Pakrac15.04.2016. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU08.03.2021. OIB pravne osobe 7968991530115.04.2016. 6960891421208.03.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 34550 Pakrac15.04.2016. 10000 Zagreb08.03.2021. Ulica Trg bana Josipa Jelačića15.04.2016. Miramarska08.03.2021. Kućni broj 1815.04.2016. 2208.03.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/06/201315.04.2016. 18/05/200926.04.2016. 21/02/201608.03.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 21/02/201615.04.2016. 31/05/201326.04.2016. 21/02/201618.10.2017. 04/03/202108.03.2021.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 20000,00 18000,0026.04.2016. 20000,0018.10.2017. 30000,0008.03.2021. Neto iznos (HRK) 15000,00 11500,0026.04.2016. 15000,0018.10.2017. 18000,0008.03.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji Postoji18.10.2017.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 50000,0018.10.2017. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava18.10.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini18.10.2017.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 9000,0008.03.2021. Pravna osnova Od nastavne djelatnosti08.03.2021.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini08.03.2021.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Opća bolnica Pakrac OIB poslodavca 40589450667
Bruto iznos (HRK) 115000,00 11000,0008.03.2021. Neto iznos (HRK) 65000,0015.04.2016. 6400,0008.03.2021.
Datum stupanja u radni odnos 01/03/1989 Datum prestanka radnog odnosa
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji Postoji18.10.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit18.10.2017. Nositelj obveze Osobno, Bračni drug18.10.2017.
Vjerovnik (banka i dr. subjekt prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb d.d.18.10.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 900000,0018.10.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna18.10.2017. Godina zaduženja 201618.10.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 10018.10.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 10600,0018.10.2017. Ugovorena kamatna stopa 4,8018.10.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Drugo08.03.2021. Nositelj obveze Osobno08.03.2021.
Druga obveza leasing za osobno vozilo Golf TDI08.03.2021.
Vjerovnik (banka i dr. subjekt prema kojem postoji dug) Porsche leasing d.o.o.08.03.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 8698,5308.03.2021.
Valuta duga EUR - Euro08.03.2021. Godina zaduženja 202008.03.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 4808.03.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 167,6608.03.2021. Ugovorena kamatna stopa 4,9908.03.2021.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Pakrac Poštanski broj 34550
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 120,00 650,0008.03.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 530000,00 500000,0008.03.2021.
Katastarska općina ko Prekopakra Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Apartman Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Povljana Poštanski broj 23249
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 40,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 400000,00
Katastarska općina Povljana Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Prekopakra Poštanski broj 34550
Mjerna jedinica površine Ha - hektar Površina 1,50
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 50000,00
Katastarska općina Prekopakra Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća18.10.2017. Kuća sa okućnicom08.03.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.10.2017.
Mjesto Pag18.10.2017. Poštanski broj 2325018.10.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.10.2017. Površina 150,0018.10.2017. 378,0008.03.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1000000,0018.10.2017.
Katastarska općina Pag18.10.2017. Vrsta vlasništva Knjižno18.10.2017.
Oblik vlasništva Osobno18.10.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)18.10.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan18.10.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.10.2017.
Mjesto Pakrac18.10.2017. Poštanski broj 3455018.10.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.10.2017. Površina 39,8018.10.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 90000,0018.10.2017. 140000,0008.03.2021.
Katastarska općina Pakrac18.10.2017. Vrsta vlasništva Knjižno18.10.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug18.10.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.10.2017.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip TOYOTA COROLLA
Godina proizvodnje 2007 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 50000,00 40000,0008.03.2021.
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip FIAT PUNTO
Godina proizvodnje 2008 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 30000,00 25000,0018.10.2017. 15000,0008.03.2021.
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji15.04.2016. Ne postoji08.03.2021.

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu15.04.2016. Naziv poslovnog subjekta Fond hrvatskih branitelja15.04.2016.
OIB poslovnog subjekta 3914685747515.04.2016. Sjedište poslovnog subjekta Park stara Trešnjevka 4 Zagreb15.04.2016.
Vrijednost udjela na dan podnošenja izvješća (HRK) 12000,0015.04.2016. 10000,0018.10.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno15.04.2016. Način stjecanja Na neki drugi način15.04.2016.
Drugi način stjecanja nekretnine pravo kao hrvatski branitelj15.04.2016.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji Ne postoji18.10.2017.

Podatci o štednji

Iznos 100000,00 Valuta HRK - Hrvatska Kuna
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji