Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Davor Huška

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Davor Prezime Huška
Stručna sprema Magistar Znanosti
Zvanje magistar ekonomskih znanosti Stranačka pripadnost Hrvatska Demokratska Zajednica Hrvatska demokratska zajednica

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 34550 Prekopakra 34550 Pakrac18.10.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Pomoćnik ministra Gradonačelnik26.04.2016. Pomoćnik ministra18.10.2017. ravnatelj uprave08.03.2021. Ravnatelj uprave08.03.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo Regionalnog Razvoja I Fondova Europske Unije Grad Pakrac26.04.2016. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije18.10.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb 34550 Pakrac26.04.2016. 10000 Zagreb18.10.2017. Ulica Račkog Trg bana Josipa Jelačića26.04.2016. Miramarska18.10.2017. Kućni broj 6 1826.04.2016. 2218.10.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38516400637 +3853441108026.04.2016. +3851640063718.10.2017.
Datum početka mandata 22/02/2016 01/06/201326.04.2016. 22/02/201618.10.2017. 05/03/202108.03.2021. Predviđeni datum kraja mandata 09/06/2020 01/06/201726.04.2016. 09/06/202018.10.2017. 05/03/202508.03.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata 21/02/2016 04/02/2021

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji Postoji08.03.2021.

Druga javna dužnost

Dužnost Član Upravnog odbora08.03.2021. Naziv pravne osobe Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara08.03.2021.
OIB pravne osobe 3299719261608.03.2021. Način obnašanja dužnosti Volonterski08.03.2021.
Datum početka dužnosti 06/04/201608.03.2021. Datum kraja dužnosti 08.03.2021.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 32000 Vukovar08.03.2021. Ulica j.j. Strossmayera08.03.2021. Kućni broj 14a08.03.2021.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3853245040008.03.2021.

Druga javna dužnost

Dužnost član Upravnog vijeća 08.03.2021. Naziv pravne osobe Javna ustanova memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar 08.03.2021.
OIB pravne osobe 1853432703108.03.2021. Način obnašanja dužnosti Volonterski08.03.2021.
Datum početka dužnosti 09/12/202008.03.2021. Datum kraja dužnosti 08.03.2021.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 32000 Vukovar08.03.2021. Ulica Ive Tijardovića 08.03.2021. Kućni broj 6008.03.2021.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3853263856708.03.2021.

Druga javna dužnost

Dužnost Član Upravnog vijeća27.01.2022. Naziv pravne osobe Veteranski centar 27.01.2022.
OIB pravne osobe 9513152452827.01.2022. Način obnašanja dužnosti Volonterski27.01.2022.
Datum početka dužnosti 18/08/202127.01.2022. Datum kraja dužnosti 27.01.2022.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb27.01.2022. Ulica Trg Nevenke Topalušić 27.01.2022. Kućni broj 127.01.2022.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3851230888827.01.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji15.04.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Gradonačelnik15.04.2016. Pomoćnik ministra08.03.2021. Naziv pravne osobe Grad Pakrac15.04.2016. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU08.03.2021. OIB pravne osobe 7968991530115.04.2016. 6960891421208.03.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 34550 Pakrac15.04.2016. 10000 Zagreb08.03.2021. Ulica Trg bana Josipa Jelačića15.04.2016. Miramarska08.03.2021. Kućni broj 1815.04.2016. 2208.03.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/06/201315.04.2016. 18/05/200926.04.2016. 21/02/201608.03.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 21/02/201615.04.2016. 31/05/201326.04.2016. 21/02/201618.10.2017. 04/03/202108.03.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 20000,00 18000,0026.04.2016. 20000,0018.10.2017. 30000,0008.03.2021. 4000,0026.01.2023. 4500,0024.01.2024. Neto iznos (EUR) 15000,00 11500,0026.04.2016. 15000,0018.10.2017. 18000,0008.03.2021. 2500,0026.01.2023. 2800,0024.01.2024.
Napomena U iznosu su sadržane olakšice za dvoje dijece oko 560 eur a dodatak 8% za magisterij 335 eur nije prikazan u neto iznosu24.01.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji Postoji18.10.2017.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 50000,0018.10.2017. 40000,0027.01.2022. 3480,0026.01.2023. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava18.10.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini18.10.2017.
Napomena Prihod od najma poslovnog prostora u Prekopakri, koji sam naslijedio nakon smrti majke Rješenjem o nasljeđivanju od 15.3.2022.26.01.2023.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 9000,0008.03.2021. 1200,0026.01.2023. Pravna osnova Od nastavne djelatnosti08.03.2021.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini08.03.2021.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 10000,0027.01.2022. 1300,0026.01.2023. Pravna osnova Od nastavne djelatnosti27.01.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini27.01.2022.
Napomena 27.01.2022. Veleučilište Požega preraslo u Fakultet za turizam i ruralni razvoj u Požegi24.01.2024.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 450,0024.01.2024. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava24.01.2024.
Vremenski raspon Mjesečno24.01.2024.
Napomena Mjesečna najamnina od stana koji je kupljen tijekom 2023. godine i iznajmljen Eli Grubišić24.01.2024.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Opća bolnica Pakrac OIB poslodavca 40589450667
Bruto iznos (EUR) 115000,00 11000,0008.03.2021. 1500,0026.01.2023. 1700,0024.01.2024. Neto iznos (EUR) 65000,0015.04.2016. 6400,0008.03.2021. 920,0026.01.2023. 980,0024.01.2024.
Datum stupanja u radni odnos 01/03/1989 Datum prestanka radnog odnosa
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji Postoji18.10.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit18.10.2017. Nositelj obveze Osobno, Bračni drug18.10.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb d.d.18.10.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 900000,0018.10.2017. 119450,5318.10.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna18.10.2017. EUR - Euro18.10.2017. Godina zaduženja 201618.10.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 10018.10.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 10600,0018.10.2017. 1406,8618.10.2017. Ugovorena kamatna stopa 4,8018.10.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Drugo08.03.2021. Leasing24.01.2024. Nositelj obveze Osobno08.03.2021.
Predmet leasinga osobni automobil24.01.2024.
Druga obveza leasing za osobno vozilo Golf TDI08.03.2021. 24.01.2024.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Porsche leasing d.o.o.08.03.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 8698,5308.03.2021.
Valuta duga EUR - Euro08.03.2021. Godina zaduženja 202008.03.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 4808.03.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 167,6608.03.2021. Ugovorena kamatna stopa 4,9908.03.2021.
Napomena Otplata leasinga dogodit će se u kolovozu 2024.god isplatom ostatka vrijednosti vozila u iznosu od 2.000 eur u skladu s ugovorom o leasingu24.01.2024.

Obveza

Vrsta obveze Leasing24.01.2024. Nositelj obveze Osobno24.01.2024.
Predmet leasinga osobni automobil24.01.2024.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) TOYOTA TSUSHO LEASING CROATIA d.o.o.24.01.2024. Iznos duga (početni iznos glavnice) 15000,0024.01.2024.
Valuta duga EUR - Euro24.01.2024. Godina zaduženja 202424.01.2024.
Rok vraćanja u mjesecima 1224.01.2024. Iznos mjesečnog anuiteta 1257,4824.01.2024. Ugovorena kamatna stopa 6,9924.01.2024.
Napomena 24.01.2024.

Obveza

Vrsta obveze Kredit24.01.2024. Nositelj obveze Osobno24.01.2024.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) PBZ D.D. 24.01.2024. Iznos duga (početni iznos glavnice) 39000,0024.01.2024.
Valuta duga EUR - Euro24.01.2024. Godina zaduženja 202324.01.2024.
Rok vraćanja u mjesecima 3024.01.2024. Iznos mjesečnog anuiteta 1403,3524.01.2024. Ugovorena kamatna stopa 6,1824.01.2024.
Napomena Kredit korišten za dio obveze za kupovinu stana u Zagrebu.24.01.2024.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Pakrac Poštanski broj 34550
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 120,00 650,0008.03.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 530000,00 500000,0008.03.2021. 66361,4008.03.2021. 75000,0024.01.2024.
Katastarska općina ko Prekopakra Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Apartman Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Povljana Poštanski broj 23249
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 40,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 400000,00 53089,12 80000,0024.01.2024.
Katastarska općina Povljana Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Prekopakra Poštanski broj 34550
Mjerna jedinica površine Ha - hektar Površina 1,50
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,00 6636,14
Katastarska općina Prekopakra Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća18.10.2017. Kuća sa okućnicom08.03.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.10.2017.
Mjesto Pag18.10.2017. Poštanski broj 2325018.10.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.10.2017. Površina 150,0018.10.2017. 378,0008.03.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1000000,0018.10.2017. 132722,8118.10.2017.
Katastarska općina Pag18.10.2017. Vrsta vlasništva Knjižno18.10.2017.
Oblik vlasništva Osobno18.10.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)18.10.2017.
Napomena Površina 378m2 se odnosi na cijelu građevinsku parcelu. Kuća je površine 106m2 na dvije etaže i dvorišni objekt 40m2.27.01.2022. Površina 378m2 se odnosi na cijelu građevinsku parcelu. Kuća je površine 106m2 na dvije etaže i dvorišni objekt 40m2. Krajem 2022. godine sklopljen je Ugovor o prodaji nekretnine i tijekom 2023. bit će u cijelosti realiziran26.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan18.10.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.10.2017.
Mjesto Pakrac18.10.2017. Poštanski broj 3455018.10.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.10.2017. Površina 39,8018.10.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 90000,0018.10.2017. 140000,0008.03.2021. 18581,1908.03.2021. 28000,0024.01.2024.
Katastarska općina Pakrac18.10.2017. Vrsta vlasništva Knjižno18.10.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug18.10.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.10.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća26.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.01.2023.
Mjesto Pakrac26.01.2023. Poštanski broj 3455026.01.2023.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv26.01.2023. Površina 192,0026.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 75000,0026.01.2023.
Katastarska općina Prekopakra26.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno26.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno26.01.2023. Način stjecanja Nasljedstvom26.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Kuća predstavlja poslovni objekt koji je iznajmljen za trgovinu mješovite robe tvrtki Mlin i pekare, Sisak, i manji dio stambeni objekt (sveukupno oko 110 m2 sa pripadajućim dvorištem26.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan24.01.2024. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska24.01.2024.
Mjesto Zagreb24.01.2024. Poštanski broj 1000024.01.2024.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni24.01.2024. Površina 29,3124.01.2024.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 80000,0024.01.2024.
Katastarska općina Zagreb24.01.2024. Vrsta vlasništva Knjižno24.01.2024.
Oblik vlasništva Osobno24.01.2024. Način stjecanja Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)24.01.2024.
Napomena Stan u potkrovlju stambene zgrade (3.kat) sa ukupno 8 stambenih jedinica kupljen od privatne osobe za 75.000 eur uz porez i ostale troškove dodatnih 5000eur. plaćen dijelom iz sredstava kredita , a dijelom od prihoda od prodaje kuće u Pagu24.01.2024.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip TOYOTA COROLLA
Godina proizvodnje 2007 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,00 40000,0008.03.2021. 4000,0026.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip FIAT PUNTO
Godina proizvodnje 2008 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,00 25000,0018.10.2017. 15000,0008.03.2021. 1990,8408.03.2021.
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji15.04.2016. Ne postoji08.03.2021. Postoji24.01.2024.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu15.04.2016. Naziv poslovnog subjekta Fond hrvatskih branitelja15.04.2016.
OIB poslovnog subjekta 3914685747515.04.2016. Sjedište poslovnog subjekta Park stara Trešnjevka 4 Zagreb15.04.2016.
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) 12000,0015.04.2016. 10000,0018.10.2017. 1327,2318.10.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno15.04.2016. Način stjecanja Na neki drugi način15.04.2016.
Drugi način stjecanja pravo kao hrvatski branitelj15.04.2016.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Drugi vrijednosni papiri24.01.2024. Naziv poslovnog subjekta Ministarstvo financija RH24.01.2024.
OIB poslovnog subjekta 000000024.01.2024. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb24.01.2024.
Vrsta vrijednosnog papira Trezorski zapisi24.01.2024. Nominalna vrijednost vrijednosnog papira (EUR) 15000,0024.01.2024.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno24.01.2024. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine24.01.2024.
Napomena Uplata u iznosu od 14.459,25 izvršena 16.11.2023. a isplata će uslijediti za godinu dana u iznosu 15.000,00 EUR24.01.2024.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji Ne postoji18.10.2017.

Podatci o štednji

Iznos 100000,00 13272,28 Valuta HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji