Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Davor Adžić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Davor19.06.2021. Prezime Adžić19.06.2021.
Stručna sprema VSS19.06.2021.
Zvanje doktor veterinarske medicine19.06.2021. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica19.06.2021.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana19.06.2021.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece19.06.2021.

Podatci o prebivalištu

Grad 32214 Tordinci19.06.2021.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji19.06.2021.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Općinski načelnik19.06.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Tordinci19.06.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 32214 Tordinci19.06.2021. Ulica Vukovarska19.06.2021. Kućni broj 2519.06.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853258098519.06.2021.
Datum početka mandata 20/05/202119.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 21/05/202519.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Volonterski19.06.2021. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji19.06.2021.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji19.06.2021.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji19.06.2021.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto direktor19.06.2021. Naziv pravne osobe Landia d.o.o.19.06.2021. OIB pravne osobe 8681295367219.06.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 32214 Tordinci19.06.2021. Ulica Vukovarska19.06.2021. Kućni broj 2719.06.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 16/02/199919.06.2021. Datum prestanka radnog odnosa 19.06.2021.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji19.06.2021.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto direktor19.06.2021. Naziv pravne osobe Landia d.o.o.19.06.2021. OIB pravne osobe 8681295367219.06.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 32214 Tordinci19.06.2021. Ulica Vukovarska19.06.2021. Kućni broj 2719.06.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 16/02/199919.06.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 19.06.2021.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Volonterski (HRK) 7000,0019.06.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Postoji19.06.2021.

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Landia d.o.o.19.06.2021. OIB isplatitelja 8681295367219.06.2021.
Neto iznos mjesečno (HRK) 11103,6819.06.2021. Pravna osnova Od nesamostalnog rada19.06.2021.
Napomena 19.06.2021.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji19.06.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 24600,0019.06.2021. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava19.06.2021.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini19.06.2021.
Napomena 19.06.2021.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji19.06.2021.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca O.Š. A.G. Matoša Vinkovci19.06.2021. OIB poslodavca 8461550281919.06.2021.
Bruto iznos (HRK) 13816,7719.06.2021. Neto iznos (HRK) 8923,2619.06.2021.
Datum stupanja u radni odnos 14/10/199619.06.2021. Datum prestanka radnog odnosa 19.06.2021.
Napomena 19.06.2021.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji19.06.2021.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 8180,0019.06.2021. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava19.06.2021.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini19.06.2021.
Napomena 19.06.2021.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 2410,0019.06.2021. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava19.06.2021.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini19.06.2021.
Napomena 19.06.2021.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Postoji19.06.2021.

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj APPRRR19.06.2021. OIB isplatitelja 9912223570919.06.2021.
Neto iznos (HRK) 180000,0019.06.2021. Vremenski raspon Na godišnjoj razini19.06.2021.
Vrsta Poticaj (potpora)19.06.2021.
Korisnik Svrha
Napomena 19.06.2021.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji19.06.2021.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji19.06.2021.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji19.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom19.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.06.2021.
Mjesto Tordinci19.06.2021. Poštanski broj 3221419.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.06.2021. Površina 3947,0019.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 410000,0019.06.2021.
Katastarska općina TORDINCI19.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno19.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno19.06.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)19.06.2021.
Napomena 19.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan19.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.06.2021.
Mjesto Vinkovci19.06.2021. Poštanski broj 3210019.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.06.2021. Površina 107,0819.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 750000,0019.06.2021.
Katastarska općina Vinkovci19.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno19.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno19.06.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada19.06.2021.
Napomena 19.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)19.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.06.2021.
Mjesto Tordinci19.06.2021. Poštanski broj 3221419.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.06.2021. Površina 73329,0019.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 4350000,0019.06.2021.
Katastarska općina Tordinci19.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno19.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno19.06.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti19.06.2021.
Napomena 19.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)19.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.06.2021.
Mjesto Tordinci19.06.2021. Poštanski broj 3221419.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.06.2021. Površina 2266,0019.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 11330,0019.06.2021.
Katastarska općina Tordinci19.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno19.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno19.06.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti19.06.2021.
Napomena 19.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)19.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.06.2021.
Mjesto Tordinci19.06.2021. Poštanski broj 3221419.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.06.2021. Površina 36237,0019.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 190000,0019.06.2021.
Katastarska općina Tordinci19.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno19.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno19.06.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti19.06.2021.
Napomena 19.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)19.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.06.2021.
Mjesto Tordinci19.06.2021. Poštanski broj 3221419.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.06.2021. Površina 8137,0019.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 42700,0019.06.2021.
Katastarska općina Tordinci19.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno19.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno19.06.2021. Način stjecanja Darovnim ugovorom19.06.2021.
Napomena 19.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)19.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.06.2021.
Mjesto Tordinci19.06.2021. Poštanski broj 3221419.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.06.2021. Površina 35460,0019.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 186000,0019.06.2021.
Katastarska općina Tordinci19.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno19.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno19.06.2021. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti19.06.2021.
Napomena 19.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)19.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.06.2021.
Mjesto Tordinci19.06.2021. Poštanski broj 3221419.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.06.2021. Površina 2924,0019.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 15000,0019.06.2021.
Katastarska općina Tordinci19.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno19.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno19.06.2021. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)19.06.2021.
Napomena 19.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)19.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.06.2021.
Mjesto Tordinci19.06.2021. Poštanski broj 3221419.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.06.2021. Površina 9857,0019.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 52000,0019.06.2021.
Katastarska općina Tordinci19.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno19.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno19.06.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)19.06.2021.
Napomena 19.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)19.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.06.2021.
Mjesto Tordinci19.06.2021. Poštanski broj 3221419.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.06.2021. Površina 6114,0019.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 32000,0019.06.2021.
Katastarska općina Tordinci19.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno19.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno19.06.2021. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)19.06.2021.
Napomena 19.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)19.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.06.2021.
Mjesto Tordinci19.06.2021. Poštanski broj 3221419.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.06.2021. Površina 18861,0019.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 99000,0019.06.2021.
Katastarska općina Tordinci19.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno19.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno19.06.2021. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)19.06.2021.
Napomena 19.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)19.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.06.2021.
Mjesto Antin19.06.2021. Poštanski broj 3221419.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.06.2021. Površina 21662,0019.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 86000,0019.06.2021.
Katastarska općina Antin19.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno19.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno19.06.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada19.06.2021.
Napomena 19.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Apartman19.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.06.2021.
Mjesto Stinica19.06.2021. Poštanski broj 5328719.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.06.2021. Površina 24,0019.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 350000,0019.06.2021.
Katastarska općina Stinica19.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno19.06.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug19.06.2021. Način stjecanja Darovnim ugovorom19.06.2021.
Napomena 19.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)19.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.06.2021.
Mjesto Tordinci19.06.2021. Poštanski broj 3221419.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.06.2021. Površina 11497,0019.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 60000,0019.06.2021.
Katastarska općina Tordinci19.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno19.06.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug19.06.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada19.06.2021.
Napomena 19.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)19.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.06.2021.
Mjesto Tordinci19.06.2021. Poštanski broj 3221419.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.06.2021. Površina 11308,0019.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 55000,0019.06.2021.
Katastarska općina Tordinci19.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno19.06.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug19.06.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada19.06.2021.
Napomena 19.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)19.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.06.2021.
Mjesto Tordinci19.06.2021. Poštanski broj 3221419.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.06.2021. Površina 2583,0019.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 13000,0019.06.2021.
Katastarska općina Tordinci19.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno19.06.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug19.06.2021. Način stjecanja Kupnjom od drugih izvora dohotka19.06.2021.
Napomena 19.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)19.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.06.2021.
Mjesto Tordinci19.06.2021. Poštanski broj 3221419.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.06.2021. Površina 4027,0019.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 20000,0019.06.2021.
Katastarska općina Tordinci19.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno19.06.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug19.06.2021. Način stjecanja Kupnjom od imovine i imovinskih prava19.06.2021.
Napomena 19.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)19.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.06.2021.
Mjesto Tordinci19.06.2021. Poštanski broj 3221419.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.06.2021. Površina 5656,0019.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 25000,0019.06.2021.
Katastarska općina Tordinci19.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno19.06.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug19.06.2021. Način stjecanja Kupnjom od imovine i imovinskih prava19.06.2021.
Napomena 19.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)19.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.06.2021.
Mjesto Tordinci19.06.2021. Poštanski broj 3221419.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.06.2021. Površina 8046,0019.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 40000,0019.06.2021.
Katastarska općina Tordinci19.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno19.06.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug19.06.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada19.06.2021.
Napomena 19.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)19.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.06.2021.
Mjesto Tordinci19.06.2021. Poštanski broj 3221419.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.06.2021. Površina 4022,0019.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 20000,0019.06.2021.
Katastarska općina Tordinci19.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno19.06.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug19.06.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada19.06.2021.
Napomena 19.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)19.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.06.2021.
Mjesto Tordinci19.06.2021. Poštanski broj 3221419.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.06.2021. Površina 7011,0019.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 35000,0019.06.2021.
Katastarska općina Tordinci19.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno19.06.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug19.06.2021. Način stjecanja Kupnjom od imovine i imovinskih prava19.06.2021.
Napomena 19.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)19.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.06.2021.
Mjesto Tordinci19.06.2021. Poštanski broj 3221419.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.06.2021. Površina 6811,0019.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 35000,0019.06.2021.
Katastarska općina Tordinci19.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno19.06.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug19.06.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada19.06.2021.
Napomena 19.06.2021.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji19.06.2021.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor19.06.2021. Marka/tip John Deere19.06.2021.
Godina proizvodnje 199819.06.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 75000,0019.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno19.06.2021. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti19.06.2021.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil19.06.2021. Marka/tip Toyota yaris19.06.2021.
Godina proizvodnje 201419.06.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 30000,0019.06.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug19.06.2021. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)19.06.2021.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji19.06.2021.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji19.06.2021.

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio19.06.2021. Naziv poslovnog subjekta Landia d.o.o.19.06.2021.
OIB poslovnog subjekta 8681295367219.06.2021. Sjedište poslovnog subjekta Tordinci19.06.2021.
Udio vlasništva izražen u postocima 70,0019.06.2021.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Nije izvršen prijenos19.06.2021. Prijenos na fizičku osobu19.07.2021.
Ime i prezime osobe povjerenika/Naziv pravne osobe povjerenika 19.07.2021. OIB 19.07.2021.
Vlasnik/imatelj/nositelj Suvlasnik s trećim osobama19.06.2021. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Zaduženjem kod banke (Kredit)19.06.2021.
Postotak 70,0019.06.2021.
Napomena Prijenos upravljačkih prava u postupku. Ugovor će biti naknadno dostavljen.19.06.2021.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji19.06.2021.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji19.06.2021.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe PZ. Torda19.06.2021. Sjedište pravne osobe Tordinci19.06.2021.
OIB pravne osobe 5030558712019.06.2021.
Datum učlanjenja 18/05/199819.06.2021. Datum kraja članstva 19.06.2021.
Funkcije 19.06.2021.
Napomena 19.06.2021.