Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Darko Fištrović

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Darko16.02.2016. Prezime Fištrović 16.02.2016.
Stručna sprema VŠS16.02.2016.
Zvanje Inženjer elektrotehnike16.02.2016. Stranačka pripadnost Socijaldemokratska Partija Hrvatske16.02.2016. Nisam član stranke20.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Neoženjen/Neudana16.02.2016.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece16.02.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 48268 Gornja Rijeka16.02.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji16.02.2016.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Općinski načelnik16.02.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Gornja Rijeka16.02.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 48268 Gornja Rijeka16.02.2016. Ulica Trg Sidonije Rubido Erdody16.02.2016. Kućni broj 316.02.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854885502116.02.2016. Fax (službeni) +3854885502116.02.2016.
Datum početka mandata 10/06/201316.02.2016. 29/05/201720.06.2017. Predviđeni datum kraja mandata 10/06/201716.02.2016. 29/05/202120.06.2017.
Način obnašanja dužnosti Volonterski16.02.2016. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji16.02.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji16.02.2016.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji16.02.2016. Postoji26.11.2018.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto poljoprivrednik26.11.2018. Naziv pravne osobe OPG Darko Fištrović26.11.2018. OIB pravne osobe 3826378820026.11.2018.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 48268 Gornja Rijeka26.11.2018. Ulica Križevačka ulica 26.11.2018. Kućni broj 4126.11.2018.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 22/01/201826.11.2018. Datum prestanka radnog odnosa 26.11.2018. 07/04/201910.06.2019.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto Pomočnik projektanta10.06.2019. Naziv pravne osobe Inovapro d.o.o.10.06.2019. OIB pravne osobe 7523282908610.06.2019.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb10.06.2019. Ulica Retkovec III 10.06.2019. Kućni broj 15/B10.06.2019.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 08/04/201910.06.2019. Datum prestanka radnog odnosa 10.06.2019.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji16.02.2016.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto električar16.02.2016. Naziv pravne osobe Notex d.o.o.16.02.2016. OIB pravne osobe 5128007002216.02.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb16.02.2016. Ulica Jelašićev odvojak 16.02.2016. Kućni broj 116.02.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 08/03/200416.02.2016. Datum prestanka radnog odnosa 25/02/201316.02.2016.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Općinski načelnik20.06.2017. Naziv pravne osobe Općina Gornja Rijeka20.06.2017. OIB pravne osobe 3866999331220.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 48268 Gornja Rijeka20.06.2017. Ulica Trg S.R.Erdody 20.06.2017. Kućni broj 320.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/01/201420.06.2017. 10/06/201326.11.2018. Datum prestanka radnog odnosa 20.06.2017. 31/12/201326.11.2018.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Volonterski (HRK) 4322,9716.02.2016. 5272,0220.06.2017. 4207,7225.06.2018.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji16.02.2016. Postoji10.06.2019.

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Inovapro d.o.o.10.06.2019. OIB isplatitelja 7523282908610.06.2019.
Neto iznos mjesečno (HRK) 3000,0010.06.2019. Pravna osnova Od nesamostalnog rada10.06.2019.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji16.02.2016. Postoji25.06.2018.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 15000,0025.06.2018. Pravna osnova Od samostalne poljoprivredne djelatnosti25.06.2018.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini25.06.2018.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Postoji16.02.2016. Ne postoji20.06.2017. Postoji26.11.2018.

Subvencija/donacija/poticaj

Isplatitelj Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost16.02.2016. OIB isplatitelja 8582862599416.02.2016.
Neto iznos (HRK) 94240,9916.02.2016. Vremenski raspon Jednokratno16.02.2016.
Vrsta Subvencija16.02.2016.

Subvencija/donacija/poticaj

Isplatitelj Ministarstvo turizma26.11.2018. OIB isplatitelja 8789258978226.11.2018.
Neto iznos (HRK) 30000,0026.11.2018. Vremenski raspon Jednokratno26.11.2018.
Vrsta Poticaj26.11.2018.

Subvencija/donacija/poticaj

Isplatitelj Agencija za plačanja u poljoprivredi ribarstu i ruralnom razvoju03.07.2019. OIB isplatitelja 9912223570903.07.2019.
Neto iznos (HRK) 186000,0003.07.2019. Vremenski raspon Jednokratno03.07.2019.
Vrsta Subvencija03.07.2019.

Subvencija/donacija/poticaj

Isplatitelj Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost10.11.2019. OIB isplatitelja 8582862599410.11.2019.
Neto iznos (HRK) 75000,0010.11.2019. Vremenski raspon Jednokratno10.11.2019.
Vrsta Donacija10.11.2019.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji16.02.2016. Postoji10.11.2019.

Obveza

Vrsta obveze Kredit10.11.2019. Nosioc obveze Osobno10.11.2019.
Vjerovnik Darko Fištrović10.11.2019. Iznos duga 300000,0010.11.2019.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna10.11.2019. Godina zaduženja 201910.11.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 12010.11.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 3218,7610.11.2019. Ugovorena kamatna stopa 5,2510.11.2019.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji16.02.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji16.02.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom16.02.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.02.2016.
Mjesto Gornja Rijeka16.02.2016. Poštanski broj 4826816.02.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.02.2016. Površina 1453,0016.02.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 300000,0016.02.2016.
Katastarska općina Gornja Rijeka16.02.2016. Vrsta vlasništva Knjižno16.02.2016.
Oblik vlasništva Osobno16.02.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom16.02.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)16.02.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.02.2016.
Mjesto Gornja Rijeka16.02.2016. Poštanski broj 4826816.02.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.02.2016. Površina 1802,0016.02.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 4000,0016.02.2016.
Katastarska općina Gornja Rijeka16.02.2016. Vrsta vlasništva Knjižno16.02.2016.
Oblik vlasništva Osobno16.02.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom16.02.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd25.06.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska25.06.2018.
Mjesto Gornja Rijeka25.06.2018. Poštanski broj 4826825.06.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni25.06.2018. Površina 1194,0025.06.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2000,0025.06.2018.
Katastarska općina Gornja Rijeka25.06.2018. Vrsta vlasništva Knjižno25.06.2018.
Oblik vlasništva Osobno25.06.2018. Način stjecanja Darovnim ugovorom25.06.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište10.11.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.11.2019.
Mjesto Križevci10.11.2019. Poštanski broj 4826010.11.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.11.2019. Površina 632,0010.11.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 108214,3110.11.2019.
Katastarska općina Križevci10.11.2019. Vrsta vlasništva Knjižno10.11.2019.
Oblik vlasništva Osobno10.11.2019. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)10.11.2019.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji16.02.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil16.02.2016. Marka/tip Renault Twingo16.02.2016.
Godina proizvodnje 200116.02.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 5000,0016.02.2016.
Oblik vlasništva Osobno16.02.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)16.02.2016.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji16.02.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji16.02.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji16.02.2016. Postoji10.11.2019.

Podatci o štednji

Iznos 70000,0010.11.2019. Valuta HRK - Hrvatska Kuna10.11.2019.
Oblik vlasništva Osobno10.11.2019. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada10.11.2019.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji16.02.2016. Postoji25.06.2018.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe DŠR CAPIN25.06.2018. Sjedište pravne osobe Gornja Rijeka25.06.2018.
OIB pravne osobe 3198094289325.06.2018.
Datum učlanjenja 14/02/201025.06.2018. Datum kraja članstva 25.06.2018.
Funkcije 25.06.2018.