Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Dario Magdić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Dario 18.10.2019. Prezime Magdić18.10.2019.
Stručna sprema VSS18.10.2019.
Zvanje diplomirani profesor povijesti18.10.2019. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica18.10.2019.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana18.10.2019.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece18.10.2019.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb18.10.2019.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji18.10.2019.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik državnog tajnika središnjeg državnog ureda18.10.2019. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske18.10.2019.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb18.10.2019. Ulica Trg hrvatskih velikana18.10.2019. Kućni broj 618.10.2019.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851644468118.10.2019. Fax (službeni) 18.10.2019.
Datum početka mandata 19/09/201918.10.2019. Predviđeni datum kraja mandata 19/09/202218.10.2019.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno18.10.2019. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji18.10.2019.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji18.10.2019.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji18.10.2019.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji18.10.2019.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Načelnik Sektora za provedbu i nadzor programa i projekata Hrvata izvan Republike Hrvatske18.10.2019. Naziv pravne osobe Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske18.10.2019. OIB pravne osobe 0341698545818.10.2019.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb18.10.2019. Ulica Trg hrvatskih velikana 18.10.2019. Kućni broj 618.10.2019.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/03/201718.10.2019. Datum prestanka radnog odnosa 28/03/201918.10.2019.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Ovlašten za obavljanje poslova zamjenika državnog tajnika18.10.2019. Naziv pravne osobe Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske18.10.2019. OIB pravne osobe 0341698545818.10.2019.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb18.10.2019. Ulica Trg hrvatskih velikana 18.10.2019. Kućni broj 618.10.2019.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 28/03/201918.10.2019. Datum prestanka radnog odnosa 19/09/201918.10.2019.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 27853,8018.10.2019. Neto iznos (HRK) 18252,2418.10.2019.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji18.10.2019.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji18.10.2019.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji18.10.2019.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji18.10.2019.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca OŠ Sesvetska Sela18.10.2019. OIB poslodavca 5529568826118.10.2019.
Bruto iznos (HRK) 123476,1218.10.2019. Neto iznos (HRK) 83720,0718.10.2019.
Datum stupanja u radni odnos 01/09/200718.10.2019. Datum prestanka radnog odnosa 18.10.2019.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji18.10.2019.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji18.10.2019.

Obveza

Vrsta obveze Kredit18.10.2019. Nosioc obveze Osobno18.10.2019.
Vjerovnik Zagrebačka banka18.10.2019. Iznos duga 17238,8118.10.2019.
Valuta duga EUR - Euro18.10.2019. Godina zaduženja 201618.10.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 12018.10.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 242,1518.10.2019. Ugovorena kamatna stopa 4,6218.10.2019.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji18.10.2019.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji18.10.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan18.10.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.10.2019.
Mjesto Zagreb18.10.2019. Poštanski broj 1000018.10.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.10.2019. Površina 96,2018.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1500000,0018.10.2019.
Katastarska općina Grad Zagreb18.10.2019. Vrsta vlasništva Knjižno18.10.2019.
Oblik vlasništva Osobno18.10.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Novčanom pozajmicom, Zaduženjem kod banke (Kredit)18.10.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža18.10.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.10.2019.
Mjesto Zagreb18.10.2019. Poštanski broj 1000018.10.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.10.2019. Površina 17,3618.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 100000,0018.10.2019.
Katastarska općina Grad Zagreb18.10.2019. Vrsta vlasništva Knjižno18.10.2019.
Oblik vlasništva Osobno18.10.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Novčanom pozajmicom, Zaduženjem kod banke (Kredit)18.10.2019.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji18.10.2019.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil18.10.2019. Marka/tip Toyota Verso18.10.2019.
Godina proizvodnje 201618.10.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 100000,0018.10.2019.
Oblik vlasništva Osobno18.10.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Novčanom pozajmicom, Prodajom imovine18.10.2019.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji18.10.2019.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji18.10.2019.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice18.10.2019. Naziv poslovnog subjekta ATLANTSKA PLOVIDBA dioničko društvo18.10.2019.
OIB poslovnog subjekta 6106386808618.10.2019. Sjedište poslovnog subjekta 20000 Dubrovnik18.10.2019.
Broj dionica 518.10.2019. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 300,0018.10.2019.
Izvršen prijenos prava Nije izvršen prijenos18.10.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug18.10.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Novčanom pozajmicom, Zaduženjem kod banke (Kredit)18.10.2019.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice18.10.2019. Naziv poslovnog subjekta ERICSSON NIKOLA TESLA dioničko društvo18.10.2019.
OIB poslovnog subjekta 8421477117518.10.2019. Sjedište poslovnog subjekta 10000 Zagreb18.10.2019.
Broj dionica 618.10.2019. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 100,0018.10.2019.
Izvršen prijenos prava Nije izvršen prijenos18.10.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug18.10.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Novčanom pozajmicom, Zaduženjem kod banke (Kredit)18.10.2019.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice18.10.2019. Naziv poslovnog subjekta LIBURNIA RIVIERA HOTELI Dioničko društvo18.10.2019.
OIB poslovnog subjekta 1557330802418.10.2019. Sjedište poslovnog subjekta 51410 Opatija18.10.2019.
Broj dionica 718.10.2019. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 2300,0018.10.2019.
Izvršen prijenos prava Nije izvršen prijenos18.10.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug18.10.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Novčanom pozajmicom, Zaduženjem kod banke (Kredit)18.10.2019.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice18.10.2019. Naziv poslovnog subjekta ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA DIONIČKO DRUŠTVO18.10.2019.
OIB poslovnog subjekta 5882828639718.10.2019. Sjedište poslovnog subjekta 35000 Slavonski Brod18.10.2019.
Broj dionica 5018.10.2019. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 20,0018.10.2019.
Izvršen prijenos prava Nije izvršen prijenos18.10.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug18.10.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Novčanom pozajmicom, Zaduženjem kod banke (Kredit)18.10.2019.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji18.10.2019.

Podatci o štednji

Iznos 96433,5318.10.2019. Valuta HRK - Hrvatska Kuna18.10.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug18.10.2019. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka, Od osiguranja, Nasljedstvom18.10.2019.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji18.10.2019.
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u PDF formatu: