Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Danijela Dolenec

Zbirna imovniska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Danijela02.07.2021. Prezime Dolenec02.07.2021.
Stručna sprema Doktor Znanosti02.07.2021.
Zvanje Doktorica znanosti iz područja političke znanosti 02.07.2021. Stranačka pripadnost Možemo! - politička platforma02.07.2021.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana02.07.2021.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece02.07.2021.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb02.07.2021.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji02.07.2021.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zamjenik gradonačelnika02.07.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Zagreb02.07.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb02.07.2021. Ulica Trg Stjepana Radića02.07.2021. Kućni broj 102.07.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851610150002.07.2021.
Datum početka mandata 04/06/202102.07.2021. Predviđeni datum kraja mandata 04/06/202502.07.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno02.07.2021. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji02.07.2021.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji02.07.2021.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji02.07.2021.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji02.07.2021.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Izvanredna profesorica02.07.2021. Naziv pravne osobe Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu 02.07.2021. OIB pravne osobe 2801154857502.07.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb02.07.2021. Ulica Lepušićeva02.07.2021. Kućni broj 602.07.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/10/200902.07.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 02.07.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 23956,5702.07.2021. Neto iznos (HRK) 15586,2502.07.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji02.07.2021.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji02.07.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 2280,2902.07.2021. Pravna osnova Od znanstvenog dohodka02.07.2021.
Vremenski raspon Jednokratno02.07.2021.
Napomena 02.07.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 480,0902.07.2021. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti02.07.2021.
Vremenski raspon Jednokratno02.07.2021.
Napomena 02.07.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 2000,0002.07.2021. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti02.07.2021.
Vremenski raspon Jednokratno02.07.2021.
Napomena 02.07.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 16470,0002.07.2021. Pravna osnova Od znanstvenog dohodka02.07.2021.
Vremenski raspon Jednokratno02.07.2021.
Napomena Nagrada austrijskog Ministarstva za znanstvenu izvrsnost, Danubius Mid Career Award 202002.07.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 11750,0002.07.2021. Pravna osnova Od znanstvenog dohodka02.07.2021.
Vremenski raspon Jednokratno02.07.2021.
Napomena 02.07.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 3360,0002.07.2021. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava02.07.2021.
Vremenski raspon Mjesečno02.07.2021.
Napomena 02.07.2021.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji02.07.2021.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Flixbus CEE South d.o.o.02.07.2021. OIB poslodavca 9667718382702.07.2021.
Bruto iznos (HRK) 36000,0002.07.2021. Neto iznos (HRK) 23081,4802.07.2021.
Datum stupanja u radni odnos 16/01/201702.07.2021. Datum prestanka radnog odnosa 02.07.2021.
Napomena 02.07.2021.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji02.07.2021.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (HRK) 16887,6202.07.2021. Pravna osnova Od nesamostalnog rada02.07.2021.
Vremenski raspon Jednokratno02.07.2021.
Napomena 02.07.2021.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji02.07.2021.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji02.07.2021.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji02.07.2021.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji02.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan02.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.07.2021.
Mjesto Zagreb02.07.2021. Poštanski broj 1000002.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni02.07.2021. Površina 67,4102.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 900000,0002.07.2021.
Katastarska općina Grad Zagreb02.07.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno02.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno02.07.2021. Način stjecanja Darovnim ugovorom02.07.2021.
Napomena 02.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan02.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.07.2021.
Mjesto Zagreb02.07.2021. Poštanski broj 1000002.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni02.07.2021. Površina 39,1402.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 600000,0002.07.2021.
Katastarska općina Grad Zagreb02.07.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno02.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug02.07.2021. Način stjecanja Nasljedstvom, Zaduženjem kod banke (Kredit)02.07.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 02.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan02.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.07.2021.
Mjesto Zagreb02.07.2021. Poštanski broj 1000002.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni02.07.2021. Površina 82,6802.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1250000,0002.07.2021.
Katastarska općina Grad Zagreb02.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno02.07.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug02.07.2021. Način stjecanja Nasljedstvom, Zaduženjem kod banke (Kredit)02.07.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 02.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)26.12.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.12.2021.
Mjesto Beravci26.12.2021. Poštanski broj 3522126.12.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.12.2021. Površina 1040,1826.12.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 6241,0826.12.2021.
Katastarska općina Beravci26.12.2021. Vrsta vlasništva Knjižno26.12.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug26.12.2021. Način stjecanja Nasljedstvom26.12.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 26.12.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)26.12.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.12.2021.
Mjesto Beravci26.12.2021. Poštanski broj 3522126.12.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.12.2021. Površina 948,8226.12.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 5692,9226.12.2021.
Katastarska općina Beravci26.12.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno26.12.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug26.12.2021. Način stjecanja Nasljedstvom26.12.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 26.12.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)26.12.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.12.2021.
Mjesto Beravci26.12.2021. Poštanski broj 3522126.12.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.12.2021. Površina 662,4626.12.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 3974,7526.12.2021.
Katastarska općina Beravci26.12.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno26.12.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug26.12.2021. Način stjecanja Nasljedstvom26.12.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 26.12.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada26.12.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.12.2021.
Mjesto Beravci26.12.2021. Poštanski broj 3522126.12.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.12.2021. Površina 529,4526.12.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 3176,6926.12.2021.
Katastarska općina Beravci26.12.2021. Vrsta vlasništva Knjižno26.12.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug26.12.2021. Način stjecanja Nasljedstvom26.12.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 26.12.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada26.12.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.12.2021.
Mjesto Beravci26.12.2021. Poštanski broj 3522126.12.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.12.2021. Površina 261,0826.12.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1566,5026.12.2021.
Katastarska općina Beravci26.12.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno26.12.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug26.12.2021. Način stjecanja Nasljedstvom26.12.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 26.12.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada26.12.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.12.2021.
Mjesto Beravci26.12.2021. Poštanski broj 3522126.12.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.12.2021. Površina 117,5426.12.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 705,2526.12.2021.
Katastarska općina Beravci26.12.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno26.12.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug26.12.2021. Način stjecanja Nasljedstvom26.12.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 26.12.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma26.12.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.12.2021.
Mjesto Beravci26.12.2021. Poštanski broj 3522126.12.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.12.2021. Površina 529,4526.12.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 3176,6926.12.2021.
Katastarska općina Beravci26.12.2021. Vrsta vlasništva Knjižno26.12.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug26.12.2021. Način stjecanja Nasljedstvom26.12.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 26.12.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma26.12.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.12.2021.
Mjesto Bervaci26.12.2021. Poštanski broj 3522126.12.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.12.2021. Površina 868,2926.12.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 5209,7526.12.2021.
Katastarska općina Beravci26.12.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno26.12.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug26.12.2021. Način stjecanja Nasljedstvom26.12.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 26.12.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma26.12.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.12.2021.
Mjesto Beravci26.12.2021. Poštanski broj 3522126.12.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.12.2021. Površina 255,1326.12.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1530,7526.12.2021.
Katastarska općina Beravci26.12.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno26.12.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug26.12.2021. Način stjecanja Nasljedstvom26.12.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 26.12.2021.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji02.07.2021.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil02.07.2021. Marka/tip Honda Civic02.07.2021.
Godina proizvodnje 200802.07.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 40000,0002.07.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug02.07.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.07.2021.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji02.07.2021.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji02.07.2021.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu02.07.2021. Naziv poslovnog subjekta ZB Invest d.o.o.02.07.2021.
OIB poslovnog subjekta 2388936304502.07.2021. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb02.07.2021.
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (HRK) 28600,0002.07.2021.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug02.07.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.07.2021.
Napomena 02.07.2021.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu02.07.2021. Naziv poslovnog subjekta CROATIA osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o.02.07.2021.
OIB poslovnog subjekta 8123126936302.07.2021. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb02.07.2021.
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (HRK) 11426,1502.07.2021.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug02.07.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.07.2021.
Napomena 02.07.2021.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu02.07.2021. Naziv poslovnog subjekta CROATIA osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o.02.07.2021.
OIB poslovnog subjekta 8123126936302.07.2021. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb02.07.2021.
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (HRK) 11335,2102.07.2021.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno02.07.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.07.2021.
Napomena 02.07.2021.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Drugi vrijednosni papiri02.07.2021. Naziv poslovnog subjekta Coinbase Ireland Ltd02.07.2021.
OIB poslovnog subjekta 365 69577302.07.2021. Sjedište poslovnog subjekta Dublin, Irska02.07.2021.
Vrsta vrijednosnog papira Kriptovalute02.07.2021. Nominalna vrijednost vrijednosnog papira (HRK) 80000,0002.07.2021.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug02.07.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.07.2021.
Napomena 02.07.2021.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio02.07.2021. Naziv poslovnog subjekta Top Digital Agency Inc02.07.2021.
OIB poslovnog subjekta 64256202.07.2021. Sjedište poslovnog subjekta Dublin, Irska02.07.2021.
Udio vlasništva izražen u postocima 0,2402.07.2021.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI)
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug02.07.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.07.2021.
Napomena 02.07.2021.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu02.07.2021. Naziv poslovnog subjekta Allianz Hrvatska d.d.02.07.2021.
OIB poslovnog subjekta 2375981084902.07.2021. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb02.07.2021.
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (HRK) 47880,0002.07.2021.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno, Bračni drug02.07.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.07.2021.
Napomena 02.07.2021.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji02.07.2021. Postoji26.12.2021.

Podatci o štednji

Iznos 660000,0026.12.2021. Valuta HRK - Hrvatska Kuna26.12.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug26.12.2021. Način stjecanja Prodajom imovine26.12.2021.
Napomena 26.12.2021.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji02.07.2021.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatsko politološko društvo 02.07.2021. Sjedište pravne osobe Zagreb02.07.2021.
OIB pravne osobe 4220406133002.07.2021.
Datum učlanjenja 01/09/201002.07.2021. Datum kraja članstva 02.07.2021.
Funkcije 02.07.2021.
Napomena 02.07.2021.