Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Danijel Marušić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Danijel28.06.2017. Prezime Marušić 28.06.2017.
Stručna sprema Doktor Znanosti28.06.2017.
Zvanje doktor veterinarske medicine28.06.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica28.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana28.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece28.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 35400 Nova Gradiška28.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji28.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Župan28.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Brodsko posavska županija28.06.2017. Brodsko-posavska županija28.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 35000 Slavonski Brod28.06.2017. Ulica Petra Krešimira IV 28.06.2017. Kućni broj 128.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853521620028.06.2017.
Datum početka mandata 23/05/201328.06.2017. 01/06/201728.06.2017. 20/05/202118.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 31/05/201728.06.2017. 31/05/202128.06.2017. 31/05/202518.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno28.06.2017. Stvarni datum kraja mandata 31/05/2017

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji28.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji28.06.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji28.06.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji28.06.2017.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 23820,8028.06.2017. 24261,93 3249,3730.01.2023. 3511,5409.02.2024. Neto iznos (EUR) 16370,7028.06.2017. 17693,80 2366,5330.01.2023. 2585,4409.02.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji28.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji28.06.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji28.06.2017.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Ministarstvo poljoprivrede28.06.2017. Državni inspektorat13.12.2021. OIB poslodavca 7676736919728.06.2017. 3370643996213.12.2021.
Bruto iznos (EUR) 96898,4528.06.2017. 125492,7514.01.2019. 15386,97 2271,7230.01.2023. 2443,9109.02.2024. Neto iznos (EUR) 68393,2928.06.2017. 78642,8614.01.2019. 10448,23 1529,2130.01.2023. 1636,0909.02.2024.
Datum stupanja u radni odnos 09/02/200928.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 28.06.2017.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji28.06.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji28.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji28.06.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit28.06.2017. Nositelj obveze Bračni drug28.06.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) nema 28.06.2017. Privredna banka Zagreb07.11.2019. Iznos duga (početni iznos glavnice) 52000,0028.06.2017.
Valuta duga EUR - Euro28.06.2017. Godina zaduženja 200828.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 36028.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 2250,0028.06.2017. 269,4430.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 5,4928.06.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb Iznos duga (početni iznos glavnice) 105000,00
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2019
Rok vraćanja u mjesecima 240 Iznos mjesečnog anuiteta 545,72 Ugovorena kamatna stopa 3,00
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit13.12.2021. Nositelj obveze Osobno13.12.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb13.12.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 70000,0013.12.2021. 9290,6013.12.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna13.12.2021. EUR - Euro13.12.2021. Godina zaduženja 202113.12.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 4813.12.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 1643,3113.12.2021. 218,0613.12.2021. Ugovorena kamatna stopa 6,1513.12.2021.
Napomena 13.12.2021.

Obveza

Vrsta obveze Kredit13.12.2021. Nositelj obveze Bračni drug13.12.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb13.12.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 65000,0013.12.2021. 8626,9813.12.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna13.12.2021. EUR - Euro13.12.2021. Godina zaduženja 202113.12.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 4813.12.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 1525,9313.12.2021. 202,5330.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 6,1513.12.2021.
Napomena 13.12.2021.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji28.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji28.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća28.06.2017. Kuća sa okućnicom07.11.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2017.
Mjesto NOVA GRADIŠKA28.06.2017. Poštanski broj 3540028.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2017. Površina 163,0028.06.2017. 637,0007.11.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 92000,0028.06.2017. 52000,0030.01.2023. 100000,0009.02.2024.
Katastarska općina Nova Gradiška28.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug28.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom, Zaduženjem kod banke (Kredit)28.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Kuća s okućnicom u Novoj Gradiški, Josipa Kozarca 16 ima površinu od 637 m2 i to: kuća u površini od 134 m2, dvorište u površini od 435 m2 i pomoćna zgrada sa 68 m2.09.02.2024.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 58,40
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 927500,00 123100,40 125000,0009.02.2024.
Katastarska općina Klara Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od osiguranja, Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena U kolovozu 2019.godine supruga i ja prekinuli smo ugovorni odnos s Merkur osiguranjem(ugovor osiguranja 30 godina) te isti otkupili a dobiveni iznos od 8.361, euro upotrijebili smo kao dio za kupovinu nekretnine u Zagrebu, Horvatova 33. Napominjem da sam prilikom kupoprodaje nekretnine (stan u Zagrebu, Horvatova 33, zk.ul. broj 36377 ) kupio zatvoreno parkirališno mjesto PGM63 podne površine 20,50 m2 u podrumu (-1) koje je u cijeni ukupnog plaćenog iznosa od 125000,00 eura.09.02.2024.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji28.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil28.06.2017. Marka/tip Škoda28.06.2017.
Godina proizvodnje 199728.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5000,0028.06.2017. 663,6128.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil28.06.2017. Marka/tip astra28.06.2017.
Godina proizvodnje 200828.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 40000,0028.06.2017. 5308,9128.06.2017. 3500,0009.02.2024.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Motocikl28.06.2017. Marka/tip regal 28.06.2017. Suzuki Vstrom 65014.01.2019.
Godina proizvodnje 200828.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5000,0028.06.2017. 30000,0014.01.2019. 3981,6814.01.2019. 4000,0009.02.2024.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil28.06.2017. Marka/tip BMW x528.06.2017.
Godina proizvodnje 200428.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 70000,0028.06.2017. 9290,6028.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil13.12.2021. Marka/tip Audi Q713.12.2021.
Godina proizvodnje 201313.12.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 127840,0013.12.2021. 16967,2813.12.2021. 20000,0009.02.2024.
Oblik vlasništva Osobno13.12.2021. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)13.12.2021.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil13.12.2021. Marka/tip BMW X513.12.2021.
Godina proizvodnje 200413.12.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,0013.12.2021. 3981,6813.12.2021. 4000,0009.02.2024.
Oblik vlasništva Dijete13.12.2021. Način stjecanja Darovnim ugovorom13.12.2021.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji28.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji28.06.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji28.06.2017. Postoji09.02.2024.

Podatci o štednji

Iznos 25000,0009.02.2024. Valuta EUR - Euro09.02.2024.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug09.02.2024. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada09.02.2024.
Napomena 09.02.2024.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji28.06.2017. Postoji30.01.2023.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe EUROPSKI ODBOR REGIJA30.01.2023. Sjedište pravne osobe Rue Beliard 100,1040 Bruxelles30.01.2023.
OIB pravne osobe 1000000000030.01.2023.
Datum učlanjenja 01/07/201330.01.2023. Datum kraja članstva 30.01.2023.
Funkcije član30.01.2023.
Napomena 30.01.2023.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatska zajednica županija09.02.2024. Sjedište pravne osobe Zaharova 9 II Zagreb09.02.2024.
OIB pravne osobe 0295423130909.02.2024.
Datum učlanjenja 05/12/202309.02.2024. Datum kraja članstva 05/12/202409.02.2024.
Funkcije Predsjednik Hrvatske zajednice županija09.02.2024.
Napomena 09.02.2024.