Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Danijel Kovačec

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Danijel24.06.2017. Prezime Kovačec 24.06.2017.
Stručna sprema VŠS24.06.2017.
Zvanje inžinjer elektrotehnike24.06.2017. Stranačka pripadnost Nisam član stranke24.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana24.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece24.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 43203 Kapela24.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji24.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik24.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Kapela24.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 43203 Kapela24.06.2017. Ulica Bilogorska24.06.2017. Kućni broj 9024.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854388403624.06.2017.
Datum početka mandata 23/05/201724.06.2017. 20/05/202118.07.2021. Predviđeni datum kraja mandata 18/05/202124.06.2017. 26/05/202518.07.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno24.06.2017. Stvarni datum kraja mandata 23/05/2017

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji24.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji24.06.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji24.06.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji24.06.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Općinski načelnik24.06.2017. Naziv pravne osobe Općina Kapela24.06.2017. OIB pravne osobe 3981922865624.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 43203 Kapela24.06.2017. Ulica Bilogorska 24.06.2017. Kućni broj 9024.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 21/05/201324.06.2017. 23/05/201718.07.2021. 21/05/201726.01.2023. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 23/05/201724.06.2017. 20/05/202118.07.2021. 21/05/202126.01.2023.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 15780,1124.06.2017. 13717,1130.07.2019. 13843,5418.07.2021. 13906,7531.01.2022. 1845,6431.01.2022. Neto iznos (EUR) 9867,9224.06.2017. 10043,9830.07.2019. 10310,7518.07.2021. 10355,8631.01.2022. 1374,3431.01.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji24.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji24.06.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji24.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji24.06.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit24.06.2017. Nositelj obveze Osobno24.06.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka d.d.24.06.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 111383,0524.06.2017. 200000,0030.07.2019. 26544,5630.07.2019.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna24.06.2017. EUR - Euro24.06.2017. Godina zaduženja 201424.06.2017. 201930.07.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 8424.06.2017. 6030.07.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 2922,1424.06.2017. 3838,7330.07.2019. 509,3930.07.2019. Ugovorena kamatna stopa 7,8624.06.2017. 5,7030.07.2019.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit24.06.2017. Nositelj obveze Osobno24.06.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Porsche leasing24.06.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 6696,5124.06.2017.
Valuta duga EUR - Euro24.06.2017. Godina zaduženja 201424.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 6024.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 329,5624.06.2017. Ugovorena kamatna stopa 5,8824.06.2017.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji24.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji24.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom24.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska24.06.2017.
Mjesto Stari Skucani24.06.2017. Poštanski broj 4320324.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni24.06.2017. Površina 3525,0024.06.2017. 3280,0026.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 300000,0024.06.2017. 39816,8424.06.2017.
Katastarska općina Kobasičari24.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno24.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno24.06.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom24.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji24.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil24.06.2017. Marka/tip VW Passat24.06.2017. Audi A530.07.2019.
Godina proizvodnje 201224.06.2017. 201730.07.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 110000,0024.06.2017. 200000,0030.07.2019. 150000,0018.07.2021. 19908,4218.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno24.06.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)24.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil24.06.2017. Marka/tip VW Golf IV24.06.2017.
Godina proizvodnje 199924.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,0024.06.2017. 7500,0030.07.2019. 5000,0018.07.2021. 663,6118.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno24.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada24.06.2017.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji24.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji24.06.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji24.06.2017.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji24.06.2017.