Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Danijel Drviš

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Danijel Prezime Drviš
Stručna sprema VŠS
Zvanje ing elektrotehnike Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 10298 Donja Bistra

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik općinskog načelnika Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Bistra

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10298 Poljanica Bistranska Ulica Bistranska Kućni broj 98

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38513390039 Fax (službeni) +38513357462
Datum početka mandata 26/05/2017 Predviđeni datum kraja mandata 18/05/2021
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto voditelj smjene RGP Jasenovac Naziv pravne osobe Carinska uprava RH OIB pravne osobe 18683136487
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb Ulica A. Humboldta Kućni broj 4a
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/07/1997 Datum prestanka radnog odnosa 25/05/2017

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 19319,78 Neto iznos (HRK) 11831,25

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini

Naziv poslodavca Merkur osiguranje d.d. OIB poslodavca 08937835435
Bruto iznos (HRK) 119366,56 Neto iznos (HRK) 90166,06
Datum stupanja u radni odnos 01/11/1997 Datum prestanka radnog odnosa

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nosioc obveze Osobno
Vjerovnik Zagrebačka banka Iznos duga 7959,60
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2010
Rok vraćanja u mjesecima 84 Iznos mjesečnog anuiteta 114,99 Ugovorena kamatna stopa 5,75

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Donja Bistra Poštanski broj 10298
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 2126,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 400000,00
Katastarska općina Bistra Donja Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Milna Brač Poštanski broj 21405
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1291,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1500000,00
Katastarska općina Milna Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Novčanom pozajmicom, Zaduženjem kod banke (Kredit)

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Peuegot 107
Godina proizvodnje 2009 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 25000,00
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta HT d.d.
OIB poslovnog subjekta 81793146560 Sjedište poslovnog subjekta Ulica grada Vukovara 23
Broj dionica 63 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 6300,00
Izvršen prijenos prava Nije izvršen prijenos
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji

Podatci o štednji

Iznos 1310,99 Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u PDF formatu: