Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Danica Kramarić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Danica18.05.2021. Prezime Kramarić18.05.2021.
Stručna sprema Doktor18.05.2021.
Zvanje doktor medicine18.05.2021. Stranačka pripadnost Nisam član stranke18.05.2021.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana18.05.2021.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece18.05.2021.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb18.05.2021.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji18.05.2021.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost ravnatelj uprave18.05.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo zdravstva18.05.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb18.05.2021. Ulica Ksaver 18.05.2021. Kućni broj 200a18.05.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851460752918.05.2021.
Datum početka mandata 11/02/202118.05.2021. Predviđeni datum kraja mandata 10/02/202518.05.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno18.05.2021. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji18.05.2021.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji18.05.2021.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji18.05.2021.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji18.05.2021.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto načelnica sektora18.05.2021. Naziv pravne osobe Ministarstvo zdravstva18.05.2021. OIB pravne osobe 8836224849218.05.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb18.05.2021. Ulica Ksaver 18.05.2021. Kućni broj 200a18.05.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 03/10/199418.05.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 10/02/202118.05.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 20894,1718.05.2021. 26911,1628.01.2022. Neto iznos (HRK) 13114,3518.05.2021. 17392,1028.01.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji18.05.2021.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji18.05.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 2000,0018.05.2021. Pravna osnova Od drugog dohodka18.05.2021.
Vremenski raspon Mjesečno18.05.2021.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 900,0018.05.2021. Pravna osnova Od drugog dohodka18.05.2021.
Vremenski raspon Mjesečno18.05.2021.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 700,0018.05.2021. Pravna osnova Od drugog dohodka18.05.2021.
Vremenski raspon Mjesečno18.05.2021.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 700,0018.05.2021. Pravna osnova Od drugog dohodka18.05.2021.
Vremenski raspon Mjesečno18.05.2021.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji18.05.2021.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji18.05.2021.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (HRK) 7100,0018.05.2021. Pravna osnova Od druge djelatnosti18.05.2021.
Vremenski raspon Mjesečno18.05.2021.
Druga djelatnost mirovina18.05.2021.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji18.05.2021.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji18.05.2021.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji18.05.2021.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji18.05.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan18.05.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.05.2021.
Mjesto Zagreb 18.05.2021. Poštanski broj 1000018.05.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.05.2021. Površina 70,4218.05.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 950000,0018.05.2021.
Katastarska općina Trnje18.05.2021. Vrsta vlasništva Knjižno18.05.2021.
Oblik vlasništva Osobno18.05.2021. Način stjecanja Na neki drugi način18.05.2021.
Drugi način stjecanja nekretnine Ugovor o doživotnom uzdržavanju18.05.2021.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom18.05.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.05.2021.
Mjesto Ludinica18.05.2021. Poštanski broj 4431618.05.2021.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv18.05.2021. Površina 299,0018.05.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 40000,0018.05.2021.
Katastarska općina Katoličko Selišće18.05.2021. Vrsta vlasništva Knjižno18.05.2021.
Oblik vlasništva Osobno18.05.2021. Način stjecanja Na neki drugi način18.05.2021.
Drugi način stjecanja nekretnine Ugovor o doživotnom uzdržavanju18.05.2021.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)18.05.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.05.2021.
Mjesto Ludinica18.05.2021. Poštanski broj 4431618.05.2021.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv18.05.2021. Površina 1116,0018.05.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 10000,0018.05.2021.
Katastarska općina Katoličko Selišće18.05.2021. Vrsta vlasništva Knjižno18.05.2021.
Oblik vlasništva Osobno18.05.2021. Način stjecanja Na neki drugi način18.05.2021.
Drugi način stjecanja nekretnine Ugovor o doživotnom uzdržavanju18.05.2021.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)18.05.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.05.2021.
Mjesto Rinkovec18.05.2021. Poštanski broj 4225318.05.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.05.2021. Površina 1252,0018.05.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 3500,0018.05.2021.
Katastarska općina Rinkovec18.05.2021. Vrsta vlasništva Knjižno18.05.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama18.05.2021. Način stjecanja Na neki drugi način18.05.2021.
Postotak 25,0018.05.2021.
Drugi način stjecanja nekretnine ugovor o doživotnom uzdržavanju18.05.2021.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)18.05.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.05.2021.
Mjesto Rinkovec18.05.2021. Poštanski broj 4225318.05.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.05.2021. Površina 1108,0018.05.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 5500,0018.05.2021.
Katastarska općina Rinkovec18.05.2021. Vrsta vlasništva Knjižno18.05.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama18.05.2021. Način stjecanja Na neki drugi način18.05.2021.
Postotak 50,0018.05.2021.
Drugi način stjecanja nekretnine Ugovor o doživotnom uzdržavanju18.05.2021.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom18.05.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Srbija18.05.2021.
Mjesto Modrica18.05.2021. Poštanski broj 3700018.05.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.05.2021. Površina 957,0018.05.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 100000,0018.05.2021.
Oblik vlasništva Osobno18.05.2021. Način stjecanja Nasljedstvom18.05.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan18.05.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.05.2021.
Mjesto Zagreb18.05.2021. Poštanski broj 1000018.05.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.05.2021. Površina 48,0018.05.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 650000,0018.05.2021.
Katastarska općina Medvešćak18.05.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno18.05.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug18.05.2021. Način stjecanja Na neki drugi način18.05.2021.
Drugi način stjecanja nekretnine Otkupom stanarskog prava - ugovor br. 013000 iz 199818.05.2021.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)18.05.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.05.2021.
Mjesto Bednja18.05.2021. Poštanski broj 4225318.05.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.05.2021. Površina 3737,0018.05.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 15000,0018.05.2021.
Katastarska općina Bednja18.05.2021. Vrsta vlasništva Knjižno18.05.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama18.05.2021. Način stjecanja Nasljedstvom18.05.2021.
Postotak 16,6618.05.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom18.05.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.05.2021.
Mjesto Bednja18.05.2021. Poštanski broj 4225318.05.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.05.2021. Površina 2859,0018.05.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 300000,0018.05.2021.
Katastarska općina Bednja18.05.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno18.05.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama18.05.2021. Način stjecanja Nasljedstvom18.05.2021.
Postotak 33,3318.05.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada18.05.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.05.2021.
Mjesto Bednja18.05.2021. Poštanski broj 4225318.05.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.05.2021. Površina 1248,0018.05.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 5000,0018.05.2021.
Katastarska općina Bednja18.05.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno18.05.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama18.05.2021. Način stjecanja Nasljedstvom18.05.2021.
Postotak 33,3318.05.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma18.05.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.05.2021.
Mjesto Bednja18.05.2021. Poštanski broj 4225318.05.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.05.2021. Površina 1493,0018.05.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 20000,0018.05.2021.
Katastarska općina Bednja18.05.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno18.05.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama18.05.2021. Način stjecanja Nasljedstvom18.05.2021.
Postotak 33,3318.05.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)18.05.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.05.2021.
Mjesto Bednja18.05.2021. Poštanski broj 4225318.05.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.05.2021. Površina 3158,0018.05.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 5000,0018.05.2021.
Katastarska općina Bednja18.05.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno18.05.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama18.05.2021. Način stjecanja Nasljedstvom18.05.2021.
Postotak 33,3318.05.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)18.05.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.05.2021.
Mjesto Bednja18.05.2021. Poštanski broj 4225318.05.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.05.2021. Površina 4873,0018.05.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 10000,0018.05.2021.
Katastarska općina Bednja18.05.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno18.05.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama18.05.2021. Način stjecanja Nasljedstvom18.05.2021.
Postotak 33,3318.05.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom18.05.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.05.2021.
Mjesto Bednja18.05.2021. Poštanski broj 4225318.05.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.05.2021. Površina 241,0018.05.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 10000,0018.05.2021.
Katastarska općina Bednja18.05.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno18.05.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama18.05.2021. Način stjecanja Nasljedstvom18.05.2021.
Postotak 33,3318.05.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak18.05.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.05.2021.
Mjesto Bednja18.05.2021. Poštanski broj 4225318.05.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.05.2021. Površina 806,0018.05.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 5000,0018.05.2021.
Katastarska općina Bednja18.05.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno18.05.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama18.05.2021. Način stjecanja Nasljedstvom18.05.2021.
Postotak 33,3318.05.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)18.05.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.05.2021.
Mjesto Bednja18.05.2021. Poštanski broj 4225318.05.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.05.2021. Površina 1007,0018.05.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 5000,0018.05.2021.
Katastarska općina Bednja18.05.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno18.05.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama18.05.2021. Način stjecanja Nasljedstvom18.05.2021.
Postotak 33,3318.05.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada18.05.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.05.2021.
Mjesto Bednja18.05.2021. Poštanski broj 4225318.05.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.05.2021. Površina 1406,0018.05.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 5000,0018.05.2021.
Katastarska općina Bednja18.05.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno18.05.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama18.05.2021. Način stjecanja Nasljedstvom18.05.2021.
Postotak 33,3318.05.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada18.05.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.05.2021.
Mjesto Bednja18.05.2021. Poštanski broj 4225318.05.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.05.2021. Površina 1075,0018.05.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 5000,0018.05.2021.
Katastarska općina Bednja18.05.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno18.05.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama18.05.2021. Način stjecanja Nasljedstvom18.05.2021.
Postotak 33,3318.05.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada18.05.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.05.2021.
Mjesto Bednja18.05.2021. Poštanski broj 4225318.05.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.05.2021. Površina 5381,0018.05.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 5000,0018.05.2021.
Katastarska općina Bednja18.05.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno18.05.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama18.05.2021. Način stjecanja Nasljedstvom18.05.2021.
Postotak 33,3318.05.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)18.05.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.05.2021.
Mjesto Bednja18.05.2021. Poštanski broj 4225318.05.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.05.2021. Površina 1798,0018.05.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 5000,0018.05.2021.
Katastarska općina Bednja18.05.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno18.05.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama18.05.2021. Način stjecanja Nasljedstvom18.05.2021.
Postotak 33,3318.05.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada18.05.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.05.2021.
Mjesto Bednja18.05.2021. Poštanski broj 4225318.05.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.05.2021. Površina 1392,0018.05.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 5000,0018.05.2021.
Katastarska općina Bednja18.05.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno18.05.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama18.05.2021. Način stjecanja Nasljedstvom18.05.2021.
Postotak 33,3318.05.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd18.05.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.05.2021.
Mjesto Bednja18.05.2021. Poštanski broj 4225318.05.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.05.2021. Površina 547,0018.05.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 15000,0018.05.2021.
Katastarska općina Bednja18.05.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno18.05.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama18.05.2021. Način stjecanja Nasljedstvom18.05.2021.
Postotak 33,3318.05.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd18.05.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.05.2021.
Mjesto Bednja18.05.2021. Poštanski broj 4225318.05.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.05.2021. Površina 457,0018.05.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 10000,0018.05.2021.
Katastarska općina Bednja18.05.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno18.05.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama18.05.2021. Način stjecanja Nasljedstvom18.05.2021.
Postotak 33,3318.05.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)18.05.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.05.2021.
Mjesto Bednja18.05.2021. Poštanski broj 4225318.05.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.05.2021. Površina 7258,0018.05.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 10000,0018.05.2021.
Katastarska općina Bednja18.05.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno18.05.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama18.05.2021. Način stjecanja Nasljedstvom18.05.2021.
Postotak 33,3318.05.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak18.05.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.05.2021.
Mjesto Bednja18.05.2021. Poštanski broj 4225318.05.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.05.2021. Površina 640,0018.05.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 5000,0018.05.2021.
Katastarska općina Bednja18.05.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno18.05.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama18.05.2021. Način stjecanja Nasljedstvom18.05.2021.
Postotak 33,3318.05.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Gospodarski objekt18.05.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.05.2021.
Mjesto Bednja18.05.2021. Poštanski broj 4225318.05.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.05.2021. Površina 205,0018.05.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 2000,0018.05.2021.
Katastarska općina Bednja18.05.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno18.05.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama18.05.2021. Način stjecanja Nasljedstvom18.05.2021.
Postotak 33,3318.05.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada18.05.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.05.2021.
Mjesto Bednja18.05.2021. Poštanski broj 4225318.05.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.05.2021. Površina 903,0018.05.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 3000,0018.05.2021.
Katastarska općina Bednja18.05.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno18.05.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama18.05.2021. Način stjecanja Nasljedstvom18.05.2021.
Postotak 33,3318.05.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom28.01.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Srbija28.01.2022.
Mjesto Kruševac28.01.2022. Poštanski broj 3700028.01.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.01.2022. Površina 957,0028.01.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 80000,0028.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno28.01.2022. Način stjecanja Nasljedstvom28.01.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 28.01.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji18.05.2021.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil18.05.2021. Marka/tip audi18.05.2021.
Godina proizvodnje 202018.05.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 300000,0018.05.2021. 280000,0028.01.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug18.05.2021. Način stjecanja Na neki drugi način18.05.2021.
Drugi način stjecanja nekretnine kupnja obiteljskom ušteđevinom18.05.2021.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil28.01.2022. Marka/tip mercedes28.01.2022.
Godina proizvodnje 201728.01.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 420000,0028.01.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug28.01.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom28.01.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji18.05.2021.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji18.05.2021.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu18.05.2021. Naziv poslovnog subjekta zaba18.05.2021.
OIB poslovnog subjekta ZB bond18.05.2021. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb18.05.2021.
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (HRK) 52371,3618.05.2021. 51301,7128.01.2022.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno18.05.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka18.05.2021.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji18.05.2021.

Podatci o štednji

Iznos 205193,3818.05.2021. Valuta HRK - Hrvatska Kuna18.05.2021.
Oblik vlasništva Osobno18.05.2021. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka18.05.2021.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 10051,7218.05.2021. Valuta EUR - Euro18.05.2021.
Oblik vlasništva Osobno18.05.2021. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka18.05.2021.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji18.05.2021.