Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Damira Bojić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Damira 11.05.2022. Prezime Bojić 11.05.2022.
Stručna sprema VSS11.05.2022.
Zvanje doktor medicine11.05.2022. Stranačka pripadnost Nisam član stranke11.05.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana11.05.2022.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece11.05.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 20270 Vela Luka11.05.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji11.05.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Ravnatelj11.05.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju KALOS11.05.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 20270 Vela Luka11.05.2022. Ulica Ulica 311.05.2022. Kućni broj 311.05.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3852075510011.05.2022.
Datum početka mandata 19/12/201811.05.2022. 19/12/202219.12.2022. Predviđeni datum kraja mandata 18/12/202211.05.2022. 18/12/202619.12.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno11.05.2022. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji11.05.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji11.05.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji11.05.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji11.05.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 34815,3811.05.2022. 36329,4919.12.2022. Neto iznos (HRK) 22652,5011.05.2022. 29063,6019.12.2022.
Napomena Plaća uključuje uz poslove ravnatelja i rad kao liječnika specijaliste u ambulanti, bolničkom odjelu i u dežurstvima.11.05.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji11.05.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji11.05.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji11.05.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji11.05.2022. Postoji19.12.2022.

Obveza

Vrsta obveze Ugovorena polica osiguranja19.12.2022. Nositelj obveze Osobno19.12.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) AgramLife osiguranje19.12.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 13417,0019.12.2022.
Valuta duga EUR - Euro19.12.2022. Godina zaduženja 200719.12.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 24019.12.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 50,0019.12.2022. Ugovorena kamatna stopa 0,0019.12.2022.
Napomena Polica životnog osiguranja19.12.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji11.05.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji11.05.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji11.05.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil11.05.2022. Marka/tip Opel mokka11.05.2022.
Godina proizvodnje 201811.05.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 105000,0011.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno11.05.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada11.05.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji11.05.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji11.05.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji11.05.2022.

Podatci o štednji

Iznos 110000,0011.05.2022. 125100,4019.12.2022. Valuta EUR - Euro11.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno11.05.2022. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada11.05.2022.
Napomena 11.05.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji11.05.2022.